Amsterdamse oppositie bijt zich vast in de bouwvergunningen

08.09.20
Amsterdamse oppositie bijt zich vast in de bouwvergunningen
De Amsterdamse oppositiepartijen VVD, ChristenUnie en CDA wroeten nog even door in het bouwvergunningen-dossier. Eerder liet het college weten dat Amsterdam foutieve, veel te lage aantallen, bouwvergunningen doorgeeft aan CBS. Over de eerste twee kwartalen noteerde CBS bijvoorbeeld aanvankelijk 182 vergunningen, terwijl Amsterdam volgens de recente eigen telling zo'n 2.500 woningen vergund had. Overigens staat de teller bij CBS inmiddels op 1.436 vergunde Amsterdamse nieuwbouwwoningen voor het eerste half jaar, nog altijd een voorlopig cijfer.  
 
VVD, ChristenUnie en het CDA zeggen geschrokken te zijn van de beantwoording van de raadsvragen en willen nu ook de 'juiste' aantallen van de wethouder horen van vorige jaren en graag onderverdeeld in categorieën alsmede een voorspelling voor de rest van het jaar. Men trekt het gelijk breder en vraagt zich af of andere cijfers, zoals erfpachtverzoeken, wel goed worden doorgegeven. Dat zou de gemeente anders namelijk veel geld kunnen kosten, aangezien uitkeringen uit het gemeentefonds gebaseerd zijn op CBS-cijfers.
Dat de Amsterdamse registratie van 'vergunde nieuwbouwwoningen' niet deugt hoeft de raadsleden overigens niet te verrassen. Dat is al jaren zo, en al eens eerder aan de Raad meegedeeld. Er worden structureel meer woningen gebouwd dan er volgens CBS-cijfers worden vergund. 
Maar onhandig is het wel, want de landelijke cijfers worden wel als voorspeller gebruikt van de nieuwbouwproductie. Onderzoeksbureaus en marktvorsers baseren zich op deze cijfers. Het college erkent dat in zijn eerdere antwoorden en heeft beterschap beloofd.
Maar daarvoor moet nog een hele automatiseringsslag gemaakt. Daarbij spelen ook definitiekwesties. In Amsterdam kon één bouwvergunning een project met honderd woningen betreffen. Daarnaast rubriceert CBS woningen die via transformatie ontstaan niet onder nieuwbouw maar onder 'overige toevoegingen', een onduidelijke restcategorie. Amsterdam monitort sinds wethouder Duco Stadig de nieuwbouwproductie door de 'startbouw' van projecten vast te leggen en daar jaarlijks over te rapporteren.

Bouwvergunningen versus startbouw in Amsterdam

Tussen het verstrekken van een bouwvergunning en de eerste paal kan wel twee jaar zitten. Soms gaat een project zelfs nooit daadwerkelijk in aanbouw.  Maar duidelijk is dat er een groot structureel verschil in aantallen is.  

 

Trefwoorden:

NUL20 nieuws

Laatste nummer

AEDES NIEUWS