Amsterdamse woningproductie: middensegment dramatisch, andere segmenten op peil

13.11.20
Amsterdamse woningproductie: middensegment dramatisch, andere segmenten op peil
In Amsterdam zijn in het eerste half jaar 3.254 woningen in aanbouw genomen. Dat valt mee in het licht van eerdere berichten over de ingestorte productie van middeldure huurwoningen. In beide andere prijssegmenten blijkt wel flink te zijn doorgebouwd: er zijn 1.570 sociale huurwoningen en 1.606 dure woningen (538 huur en 1.068 koop) in aanbouw genomen. Maar in het middeldure segment blijkt de productie inderdaad dramatisch: slechts 78 woningen in een half jaar. En er is volgens een gemeentelijk rapport voor de tweede helft van dit jaar "geen reden voor optimisme" ondanks een planvoorraad van 1.111 middeldure huurwoningen.
 
De coronacrisis begint de bouwproductie te raken. Niet alleen zorgt de pandemie voor vertraging van procedures en bouwactiviteiten, maar meer nog trappen ontwikkelaars op de rem omdat de afname van vastgoed stokt. Beleggers zijn terughoudend en selectief geworden in de aankoop van commercieel vastgoed, van gemengde projecten en van projecten met veel dure huurwoningen. Er is in de vastgoedmarkt ook grote onzekerheid over de mate waarin de behoefte aan winkels, horeca en kantoorruimte structureel terugloopt. Dit maakt bijvoorbeeld de ontwikkeling van commerciële plinten onder woongebouwen risicovol. Ook de verkoop van de dure nieuwbouw koopwoningen blijkt moeizamer te verlopen, een ontwikkeling die zich elke crisis voordoet. 
De grote onzekerheid over de marktontwikkeling nekt besluitvorming tot bouwen. Volgens de gemeentelijke rapportage hebben veel partijen uitstel van termijnen gevraagd en gekregen. De problemen openbaren zich vooral bij projecten met een gemengd programma (verschillende functies en/of marktsegmenten). Hier zijn meerdere afnemers bij betrokken.

Zorgenkind: middensegment

Een bijzonder zorgenkind is het middensegment. Amsterdam heeft al jaren een groot tekort aan woningen voor middeninkomens. Het huidige college had zichzelf daarom een ambitieuze bouwdoelstelling opgelegd. Maar de voorgenomen bouw van 1.670 nieuwe woningen per jaar is in de voorgaande jaren niet gehaald en verdwijnt in 2020 heel ver uit beeld. De oorzaak daarvan ligt mede in een slepend conflict tussen gemeente en institutionele beleggers over de voorwaarden waaronder gebouwd moest worden. De impasse werd begin februari doorbroken met het afsluiten van een bouwakkoord. Maar dat levert nog niet direct woningen op.
Inmiddels zijn diverse initiatieven genomen om de bouw van middeldure woningen uit het slop te trekken. Een daarvan is de oprichting van een 'doorbraakteam' met experts van gemeente, AFWC, NEPROM en de IVBN. Deze club moet met oplossingen komen als projecten dreigen te stagneren. Vanaf volgend jaar moeten akkoord en maatregelen leiden tot een opleving van de productie. Zelfs de college-ambitie van jaarlijks 1.670 middeldure huurwoningen wordt weer uitgesproken. Zo'n aantal is niet vanzelfsprekend; in de topjaren 2018 en 2019 werd respectievelijk met de bouw van 1.152 en 1.228 middeldure huurwoningen begonnen.
In beide andere prijssegmenten blijkt wel flink te zijn doorgebouwd: er zijn 1.570 sociale huurwoningen en 1.606 dure woningen (538 huur en 1.068 koop) in aanbouw genomen. Maar in het middeldure segment blijkt de productie inderdaad dramatisch: slechts 78 woningen in een half jaar." data-share-imageurl="">

NUL20 nieuws

Laatste nummer

Achtergrondartikel 09.12 Geactualiseerd op: 27.01.21

In maart zijn de verkiezingen. Welke plannen voor de woningsector presenteren de gevestigde partijen? Wat hebben ze de regio Amsterdam te bieden? Over twee dingen zijn partijen van links tot rechts het eens: er moet een nationaal bouwoffensief komen en er is meer overheidsregie nodig.

Pieter Lesage
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 26.01 Geactualiseerd op: 14.01.21

Veel mensen willen een koopwoning, maar de hoge prijzen vormen een onoverkomelijke drempel. In veel verkiezingsprogramma’s worden voorstellen gedaan om deze barrière te slechten. NUL20 toetst in een serie artikelen de houdbaarheid van deze en andere voorstellen. In deze aflevering: kan de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 18.01 Geactualiseerd op: 18.01.21

Egbert de Vries vertrekt als directeur bij de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties. Hij wordt per 20 januari geïnstalleerd als de opvolger van wethouder Sharon Dijksma. De Vries startte na de zomer van 2014. Hoe kijkt de toekomstig wethouder en voormalig stadsdeelpoliticus terug op zijn...

Fred van der Molen
afbeelding van Wendy Koops
Blog-item 18.01

In de kerstvakantie ontplofte er een bom in mijn wijk. Iemand was benaderd door actiegroep Windalarm. Wisten we wel dat de gemeente overweegt windmolens langs de A10 te plaatsen? Of windmolens, grote turbines met een tiphoogte van 200 meter. Soms op slechts 350 meter afstand van woningen.

Wendy Koops
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 14.01 Geactualiseerd op: 14.01.21

Veel mensen willen een koopwoning, maar de hoge prijzen vormen een onoverkomelijke drempel. In veel verkiezingsprogramma’s worden voorstellen gedaan om deze barrière te slechten. NUL20 toetst in een serie artikelen de houdbaarheid van deze en andere voorstellen. Maar in de eerste aflevering gaan...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 12.01 Geactualiseerd op: 12.01.21

In 2020 zijn in Amsterdam 5.932 nieuwe woningen in aanbouw genomen. Dit is bijna 18 procent minder dan het jaar ervoor en beduidend minder dan de ambitie van het huidige college om 7.500 woningen per jaar in aanbouw te nemen. Wethouder Laurens Ivens beschouwt het niettemin als "een immense...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 08.01 Geactualiseerd op: 08.01.21

Amsterdam nam vorig jaar 5.932 nieuwe woningen in aanbouw. Dit is bijna 18 procent minder dan in 2019 en beduidend minder dan de ambitie van het college. Niettemin beschouwt wethouder Laurens Ivens dit als 'een immense prestatie' gezien de coronacrisis. En waarom is hij zo optimistisch over de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 17.12

Bouw Woon Leef is de maand december in de Zaanstreek. Een gebied waar weer flink wordt gebouwd en plannen voor nog veel meer woningen in voorbereiding zijn. Ook de Amsterdammer heeft de gemeenten langs de rivier ontdekt. Weet ook woonwethouder van Zaanstad Songül Mutluer.

Fred van der Molen
Achtergrondartikel 11.12

Zuidoost staat aan de vooravond van een nieuwe ronde ‘wijkaanpak’. Het Masterplan Zuidoost moet verloedering en criminaliteit terugdringen, maar vooral het perspectief van de huidige bewoners verbeteren. Om een nieuw rondje in de projectencarrousel te vermijden, wordt van alle betrokken partijen...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 11.12

Amsterdam Zuidoost krijgt er voor 2040 zo’n 39.000 woningen bij. Volgens de plannen dan. Een nieuwe ronde langs de velden leert dat er weliswaar veel wordt gebouwd, maar dat ook veel plannen al kampen met vertraging. De ambitie is duidelijk: een gemengd bouwprogramma en een voorinschrijfregeling...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 11.12

Met de renovatie van de eerste flats in de Lodewijk van Deysselbuurt is de aanpak van de drie Röellbuurten begonnen. Hiermee wordt een 20 jaar oude belofte ingelost. De eisen zijn intussen gewijzigd: aardgasvrij, meer verdichting, meer respect voor de stedenbouwkundige erfenis, een duidelijke...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 11.12

De landelijke overheid investeert weer in woningbouwprojecten. Via de Woningbouwimpuls, een fonds van 1 miljard euro, betaalt ‘Den Haag’ mee aan de onrendabele top van woningbouwprojecten. Dat zorgt op zijn minst voor versnelling. Zowel bij de eerste als tweede tranche werd gretig ingetekend...

Pieter Lesage

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.