Amsterdam vindt tussentijdse correctie grondprijzen onnodig

18.09.13
Amsterdam vindt tussentijdse correctie grondprijzen onnodig

Amsterdam ziet geen aanleiding voor tussentijdse correctie van de grondprijzen voor de bouw van marktwoningen. Zo schrijft wethouder Van Poelgeest van Grondzaken in een brief aan de raadscommissie. De prijsbewegingen zijn daarvoor te gering. Bovendien zijn het afgelopen half jaar de stichtingskosten met een tot anderhalf procent gedaald, wat de daling van de grondprijzen nog verder dempt.
Bij de vaststelling van de Grondprijzenbrief 2013 zegde het college toe na de zomer de grondprijzen opnieuw te zullen bekijken. Volgens Van Poelgeest is in de stadsdelen het beeld van de marktontwikkelingen weinig coherent. In stadsdeel Noord stijgen de prijzen licht. In stadsdeel Zuidoost is sprake van een daling van ruim 3 procent. Stijging en daling zijn onvoldoende om een aanpassing te rechtvaardigen.
Verder blijft de wethouder somber over de ontwikkeling van de woningprijzen. De voorspellende indicatoren staan nog steeds allemaal negatief. Er zit volgens hem nog lucht in de Amsterdamse prijzen. De snelheid waarmee deze lucht uit de prijzen zal lopen, is moeilijk te voorspellen. Hij vindt het echter niet nodig en niet verstandig om vooruitlopend op verdere daling van de woningprijzen de grondprijzen aan te passen. Volgens hem bieden de huidige prijstabellen het Ontwikkelingsbedrijf voldoende flexibiliteit.

NUL20 nieuws

Laatste nummer

AEDES NIEUWS