Amsterdamse ontwikkellocaties in de herkansing

05.06.14
Jan van Schaffelaarplantsoen
Amsterdamse ontwikkellocaties in de herkansing

Amsterdam maakte van de jaarlijkse vastgoedbeurs Provada gebruik om twee ontwikkellocaties onder de aandacht te brengen. Op de beurs werd het startsein gegeven van de aanbesteding van het Jan van Schaffelaarplantsoen (projectgebied Kolenkit) en het terrein bij metrostation Overtoomse Veld (Postjesweg).

Het Jan van Schaffelaarplantsoen ligt pal aan de ringweg, noordelijk van de Kolenkit-kerk in stadsdeel West. Op het terrein moet een nieuwe woonwijk komen met zo'n 250 woningen. Langs de A10 geldt een bouwhoogte van 16 tot 29 meter. Eerdere bouwplannen zijn in de crisis gestrand, waardoor het braakliggende terrein een tijdelijke invulling heeft gekregen. Het bestemmingsplan ‘Bos en Lommerplein 2013’ is in juni 2013 geactualiseerd vastgesteld. In het nieuwe bestemmingsplan is de locatie globaler bestemd. Er zijn bijvoorbeeld geen eisen ten aanzien van minimumaandeel sociale huurwoningen; ook zijn er mogelijkheden voor niet-woonfuncties.

Stadsdeel Nieuw-West zoekt een ontwikkelaar voor de locatie bij metrostation Postjesweg in de wijk Overtoomse Veld. Op het braakliggende kavel tussen de spoorbanen en de A10 is een multifunctioneel gebouw mogelijk van 8000 tot 16.000 vierkante meter, met minimaal de helft woningen. Bouwhoogte van 18 tot 40 meter. De gemeente zoekt naar "een marktpartij die, conform de geformuleerde ambitie, een gebouw met een vernieuwend en duurzaam woon-werkconcept ontwikkelt en realiseert. Een gebouw waar doelgroepen van buiten het stadsdeel zich willen vestigen en een gebouw dat een positieve impuls geeft aan de levendigheid en stedelijkheid van de wijk Overtoomse veld."

Jan van Schaffelaarplantsoen ligt pal aan de ringweg, noordelijk van de Kolenkit-kerk in stadsdeel West." data-share-imageurl="">

NUL20 nieuws

Laatste nummer

AEDES NIEUWS