Amsterdam neemt 'dramatisch weinig' middeldure huurwoningen in aanbouw

05.11.2020
Image
De nieuwbouw van middeldure huurwoningen loopt dit jaar  ‘dramatisch’, bevestigt wethouder Laurens Ivens in Het Parool. Volgens de IVBN, de belangenbehartiger van institutionele beleggers, zijn er in de eerste helft van 2020 minder dan 100 middeldure huurwoningen in aanbouw genomen. In 2018 en 2019 werd respectievelijk met de bouw van 1.152 en 1.228 van deze woningen begonnen. En ook die aantallen blijven achter bij de ambitie van het gemeentebestuur om gemiddeld 1.670 van deze woningen per jaar te bouwen. Daarbij gaat het om huurwoningen met een gemiddelde huur van zo'n 900 euro en een maximale huur van 1.030 euro per jaar. 
 
Het inzakken van de productie in dit segment lijkt mede een gevolg van een slepend conflict tussen Amsterdam en de institutionele beleggers over de eisen die het college lang stelde aan de bouw van deze woningen. De te bouwen woningen moesten niet alleen 'eeuwig' in dit huursegment blijven, maar ook werd de jaarlijkse huurverhoging begrensd tot een inflatiecorrectie. De institutionele beleggers vonden de risico's te groot om onder die voorwaarden nog in te schrijven op projecten in Amsterdam. 'Het viel niet rond te rekenen.' Er is uiteindelijk geen één project met die voorwaarden in de markt gezet, maar ook andere tenders trokken minder belangstellenden uit de hoek van de pensioenbeleggers vanwege de strenge voorwaarden. 
Pas in februari dit jaar bereikte Ivens een akkoord met IVBN, Vastgoed Belang en Neprom. Maar dat levert op korte termijn geen nieuwe woningen op. Ivens erkent dat hij achterloopt op zijn ambities, maar verwacht dankzij de nieuwe afspraken wel een inhaalslag: "Vanaf volgend jaar is de planvoorraad voldoende om 1.670 middeldure woningen in aanbouw te kunnen nemen. We hopen dat we dan ook zien dat de marktpartijen massaal aan de slag gaan hiermee", zegt hij in een brief aan de raad. Een Doorbraakteam waarin zowel gemeente als marktpartijen aan meewerken, moet helpen stagnerende projecten vlot te trekken. Hij kondigt daarin ook aan dat in het ontwikkelgebied Hamerkwartier meer ruimte komt voor middensegmentwoningen. Daartoe wordt de 40-40-20 verdeling losgelaten.
 
Het wordt voor middeninkomens steeds moeilijker een woning te vinden in de hoofdstad. Door de gestegen woningprijzen ligt een koopwoning veelal buiten hun bereik. En in de bestaande voorraad worden nauwelijks middeldure huurwoningen aangeboden. Vorig jaar was gemiddelde aanvangshuur in de Amsterdamse vrije sector 1.400 euro. In dit segment is geen enkele prijsregulering. 
 
(De categorie middeninkomens loopt van ongeveer 40 tot 60 duizend euro, oftewel de EU-inkomensgrens tot 1,5x EU-inkomensgrens).