Amsterdam neemt 'dramatisch weinig' middeldure huurwoningen in aanbouw

05.11.20
Amsterdam neemt 'dramatisch weinig' middeldure huurwoningen in aanbouw
De nieuwbouw van middeldure huurwoningen loopt dit jaar  ‘dramatisch’, bevestigt wethouder Laurens Ivens in Het Parool. Volgens de IVBN, de belangenbehartiger van institutionele beleggers, zijn er in de eerste helft van 2020 minder dan 100 middeldure huurwoningen in aanbouw genomen. In 2018 en 2019 werd respectievelijk met de bouw van 1.152 en 1.228 van deze woningen begonnen. En ook die aantallen blijven achter bij de ambitie van het gemeentebestuur om gemiddeld 1.670 van deze woningen per jaar te bouwen. Daarbij gaat het om huurwoningen met een gemiddelde huur van zo'n 900 euro en een maximale huur van 1.030 euro per jaar. 
 
Het inzakken van de productie in dit segment lijkt mede een gevolg van een slepend conflict tussen Amsterdam en de institutionele beleggers over de eisen die het college lang stelde aan de bouw van deze woningen. De te bouwen woningen moesten niet alleen 'eeuwig' in dit huursegment blijven, maar ook werd de jaarlijkse huurverhoging begrensd tot een inflatiecorrectie. De institutionele beleggers vonden de risico's te groot om onder die voorwaarden nog in te schrijven op projecten in Amsterdam. 'Het viel niet rond te rekenen.' Er is uiteindelijk geen één project met die voorwaarden in de markt gezet, maar ook andere tenders trokken minder belangstellenden uit de hoek van de pensioenbeleggers vanwege de strenge voorwaarden. 
Pas in februari dit jaar bereikte Ivens een akkoord met IVBN, Vastgoed Belang en Neprom. Maar dat levert op korte termijn geen nieuwe woningen op. Ivens erkent dat hij achterloopt op zijn ambities, maar verwacht dankzij de nieuwe afspraken wel een inhaalslag: "Vanaf volgend jaar is de planvoorraad voldoende om 1.670 middeldure woningen in aanbouw te kunnen nemen. We hopen dat we dan ook zien dat de marktpartijen massaal aan de slag gaan hiermee", zegt hij in een brief aan de raad. Een Doorbraakteam waarin zowel gemeente als marktpartijen aan meewerken, moet helpen stagnerende projecten vlot te trekken. Hij kondigt daarin ook aan dat in het ontwikkelgebied Hamerkwartier meer ruimte komt voor middensegmentwoningen. Daartoe wordt de 40-40-20 verdeling losgelaten.
 
Het wordt voor middeninkomens steeds moeilijker een woning te vinden in de hoofdstad. Door de gestegen woningprijzen ligt een koopwoning veelal buiten hun bereik. En in de bestaande voorraad worden nauwelijks middeldure huurwoningen aangeboden. Vorig jaar was gemiddelde aanvangshuur in de Amsterdamse vrije sector 1.400 euro. In dit segment is geen enkele prijsregulering. 
 
(De categorie middeninkomens loopt van ongeveer 40 tot 60 duizend euro, oftewel de EU-inkomensgrens tot 1,5x EU-inkomensgrens).
  

NUL20 nieuws

Laatste nummer

afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 07.05 Geactualiseerd op: 07.05.21

In Muiderberg liggen de eerste buizen van een duurzaam, betaalbaar en collectief warmtenet in de grond. Het nabijgelegen IJmeer wordt ingezet als warmtebron. De bewoners zijn straks goedkoper uit dan met aardgas. Althans, als de rekensommen kloppen en de voorfinanciering rondkomt.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 06.05

Deze aflevering van Bouw Woon Leef staat in het teken van mobiliteit. Aan het woord komen onder andere een hoogleraar urban mobility futures, een gebiedsontwikkelaar en een deelvervoer gebruiker. De trend is duidelijk: nieuwe wijken worden autoluw. Hoeveel waarde kun je wel niet toevoegen aan...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 05.05

Tijdens een bijeenkomst met als thema ‘de ziel van de buurt’ gingen ontwikkelaars en stadsonderzoekers met elkaar in gesprek over de vraag wat het DNA van een buurt is, hoe daar vat op te krijgen én hoe daar vervolgens rekening mee te houden bij gebiedstransformatie. Een onderwerp dat gezien de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 20.04
In de media verschenen eind maart berichten dat Amsterdam een gedeeltelijke bouwstop zou afkondigen voor 2021. De betrokken wethouders in Amsterdam stellen dat hier geen sprake van is. Wel worden een aantal nieuwe ontwikkelingen uitgesteld, tot verdriet van de betrokken ontwikkelaars. Hoe zit...
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 19.04

Fotograaf Iwan Baan legde de ontwerpen van architect-stedenbouwer Willem Marinus Dudok (1884-1974) op een ongebruikelijke manier vast. In plaats van statische foto’s van de architectuur toont de fotograaf in het boek ‘Dudok door Iwan Baan’ de ontwerpen van de architect in een bredere context.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 07.04

Amsterdam is een prachtige stad. En dat moet zo blijven. Maar wethouder Marieke van Doorninck (GroenLinks) komt in de Omgevingsvisie 2050 niet met een geruststellend antwoord als het gaat om mobiliteit, bedrijvigheid en woningbouw voor alle inkomens en alle leeftijden, meent de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 05.04

Er verandert de komende jaren meer aan het huurbeleid dan de afgelopen jaren, mede omdat een aantal Kamermoties in wetgeving is omgezet. Een overzicht van de wijzigingen in 2021 en 2022.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 25.03
Wat een veelbelovende titel, De Wereld van de Stad! En ook nog een stevige ondertitel: Theorie, Praktijk, Toekomst. Je verwacht een kloek boekwerk dat daar invulling aan geeft, maar niets is minder waar. In 180 bladzijden vindt de lezer elf bijdragen van even zo vele auteurs.
Fred van der Molen
Achtergrondartikel 15.03

Een aanzwellend koor roept dat de landelijke woningproductie naar minimaal 100.000 woningen per jaar moet om het woningtekort op termijn tot aanvaardbare proporties terug te brengen. Gaat dat ook gebeuren? Vorig jaar werden er iets minder dan 70.000 opgeleverd. Iedereen kijkt naar Den Haag. Een...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03

Als opvolger van de Structuurvisie 2040 heeft Amsterdam nu de Omgevingsvisie 2050 gepresenteerd. De ondertitel: Een menselijke metropool. Tot 3 maart kon iedereen daar zijn/haar mening over geven.

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03 Geactualiseerd op: 18.03.21

Nu het aantal senioren toeneemt én ouderen langer zelfstandig blijven wonen, groeit de behoefte aan nieuwe woonvormen voor deze groep. Het concept van het hofje maakt een doorstart, in allerlei varianten waarbij men zelfstandig woont maar ook deel uitmaakt van een gemeenschap. Kennismaking met...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03 Geactualiseerd op: 31.03.21

Opnieuw liggen de zesduizend volkstuinders in Amsterdam overhoop met gemeentelijke plannenmakers, die opnieuw grotere toegankelijkheid en nu ook meer huur eisen. De gemeente verzekert dat de volkstuinen blijven bestaan. Maar de tuinders zien hun hobby, gemeenschap én natuurgebied bedreigd.

Pieter Lesage

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.