Amsterdamse woningproductie: middensegment dramatisch, andere segmenten op peil

13.11.20
Amsterdamse woningproductie: middensegment dramatisch, andere segmenten op peil
In Amsterdam zijn in het eerste half jaar 3.254 woningen in aanbouw genomen. Dat valt mee in het licht van eerdere berichten over de ingestorte productie van middeldure huurwoningen. In beide andere prijssegmenten blijkt wel flink te zijn doorgebouwd: er zijn 1.570 sociale huurwoningen en 1.606 dure woningen (538 huur en 1.068 koop) in aanbouw genomen. Maar in het middeldure segment blijkt de productie inderdaad dramatisch: slechts 78 woningen in een half jaar. En er is volgens een gemeentelijk rapport voor de tweede helft van dit jaar "geen reden voor optimisme" ondanks een planvoorraad van 1.111 middeldure huurwoningen.
 
De coronacrisis begint de bouwproductie te raken. Niet alleen zorgt de pandemie voor vertraging van procedures en bouwactiviteiten, maar meer nog trappen ontwikkelaars op de rem omdat de afname van vastgoed stokt. Beleggers zijn terughoudend en selectief geworden in de aankoop van commercieel vastgoed, van gemengde projecten en van projecten met veel dure huurwoningen. Er is in de vastgoedmarkt ook grote onzekerheid over de mate waarin de behoefte aan winkels, horeca en kantoorruimte structureel terugloopt. Dit maakt bijvoorbeeld de ontwikkeling van commerciële plinten onder woongebouwen risicovol. Ook de verkoop van de dure nieuwbouw koopwoningen blijkt moeizamer te verlopen, een ontwikkeling die zich elke crisis voordoet. 
De grote onzekerheid over de marktontwikkeling nekt besluitvorming tot bouwen. Volgens de gemeentelijke rapportage hebben veel partijen uitstel van termijnen gevraagd en gekregen. De problemen openbaren zich vooral bij projecten met een gemengd programma (verschillende functies en/of marktsegmenten). Hier zijn meerdere afnemers bij betrokken.

Zorgenkind: middensegment

Een bijzonder zorgenkind is het middensegment. Amsterdam heeft al jaren een groot tekort aan woningen voor middeninkomens. Het huidige college had zichzelf daarom een ambitieuze bouwdoelstelling opgelegd. Maar de voorgenomen bouw van 1.670 nieuwe woningen per jaar is in de voorgaande jaren niet gehaald en verdwijnt in 2020 heel ver uit beeld. De oorzaak daarvan ligt mede in een slepend conflict tussen gemeente en institutionele beleggers over de voorwaarden waaronder gebouwd moest worden. De impasse werd begin februari doorbroken met het afsluiten van een bouwakkoord. Maar dat levert nog niet direct woningen op.
Inmiddels zijn diverse initiatieven genomen om de bouw van middeldure woningen uit het slop te trekken. Een daarvan is de oprichting van een 'doorbraakteam' met experts van gemeente, AFWC, NEPROM en de IVBN. Deze club moet met oplossingen komen als projecten dreigen te stagneren. Vanaf volgend jaar moeten akkoord en maatregelen leiden tot een opleving van de productie. Zelfs de college-ambitie van jaarlijks 1.670 middeldure huurwoningen wordt weer uitgesproken. Zo'n aantal is niet vanzelfsprekend; in de topjaren 2018 en 2019 werd respectievelijk met de bouw van 1.152 en 1.228 middeldure huurwoningen begonnen.
In beide andere prijssegmenten blijkt wel flink te zijn doorgebouwd: er zijn 1.570 sociale huurwoningen en 1.606 dure woningen (538 huur en 1.068 koop) in aanbouw genomen. Maar in het middeldure segment blijkt de productie inderdaad dramatisch: slechts 78 woningen in een half jaar." data-share-imageurl="">

NUL20 nieuws

Laatste nummer

Opinie 02.10

Rond de toewijzing van nieuwbouwkoopwoningen hangt al jaren een geur van vriendjespolitiek. Hoog tijd om hier een einde aan te maken, vindt belangenbehartiger Wike Wilbrink (Vereniging Eigen Huis). Ga lootjes trekken. Of nog beter: laat een notaris de volgorde bepalen.

Anoniem
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 23.11 Geactualiseerd op: 23.11.20

In de derde livecast van Comeback Wijkaanpak wordt ingegaan op het Pact Poelenburg Peldersveld in Zaandam; een integrale langjarige aanpak om de wijk én de positie van bewoners te verbeteren. Wat is de essentie van deze aanpak en wat is er tot dusver bereikt? Het verslag.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 20.11

Op 13 november namen ruim 1500 jongeren namen deel aan de online Woontop Jongerenhuisvesting, georganiseerd door de gemeente Amsterdam. Aan tafel spraken jongeren met gemeente-ambtenaren en elkaar over de stand van zaken rondom jongerenhuisvesting. Deelnemers leverden inbreng via metingen en de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 19.11

BouwWoonLeef is in Amsterdam Noord en dan met name in het Centrumgebied Amsterdam Noord. Het CAN. Er worden maar liefst 6.000 woningen gebouwd, waarvan 1.100 in het stationsgebied. En waar lange tijd Noord niet populair was, is het stadsdeel nu juist enorm in trek, merkt ook geboren Noorderling...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 17.11

In een vierdelige serie gesprekken in Pakhuis de Zwijger staat de wijkaanpak centraal. In de tweede aflevering wordt ingegaan op de vernieuwende aanpak in Nationaal Programma Rotterdam Zuid. Experts gaan in op de vraag welke lessen andere kwetsbare wijken hiervan kunnen leren nu de wijkaanpak...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 11.11 Geactualiseerd op: 11.11.20

In een driedelige serie gesprekken in Pakhuis de Zwijger staat de wijkaanpak centraal. In de eerste aflevering werd teruggekeken naar de lange geschiedenis van de wijkaanpak in Nederland en gingen experts in op de vraag of die herleefde aandacht voor kwetsbare wijken een goede zaak is. Een...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 10.11

De herontwikkeling van het plein aan de Bos en Lommerweg kan officieel van start nu de gemeente Amsterdam op 3 november heeft besloten dat de markt op het plein eind dit jaar verdwijnt. Plannen voor de herinrichting liggen in grote lijnen klaar.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 28.10 Geactualiseerd op: 09.11.20

De meeste afspraken uit de Amsterdamse Samenwerkingsafspraken 2015-2019 zijn gehaald, zo blijkt uit de Monitor 2019. Zowel over 2019 als over de hele looptijd van de afspraken laten de cijfers een positief beeld zien, concludeert wethouder Ivens in de begeleidingsbrief aan de raad. Wel wordt...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 26.10

PvdA-leider Lodewijk Asscher was zondag 25 oktober te gast bij Buitenhof. Hij bepleitte daar een fundamenteel andere aanpak van de woningsector: wonen moet weer een kerntaak worden van de overheid worden. "Zo staat het ook in de grondwet". Hij wil naar een woningproductie van 100.000 woningen...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 26.10
Xplore is de naam voor de nieuwe woonbuurt aan de westkant van de succesvolle nieuwbouwwijk Holland Park in Diemen. In deze video van BouwWoonLeef zit een virtuele reis door de nieuwe buurt en gesprekken met de ontwikkelaars.
Fred van der Molen
afbeelding van Wendy Koops
Blog-item 22.10

“We zijn keihard tegen een muur aangelopen", zei de projectleider van een aardgasvrije proeftuin Overwhere in Purmerend vorige week in de NRC. Het werd meteen gedeeld in onze buurtapp en verschillende media doken er bovenop. Begrijpelijk: dit was hét paradepaardje van het landelijke Programma...

Wendy Koops
afbeelding van Fred van der Molen
Video 21.10
Uitzending van De Monitor van 19 oktober, de derde in de reeks Heel Holland Zakt. Daarin komen een aantal woningeigenaren aan het woord waarvan de woning de laatste jaren ineens veel erger is gaan verzakken. Sommige daarvan worden binnen enkele jaren onbewoonbaar. Inmiddels is het aantal...
Fred van der Molen

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.