Overslaan en naar de inhoud gaan

NUL20 nieuws

 • Met verslagenheid hebben we kennisgenomen van het overlijden van Janna van Veen op 7 juni 2023. Ze overleed na een kort ziekbed en is 64 jaar geworden.
  Achtergrondartikel

 • Van april tot en met oktober loopt de NK Tegelwippen. Deze 'wedstrijd' moet tuinenbezitters stimuleren hun tegels te vervangen door gras, bloemperken, bomen en stadsbewoners om een geveltuin te starten. Het hogere doel: Nederland meer klimaatbestendig, behaaglijker voor insecten en dieren, koeler én mooier te maken. Vele gemeenten ondersteunen dit initiatief door de tegels gratis op te halen en de aanleg van geveltuinen te faciliteren.
  Nieuwsartikel

 • De voor vanavond in Pakhuis de Zwijger geplande Woontop Jongerenhuisvesting is afgelast. Directe reden is dat wethouder Zita Pels het debatcentrum beschouwd als besmet terrein nu directeur Egbert Fransen wordt beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag. Zij heeft afgezegd. Vervolgens viel de bodem uit het hele programma omdat ook andere sprekers zich terugtrokken. Zij wilden juist met de politiek in gesprek. Dat gold in ieder geval voor bestuursvoorzitter Karin Verdooren van Lieven de Key en… meer
  Nieuwsartikel

 • Marinus Knulst (72) is overleden. Knulst was een groot deel van zijn werkende leven actief in de woonsector, onder andere bij de woningcorporatie de Alliantie en zijn rechtsvoorgangers. Na zijn pensioen was hij als bestuurslid of adviseur betrokken bij tal van maatschappelijke organisaties, zoals de Stichting Natuurlijk IJburg, De Zwerm, Energiecoöperatie Zuiderlicht, stichting Omega en de Philadelphia Zorg Regio Amsterdam.
  Nieuwsartikel

 • Directeur-bestuurder Eric van Kaam van Velison Wonen is overleden. Van Kaam werkte lang bij woningcorporatie Ymere. Hij kwam per 1 november 2019 in dienst bij Velison Wonen, een woningcorporatie in de IJmond. September 2021 werd hij ziek en vanaf mei dit jaar kon hij zijn functie vanwege gezondheidsproblemen niet meer uitoefenen. Hij is 61 jaar geworden.
  Nieuwsartikel

 • De CEO van Mosaic World, Patricia Ghering, presenteert zich vandaag in Vastgoedjournaal met de nieuwe visie van het vastgoedbedrijf dat eerder bekend stond als Camelot Europe. Ze wil in het interview duidelijk maken dat het bedrijf zich opnieuw heeft uitgevonden en afscheid wil nemen van het besmette verleden. Mosaic World omvat nu vijf merken, waarbij de naam Camelot ontbreekt. En ook de term leegstandsbeheer wordt losgelaten. Ghering: “Ja, we nemen bewust afstand van Camelot en het… meer
  Nieuwsartikel

 • Steeds meer straten krijgen een portret met uitleg over hun naamgever. In het kader van Geef Straten een Gezicht heeft fotograaf Paul Fennis al honderden van deze uitlegborden in Amsterdam opgehangen. Nu is de Jacob Geelbuurt in Nieuw-West aan de beurt met acht portretten van letterkundigen. Volgens Erik Bobeldijk, lid van het dagelijks bestuur van stadsdeel Nieuw-West, waarderen bewoners dat: "Het vergroot de identiteit van straten en biedt daarmee iets extra’s.”
  Nieuwsartikel

 • "Is dat niet saai?", vroegen bekenden toen Max van Engen zeven jaar geleden hoofd werd van de directie Wonen in Amsterdam. Hij kwam uit de kunst- en cultuursector, waar hij meer dan 25 jaar werkte. "Daar moesten ze snel op terugkomen. Thema's als het woningtekort, vakantieverhuur, woonfraude, betaalbaarheid en gentrificatie bepaalden steeds vaker het nieuws."
  Achtergrondartikel

 • De Amsterdamse woonwethouder Laurens Ivens (SP) is maandag 5 juli per direct afgetreden na klachten over verbaal grensoverschrijdend gedrag. Ivens erkent dat dingen niet goed zijn gegaan en dat hij om deze redenen niet langer kan aanblijven als wethouder.  
  Nieuwsartikel

 • De verkiezingen zijn pas volgend jaar, maar D66-leider Reinier van Dantzig pookt het vuurtje binnen het Amsterdamse college vast op. Hij bekritiseerde de bouwprestaties van wethouder Laurens Ivens in AT5's Park Politiek. "Ik mag Laurens Ivens graag", zegt hij, "maar als wethouder grossiert hij meer in persberichten versturen dan palen in de grond slaan." Ivens reageerde per tweet: hij verstuurde vorig jaar zo’n 30 persberichten en nam zo’n 6.000 nieuwe woningen in aanbouw.
  Nieuwsartikel

 • Max van Engen vertrek per 1 augustus als directeur bij de afdeling Wonen van de gemeente Amsterdam. Hij wordt dan topadviseur sociaal, fysiek en bedrijfsvoeringsdomein bij de Wibautgroep, onderdeel van het Project Management Bureau van de gemeente Amsterdam. Hij sluit dan een periode van zeven jaar af als directeur Wonen en vijf jaar als ambtelijk opdrachtgever ontwikkelbuurten.
  Nieuwsartikel

 • Per 1 juni treedt Esther Agricola toe tot de directie van de regio Noord-West van BPD | Bouwfonds Gebiedsontwikkeling. Harm Janssen wordt voorzitter van de directie en zal samen met Esther Agricola de tweekoppige directie gaan vormen. De afgelopen 14 jaar is Esther Agricola werkzaam geweest bij de Gemeente Amsterdam. Ze is daar begonnen als Directeur Monumenten & Archeologie en was de laatste zeven jaar actief als Directeur Ruimte & Duurzaamheid. Daarvoor was ze onder meer Directeur van… meer
  Nieuwsartikel

 • Mike Helsloot is de 80.000e inwoner van Lelystad. Waarnemend burgemeester Henry Meijdam verwelkomde hem en zijn gezin hartelijk in Flevolands provinciehoofdstad. De familie heeft een nieuw koophuis in de woonwijk Warande. Voor Lelystad is het bereiken van de 80.000 inwoners een mijlpaal: het is de eerste groeidoelstelling die de stad zich stelde na een periode van stagnerende groei.
  Nieuwsartikel

 • Amsterdam trekt de komende vier jaar jaarlijks 15 tot 20 miljoen euro van het budget voor stedelijk beheer uit voor nieuwe, slimme projecten op het gebied van klimaatadaptatie in de openbare ruimte en het groen. Samen met de Amsterdamse kennisinstelling AMS Institute worden nieuwe oplossingen voor de openbare ruimte ontwikkeld, getest en in de praktijk gebracht. Dit kan gaan om projecten voor opvang van regenwater, voor het vergroenen van de openbare ruimte of gebouwen, of voor warmte- en… meer
  Nieuwsartikel

 • De gemeentelijke woonlasten stijgen dit jaar aanzienlijk. Huurders betalen 8,0 procent meer, eigenaar-bewoners 6,2 procent. Dat komt vooral door een hogere afvalstoffenheffing (+9,1%) maar ook de gemiddelde ozb stijgt flink met 5,2 procent. Dat komt vooral omdat Amsterdam de ozb flink opschroeft, met maar liefst 22,6 procent. Amsterdamse huurders zijn gemiddeld 18,2 procent meer kwijt, gemiddeld zo'n 67 euro op jaarbasis. Voor huiseigenaren stijgen de woonlasten met 106 euro. Overigens zijn de… meer
  Nieuwsartikel

 • Hotel MAI Amsterdam wint de Geurt Brinkgreve Bokaal 2020 en het woningbouwproject New West wint de Zuiderkerkprijs 2020. De gemeente Amsterdam kent jaarlijks deze prijzen toe. De Zuiderkerkprijs is voor de architect en opdrachtgever van het beste woningbouwproject. Dat zijn opdrachtgever Heutink Groep en architecten Olaf Gipser Architects, VURB Architects.
  Nieuwsartikel

 • De gemeente Amsterdam organiseert vanaf vrijdagavond 6 november kleinschalige noodopvang voor alle Amsterdamse dak- en thuislozen, inclusief ‘niet-rechthebbenden’. Aanleiding vormen de nieuwe coronamaatregelen en een verzoek van het kabinet. De noodopvang geldt voor de periode tot 18 november, tenzij het ministerie van VWS besluit dat dak- en thuislozen langer opgevangen moeten worden.
  Nieuwsartikel

 • Uitzending van De Monitor van 19 oktober, de derde in de reeks Heel Holland Zakt. Daarin komen een aantal woningeigenaren aan het woord waarvan de woning de laatste jaren ineens veel erger is gaan verzakken. Sommige daarvan worden binnen enkele jaren onbewoonbaar. Inmiddels is het aantal gemeenten waaruit meldingen komen flink opgelopen. Ook mensen uit het oosten en zuiden van het land melden zich, terwijl dat niet per se de gebieden zijn waar de bodem daalt. Wat is daar aan de hand, vragen de… meer
  Video

 • Vanaf juli volgend jaar gaan taxateurs een nieuw 'funderingslabel' meenemen in hun waardebepaling. Naar schatting zullen zo’n 250.000 huizen een hoog risicolabel E krijgen en daarmee een lagere taxatiewaarde. Dat kan voor woningeigenaren een onaangename verrassing betekenen.   
  Nieuwsartikel

 • Edo Arnoldussen (1946) is op 13 oktober overleden. Arnoldussen werkte lang voor de gemeente Amsterdam. Van 2000 tot 2006 was hij directeur van het Ontwikkelingsbedrijf. In 2006 verliet hij de gemeente om directeur te worden van het Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf (RVOB). Sinds 2011 was hij zelfstandig adviseur RO en grondbeleid; een van zijn nevenfuncties daarbij was een aantal jaren het voorzitterschap van de Stichting Architectuurcentrum Amsterdam (Arcam). Arnoldussen stond in een… meer
  Nieuwsartikel

 • Josja van der Veer (1966) start half oktober als directeur bij de directie Ruimte en Duurzaamheid van de gemeente Amsterdam. Zij volgt daarmee Esther Agricola op, die in maart afscheid nam. Van der Veer heeft een lange loopbaan in stedelijke ontwikkeling op haar naam staan, in allerlei rollen. Het laatste decennium was zij directeur Facilitaire Campus Organisatie van de Vrije Universiteit in het Kenniskwartier Zuidas.
  Nieuwsartikel

 • NUL20 nr.102 kan worden gedownload. In dit nummer aandacht voor nieuwe vormen voor seniorenhuisvesting. Er blijkt enorme belangstelling voor nieuwe 'Knarrenhoven'. In hetzelfde aandacht voor de meest recente 'collectieve' woonvorm voor senioren in Amsterdam: LIFE in de Houthavens.  Ook de resultaten van de tweejaarlijkse WiA en WiMRA-onderzoeken vinden een prominente plek in dit nummer. En nog veel meer artikelen over bouwen en wonen in de regio Amsterdam.  
  Nieuwsartikel

 • Sinds 2009 is het aantal volwassen daklozen in Nederland toegenomen van 18 duizend naar 39 duizend in 2018. Het aantal daklozen tussen 18 en 30 jaar is in deze periode verdrievoudigd, evenals het aantal daklozen met een niet-westerse migratieachtergrond. Dat meldt het Centraal Bureau van de Statistiek op basis van nieuwe cijfers. Staatssecretaris Blokhuis (ChristenUnie) van Volksgezondheid is zich naar eigen zeggen "rot geschrokken" van de cijfers.   
  Nieuwsartikel

 • Woningbouwregisseur Bob van der Zande is op 1 juni na veertig jaar gestopt bij de gemeente Amsterdam wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Van hem had het niet gehoeven. Hij is dan ook direct gestart als zelfstandig adviseur op het domein van 'stedelijke strategie'. Van der Zande: "Voor mezelf heb ik vastgesteld dat ik het plezier dat ik heb in dit vakgebied nog lang wil uitdragen en beleven. Ik zit nog vol energie en heb een groot en divers netwerk."
  Nieuwsartikel

 • Nederlandse huishoudens besteden meer dan de helft van hun inkomen aan de vaste lasten. Dit blijkt uit cijfers die het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud). Woonlasten - huur/hypotheek, water en energie - vormen een belangrijk onderdeel van de vaste lasten. Idealiter zou dit aandeel niet boven de 50 procent moeten uitkomen, vindt het Nibud. Tien jaar geleden lag het percentage gemiddeld 5 procent lager.
  Nieuwsartikel