Almere wil weer sociale huurwoningen bouwen

25.06.14
Almere wil weer sociale huurwoningen bouwen

Almere wil de komende vier jaar duizend tot tweeduizend betaalbare sociale huurwoningen bouwen. Dat is zeer ambitieus. De afgelopen jaren is er maar mondjesmaat gebouwd in Almere, in het bijzonder sociale huurwoningen. Daarvan zijn er maar enkele tientallen opgeleverd. Wethouder Henk Mulder mikt op kleine betaalbare woningen, die dankzij nieuwe concepten goedkoop kunnen worden gebouwd. De gemeente heeft geld beschikbaar - 'aanjaaggeldden' - om twee Almeerse Bouw-RAI's te organiseren waar leveranciers vernieuwende concepten kunnen presenteren.

"De nood is hoog'', erkent Mulder op de site Dichtbij.nl: "Er was zelfs een woning waarop maar liefst 500 mensen reageerden. Almere telt circa tienduizend actief woningzoekenden." Volgens het interview kijkt Mulder ook naar andere partijen dan woningcorporaties om die woningen te bouwen. Hij realiseert zich dat de corporaties op dit moment maar beperkt kunnen investeren. Mulder hoopt dat Almere een proefgebied wordt voor vernieuwende bouwvormen. Het zoeken is naar partijen die woningen van rond de honderdduizend euro willen bouwen, ontwikkelen en beheren. Een van de Bouw-RAI's komt in het teken te staan van deze 'Tiny Houses' (kleine woningen dus). De andere geplande expositie wordt gekoppeld aan de Floriade. Daar worden thema's als vernieuwend wonen, groen en duurzaamheid met elkaar verbonden. Mulder hoopt dat uit beide tentoonstellingen wijken met nieuwe woonvormen ontstaan.

Almere blijft volgens het collegeprogramma ruim baan geven aan particulier opdrachtgeverschap en het programma ‘Ik bouw betaalbaar in Almere’ (IbbA) voor goedkope zelfbouwwoningen in de koopsector.

 

Zie ook:

Mulder pleit voor doorbraak sociale woningbouw (Dichtbij.nl 24 juni)

De kracht van de Stad (Coalitieakkoord Almere 2014-2018)

NUL20 nieuws

Laatste nummer

AEDES NIEUWS