Amsterdam neemt 'dramatisch weinig' middeldure huurwoningen in aanbouw

05.11.20
Amsterdam neemt 'dramatisch weinig' middeldure huurwoningen in aanbouw
De nieuwbouw van middeldure huurwoningen loopt dit jaar  ‘dramatisch’, bevestigt wethouder Laurens Ivens in Het Parool. Volgens de IVBN, de belangenbehartiger van institutionele beleggers, zijn er in de eerste helft van 2020 minder dan 100 middeldure huurwoningen in aanbouw genomen. In 2018 en 2019 werd respectievelijk met de bouw van 1.152 en 1.228 van deze woningen begonnen. En ook die aantallen blijven achter bij de ambitie van het gemeentebestuur om gemiddeld 1.670 van deze woningen per jaar te bouwen. Daarbij gaat het om huurwoningen met een gemiddelde huur van zo'n 900 euro en een maximale huur van 1.030 euro per jaar. 
 
Het inzakken van de productie in dit segment lijkt mede een gevolg van een slepend conflict tussen Amsterdam en de institutionele beleggers over de eisen die het college lang stelde aan de bouw van deze woningen. De te bouwen woningen moesten niet alleen 'eeuwig' in dit huursegment blijven, maar ook werd de jaarlijkse huurverhoging begrensd tot een inflatiecorrectie. De institutionele beleggers vonden de risico's te groot om onder die voorwaarden nog in te schrijven op projecten in Amsterdam. 'Het viel niet rond te rekenen.' Er is uiteindelijk geen één project met die voorwaarden in de markt gezet, maar ook andere tenders trokken minder belangstellenden uit de hoek van de pensioenbeleggers vanwege de strenge voorwaarden. 
Pas in februari dit jaar bereikte Ivens een akkoord met IVBN, Vastgoed Belang en Neprom. Maar dat levert op korte termijn geen nieuwe woningen op. Ivens erkent dat hij achterloopt op zijn ambities, maar verwacht dankzij de nieuwe afspraken wel een inhaalslag: "Vanaf volgend jaar is de planvoorraad voldoende om 1.670 middeldure woningen in aanbouw te kunnen nemen. We hopen dat we dan ook zien dat de marktpartijen massaal aan de slag gaan hiermee", zegt hij in een brief aan de raad. Een Doorbraakteam waarin zowel gemeente als marktpartijen aan meewerken, moet helpen stagnerende projecten vlot te trekken. Hij kondigt daarin ook aan dat in het ontwikkelgebied Hamerkwartier meer ruimte komt voor middensegmentwoningen. Daartoe wordt de 40-40-20 verdeling losgelaten.
 
Het wordt voor middeninkomens steeds moeilijker een woning te vinden in de hoofdstad. Door de gestegen woningprijzen ligt een koopwoning veelal buiten hun bereik. En in de bestaande voorraad worden nauwelijks middeldure huurwoningen aangeboden. Vorig jaar was gemiddelde aanvangshuur in de Amsterdamse vrije sector 1.400 euro. In dit segment is geen enkele prijsregulering. 
 
(De categorie middeninkomens loopt van ongeveer 40 tot 60 duizend euro, oftewel de EU-inkomensgrens tot 1,5x EU-inkomensgrens).
  

NUL20 nieuws

Laatste nummer

Achtergrondartikel 16.09 Geactualiseerd op: 16.09.21

Corporaties en bouwers verwachten dat huurwoningen binnen afzienbare tijd uit de fabriek rollen. Gebrek aan menskracht dwingt de sector daartoe. Stedenbouwers zullen dan wel moeten accepteren dat niet elk ontwerp meer tot de mogelijkheden behoort.

Pieter Lesage
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 17.09 Geactualiseerd op: 17.09.21

Stedelijke vernieuwing, wooncoöperaties, het Volkshuisvestingsfonds. In het septembernummer van NUL20 besteden we aandacht aan thema's die 'vroeger' onder het ministerie van Volkshuisvesting zouden zijn gevallen. Hoe staat het eigenlijk met het gedachtegoed van de naoorlogse 'volkshuisvesting'....

Fred van der Molen
Achtergrondartikel 16.09

In navolging van Amsterdam Zuidoost wordt er ook voor het stadsdeel Nieuw-West een ‘Masterplan’ opgetuigd. Het Nationaal Programma Rotterdam Zuid dient als lichtend voorbeeld: een brede ‘Alliantie’ van partijen op het gebied van zorg, welzijn, onderwijs, veiligheid, handhaving en wonen verbindt...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.09

In navolging van Zuidoost ontwikkelt Amsterdam een langjarig integraal programma voor Nieuw-West. Belangrijk einddoel is de ​​jeugd een betere uitgangspositie te geven. Stadgenoot-bestuurder Marien de Langen is voorzitter van het zogeheten doorbraakteam Wonen en Leefomgeving. Welke doorbraken...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.09

Met een twintigjarige aanpak vanuit meerdere domeinen vooral gericht op jongeren moet het algemeen welzijn in Nieuw-West worden opgekrikt naar het Amsterdamse gemiddelde. Wat moet anders op woongebied? En wat is de rol van de bewoners zelf in het Masterplan Nieuw-West?

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.09

Fysiek is het grootste deel van Nieuw-West inmiddels aangepakt. Dit zijn de plekken die corporaties nu of de komende jaren onder handen nemen.

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.09

De bewoners van Amsterdam-Zuidoost, de oostkant van Zaandam en Lelystad Oost profiteren van het Volkshuisvestingsfonds. Tientallen miljoenen zijn er per gebied beschikbaar voor de aanpak van de particuliere woningvoorraad en een betere openbare ruimte.

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.09

De gemeente Amsterdam wil dat wooncoöperaties dit decennium zo’n 7.000 woningen realiseren. Om die groeispurt mogelijk te maken, kunnen initiatiefnemers sinds juli een beroep doen op een gemeentelijke lening van 50.000 euro per woning. Coöperaties zijn enthousiast, maar hebben ook kritiek op de...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.09

De wachttijd voor een rolstoelwoning is in Amsterdam opgelopen tot twee jaar. Gezinnen die een grotere rolstoelwoning nodig hebben, moeten nog meer geduld hebben. Dat leidt tot nijpende situaties. Corporaties, huurderskoepels en gemeenten proberen met nieuwbouw en verbouw het aanbod uit te...

Pieter Lesage
afbeelding van Fred van der Molen
Video 16.09

Een snelle oplossing voor het woningtekort ligt volgens de Rotterdamse architect Reimar von Meding niet in het bouwen in de weilanden. Hij pleit voor een totaal andere aanpak. ‘Kijk juist naar wat er in de bestaande stad kan,’’ zegt hij in deze reportage van BouwWoonLeef.

Fred van der Molen
Achtergrondartikel 16.09

Extra onderzoek naar lood in 2.400 particuliere (huur)woningen in de Amsterdamse stadsdelen West, Zuid en Oost levert tot nu toe een wisselend beeld op. Volgens Jeroen Koster van stichting !WOON leverde de inspectie in bijvoorbeeld Watergraafsmeer veel hits op, maar viel het in de Indische Buurt...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.09

Willemijn de Nooijer is sinds 2018 straatjurist. In die hoedanigheid staat zij dak- en thuislozen met raad en daad bij namens Bureau Straatjurist, een stichting voor cliëntondersteuning op het gebied van sociaal-juridische zaken. Samen met Belangenvereniging Drugsgebruikers MDHG en de...

Pieter Lesage

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.