Amsterdams klimaatfonds van start met 60 miljoen euro

06.12.2011

Amsterdams klimaatfonds van start met 60 miljoen euro

De Amsterdamse gemeenteraad heeft een Fonds Klimaat, Duurzaamheid en Luchtkwaliteit opgericht ter grootte van minimaal 60 miljoen euro. Bedrijven en burgers kunnen een beroep doen op dit fonds voor energiebesparende initiatieven. Het geld moet wel terugkomen: de investeringen in deze projecten moeten rendabel zijn, waardoor het fonds revolverend kan werken.

Het nieuwe fonds maakt deel uit van het Amsterdams Investeringsfonds. Dat is gevormd na de verkoop van de aandelen van de NUON.  De investeringen van het  Fonds Klimaat, Duurzaamheid en Luchtkwaliteit moeten gericht zijn op energiebesparing, het opwekken van duurzame energie of het nuttig gebruik van restwarmte (de 'trias energetica'). De gemeente toetst daarnaast of de projecten waarin wordt geïnvesteerd ook echt leiden tot minder uitstoot van CO2. De investeringen moeten zichzelf terugverdienen; de CO2-reductie per euro is daardoor een belangrijk criterium.

Extern beheer 

Amsterdam wil een deel van het 'klimaatfonds' extern laten beheren. Naar verwachting zal de gemeenteraad medio 2012 over de daadwerkelijke structuur beslissen en kan het extern beheerd fonds van start.
In afwachting daarvan heeft de gemeente zelf al drie projecten geselecteerd die in aanmerking komen voor een investering:

  1. Leningfaciliteit
    Voor woningeigenaren om de energiezuinigheid van hun woning(en) te verbeteren. De lagere energierekening zal de woningeigenaar in staat stellen de lening terug te betalen.
  2. Coalitie windenergie
    Amsterdam gaat flink inzetten op windenergie. Daarvoor wordt een model uitgewerkt waarbij de gemeente nieuwe windlocaties aanwijst, de vergunningen regelt en de locaties vervolgens via een openbare tender gunt. Op die manier zijn de risico's voor marktpartijen minimaal. Ook wordt er onderzoek gedaan naar participatiemodellen, zodat het molens van en voor Amsterdammers worden.
  3. Zonnepanelen op appartementen
    In Amsterdam wonen de meeste mensen in appartementen. Dat maakt het lastig om zonnepanelen op het dak te plaatsen. Landelijke regelgeving bepaalt bovendien nog dat je de opgewekte energie alleen mag verrekenen als die energie via een rechtstreekse kabel naar je eigen energiemeter loopt. Het trekken van elektriciteitskabels door het gebouw is echter duur en bewerkelijk. De gemeente is een pilot gestart om de energie die op het gezamenlijke dak wordt opgewekt virtueel met het verbruik van alle appartementen te verrekenen. Daarmee wordt zonne-energie voor veel inwoners van de stad rendabeler.

Trefwoorden