Amsterdam neemt bijna 3.000 woningen in aanbouw in eerste helft van 2021

24.09.21
Amsterdam neemt bijna 3.000 woningen in aanbouw in eerste helft van 2021
In de eerste helft van 2021 zijn in Amsterdam 2.894 zelfstandige woningen in aanbouw genomen. Meer dan de helft daarvan zit in het dure huur- en koopsegment. Wel werden er relatief veel middeldure huurwoningen in aanbouw genomen (33,7%). De sociale huurproductie bleef steken op slechts 518 woningen (18%). Hoopvol stelt de gemeente dat de corporaties voor de tweede helft van dit jaar nog plannen hebben voor ruim 1.500 woningen.
 
Het lukt Amsterdam vooralsnog niet de productie op te schroeven naar boven de 7.000 per jaar én niet om het aandeel 'betaalbare' woningen (sociale huur en middensegment) fors te verhogen. De 40-40-20 doelstelling met 80 procent 'betaalbaar' blijft een bewegend doel. Nu is enerzijds het lot van de vierjaarlijkse bestuurscyclus dat vooral plannen worden gerealiseerd die jaren daarvoor in ontwikkeling zijn genomen. Maar ook richting het eind van deze bestuursperiode lukt het niet het aandeel 'betaalbaar' substantieel boven de 50 procent uit te tillen.  
 
In het coalitieakkoord werden ferme eisen geformuleerd om het aandeel betaalbare woningbouw te vergroten. In verkiezingstijd circuleerde de 40-40-20 verhouding. Mede vanwege de doorlooptijden van oude projecten was in 2018 al duidelijk dat een productie met ongeveer de helft betaalbare huur meer realistisch was. Bij de uitwerking van het coalitieakkoord werd gestuurd op aantallen: 2.500 sociale huur per jaar en 1.670 middeldure huur. 
De afgelopen jaren viel met name het aandeel middeldure huur fors tegen. Daar zit inmiddels schot in. Ruim een derde (975 woningen) van deze 2.894 nieuwe woningen bestaat uit middeldure huurwoningen. En er staat voor het najaar nog de bouwstart een aantal woontorens met veel middenhuur in de planning. Het streefcijfer van 1.670 middensegment woningen lijkt daarmee dit jaar voor het eerst haalbaar.

Sociale huur

Tussen januari en eind juni 2021 zijn van 518 zelfstandige sociale huurwoningen de eerste palen de grond in gegaan. Dat is nog zorgelijk weinig, maar de gemeente wijst hoopvol naar corporatieplannen voor het najaar (1.500 woningen). Vorig jaar zijn er in totaal 2.812 sociale huurwoningen in aanbouw genomen, waarvan 2.270 door woningcorporaties. Daarmee is een forse inhaalslag gemaakt ten opzichte van de jaren daarvoor. Bovendien werden vooral veel meer reguliere sociale huurwoningen gebouwd: 1.512. In de jaren daarvoor lag dat steevast onder de duizend, met als dieptepunt 2019 met 372 woningen.

Veel plannen

Voor de tweede helft van 2021 liggen er in Amsterdam nog plannen klaar voor de bouw van zo’n 10.000 woningen, waaronder een hoogbouwtoren van 115 meter in Amstel III in Zuidoost (500 woningen). Welke projecten nog dit jaar daadwerkelijk van start gaan, wordt mede beïnvloed door de schaarste aan bouwvakkers en bouwmaterialen.
 

Trefwoorden:

NUL20 nieuws

Laatste nummer

afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 22.10

Maart 2021 zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. In deze rubriek houden we een overzicht bij van de (concept)verkiezingsprogramma's bij. Er liggen belangrijke politieke vragen voor. Hout het huidige linkse college een meerderheid? Is de huidige combi niet sowieso op elkaar uitgekeken? Zal de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 22.10

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen gaan Amsterdamse woningcorporaties in Pakhuis de Zwijger in gesprek met Amsterdammers, politiek en woonexperts. Op de eerste bijeenkomst Wonen voor Iedereen op 18 oktober ging het over de kosten van de energietransitie. Hoe houden we de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 19.10
Energie Samen, Alliander, Klimaatverbond Nederland en Rabobank bundelen hun krachten om buurtinitiatieven voor collectieve warmtevoorzieningen te ondersteunen. Gerwin Verschuur van Energie Samen: “Wij willen met een goede wijkaanpak bewoners in staat stellen om een volwaardige rol te spelen in...
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 13.10
De ruimte voor woningbouw is schaars in Nederland. Transformatie van oude kantoren en bedrijfsterreinen naar woongebouwen en woonwijken is dan ook noodzaak. BouwWoonLeef besteedt in deze aflevering aandacht aan twee bijzondere transformaties: die van het Slachtterrein in Haarlem-Oost en die...
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 07.10
In de nieuwe publicatie 'Thuis is…. Groot Amsterdam' verkent Stad-Forum de het thuisgevoel van bewoners in Almere Poort, Beverwijk, Hilversum, Purmerend en Uithoorn. Stad-Forum sprak daar uitgebreid met professionals, bewoners en ondernemers over gehechtheid aan...
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 01.10

Het Zandkasteel in Zuidoost, exponent van de 'organische bouwstijl', krijgt een nieuwe functie. Het gemeentelijk monument waarin jarenlang bankkantoren waren gevestigd, wordt momenteel volop verbouwd. In zeven van de tien torens komen circa 300 huurwoningen....

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 28.09

De eerste 'monitor' van de Amsterdamse Samenwerkingsafspraken 2020-2023 is uit. Daarin wordt nagegaan in hoeverre de corporaties na het eerste jaar op koers liggen bij het nakomen van afspraken die ze met gemeente en huurderskoepels hebben gemaakt. Bij de meeste afspraken kon een vinkje, maar...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 17.09 Geactualiseerd op: 17.09.21

Stedelijke vernieuwing, wooncoöperaties, het Volkshuisvestingsfonds. In het septembernummer van NUL20 besteden we aandacht aan thema's die 'vroeger' onder het ministerie van Volkshuisvesting zouden zijn gevallen. Hoe staat het eigenlijk met het gedachtegoed van de naoorlogse 'volkshuisvesting'....

Fred van der Molen
Achtergrondartikel 16.09

In navolging van Amsterdam Zuidoost wordt er ook voor het stadsdeel Nieuw-West een ‘Masterplan’ opgetuigd. Het Nationaal Programma Rotterdam Zuid dient als lichtend voorbeeld: een brede ‘Alliantie’ van partijen op het gebied van zorg, welzijn, onderwijs, veiligheid, handhaving en wonen verbindt...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.09

In navolging van Zuidoost ontwikkelt Amsterdam een langjarig integraal programma voor Nieuw-West. Belangrijk einddoel is de ​​jeugd een betere uitgangspositie te geven. Stadgenoot-bestuurder Marien de Langen is voorzitter van het zogeheten doorbraakteam Wonen en Leefomgeving. Welke doorbraken...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.09

Met een twintigjarige aanpak vanuit meerdere domeinen vooral gericht op jongeren moet het algemeen welzijn in Nieuw-West worden opgekrikt naar het Amsterdamse gemiddelde. Wat moet anders op woongebied? En wat is de rol van de bewoners zelf in het Masterplan Nieuw-West?

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.09

Fysiek is het grootste deel van Nieuw-West inmiddels aangepakt. Dit zijn de plekken die corporaties nu of de komende jaren onder handen nemen.

Pieter Lesage

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.