Amsterdamse starterslening versimpeld

18.05.09

Amsterdamse starterslening versimpeld

Amsterdam schaft een aantal voorwaarden voor de Starterslening af én verlaagt de financieringsrisico’s voor nieuwbouwprojecten. Met deze maatregelen wil het college de woningmarkt stimuleren. Het actieplan ‘Woningbouw in tijden van crisis’ zet in op het realiseren van meer huurwoningen en op het betaalbaar maken van koopwoningen.

De Amsterdamse variant van de landelijke 'Starterslening' is nooit een succes geweest, mede omdat  Amsterdam er bij de start 2007 extra voorwaarden aan verbond: de 'starter' moest een sociale huurwoning achterlaten en de regeling gold alleen voor (ver-)nieuwbouw. Deze voorwaarden worden nu voor een periode van twee jaar losgelaten. Elk huishouden met een inkomen van maximaal twee keer modaal dat voor de eerste keer een woning koopt, komt in aanmerking voor de regeling.

Woningbouw

Een andere maatregel moet het omzetten van koop naar huurwoningen aantrekkelijker maken. Met nieuwbouwprojecten wordt vaak pas gestart als een fors percentage van de te bouwen woningen zijn verkocht. Deze voorverkooppercentages worden door de crisis zelden meer gehaald, waardoor de nieuwbouw stokt. Dit kan worden gecompenseerd door een project (deels) om te zetten naar huurwoningen. De gemeente werkt hier actief aan mee door de grondprijs in dat geval tijdelijk te verlagen. Als de woningen op termijn toch worden verkocht deelt de gemeente mee in de eventuele winst. Om de risico’s hiervan af te dekken is 16 miljoen euro uit het Vereveningsfonds vrijgemaakt. Naast de verminderde verkoop van woningen vormt de financiering van projecten een probleem. Het gemeentelijke erfpachtbeleid biedt de mogelijkheid om erfpacht te betalen in jaarlijkse bedragen in plaats van eenmalige afkoop. Hierdoor wordt het risico voor de ontwikkelaar kleiner. De gemeente zal deze mogelijkheid onder de aandacht brengen van ontwikkelaars die het moeilijk vinden de erfpacht voor langere tijd af te kopen.

Het actieplan is een eerste onderdeel van een breder pakket aan maatregelen om gebieds- en vastgoedontwikkeling te stimuleren. De gemeente is samen met marktpartijen bezig om prioriteiten te stellen binnen en tussen gebieden. De investeringskracht van gemeente en marktpartijen wordt zo gebundeld in plaats van versnipperd.

Trefwoorden:

NUL20 nieuws

Laatste nummer

afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 07.05 Geactualiseerd op: 07.05.21

In Muiderberg liggen de eerste buizen van een duurzaam, betaalbaar en collectief warmtenet in de grond. Het nabijgelegen IJmeer wordt ingezet als warmtebron. De bewoners zijn straks goedkoper uit dan met aardgas. Althans, als de rekensommen kloppen en de voorfinanciering rondkomt.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 06.05

Deze aflevering van Bouw Woon Leef staat in het teken van mobiliteit. Aan het woord komen onder andere een hoogleraar urban mobility futures, een gebiedsontwikkelaar en een deelvervoer gebruiker. De trend is duidelijk: nieuwe wijken worden autoluw. Hoeveel waarde kun je wel niet toevoegen aan...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 05.05

Tijdens een bijeenkomst met als thema ‘de ziel van de buurt’ gingen ontwikkelaars en stadsonderzoekers met elkaar in gesprek over de vraag wat het DNA van een buurt is, hoe daar vat op te krijgen én hoe daar vervolgens rekening mee te houden bij gebiedstransformatie. Een onderwerp dat gezien de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 20.04
In de media verschenen eind maart berichten dat Amsterdam een gedeeltelijke bouwstop zou afkondigen voor 2021. De betrokken wethouders in Amsterdam stellen dat hier geen sprake van is. Wel worden een aantal nieuwe ontwikkelingen uitgesteld, tot verdriet van de betrokken ontwikkelaars. Hoe zit...
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 19.04

Fotograaf Iwan Baan legde de ontwerpen van architect-stedenbouwer Willem Marinus Dudok (1884-1974) op een ongebruikelijke manier vast. In plaats van statische foto’s van de architectuur toont de fotograaf in het boek ‘Dudok door Iwan Baan’ de ontwerpen van de architect in een bredere context.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 07.04

Amsterdam is een prachtige stad. En dat moet zo blijven. Maar wethouder Marieke van Doorninck (GroenLinks) komt in de Omgevingsvisie 2050 niet met een geruststellend antwoord als het gaat om mobiliteit, bedrijvigheid en woningbouw voor alle inkomens en alle leeftijden, meent de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 05.04

Er verandert de komende jaren meer aan het huurbeleid dan de afgelopen jaren, mede omdat een aantal Kamermoties in wetgeving is omgezet. Een overzicht van de wijzigingen in 2021 en 2022.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 25.03
Wat een veelbelovende titel, De Wereld van de Stad! En ook nog een stevige ondertitel: Theorie, Praktijk, Toekomst. Je verwacht een kloek boekwerk dat daar invulling aan geeft, maar niets is minder waar. In 180 bladzijden vindt de lezer elf bijdragen van even zo vele auteurs.
Fred van der Molen
Achtergrondartikel 15.03

Een aanzwellend koor roept dat de landelijke woningproductie naar minimaal 100.000 woningen per jaar moet om het woningtekort op termijn tot aanvaardbare proporties terug te brengen. Gaat dat ook gebeuren? Vorig jaar werden er iets minder dan 70.000 opgeleverd. Iedereen kijkt naar Den Haag. Een...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03

Als opvolger van de Structuurvisie 2040 heeft Amsterdam nu de Omgevingsvisie 2050 gepresenteerd. De ondertitel: Een menselijke metropool. Tot 3 maart kon iedereen daar zijn/haar mening over geven.

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03 Geactualiseerd op: 18.03.21

Nu het aantal senioren toeneemt én ouderen langer zelfstandig blijven wonen, groeit de behoefte aan nieuwe woonvormen voor deze groep. Het concept van het hofje maakt een doorstart, in allerlei varianten waarbij men zelfstandig woont maar ook deel uitmaakt van een gemeenschap. Kennismaking met...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03 Geactualiseerd op: 31.03.21

Opnieuw liggen de zesduizend volkstuinders in Amsterdam overhoop met gemeentelijke plannenmakers, die opnieuw grotere toegankelijkheid en nu ook meer huur eisen. De gemeente verzekert dat de volkstuinen blijven bestaan. Maar de tuinders zien hun hobby, gemeenschap én natuurgebied bedreigd.

Pieter Lesage

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.