Amsterdamse woningproductie: middensegment dramatisch, andere segmenten op peil

13.11.20
Amsterdamse woningproductie: middensegment dramatisch, andere segmenten op peil
In Amsterdam zijn in het eerste half jaar 3.254 woningen in aanbouw genomen. Dat valt mee in het licht van eerdere berichten over de ingestorte productie van middeldure huurwoningen. In beide andere prijssegmenten blijkt wel flink te zijn doorgebouwd: er zijn 1.570 sociale huurwoningen en 1.606 dure woningen (538 huur en 1.068 koop) in aanbouw genomen. Maar in het middeldure segment blijkt de productie inderdaad dramatisch: slechts 78 woningen in een half jaar. En er is volgens een gemeentelijk rapport voor de tweede helft van dit jaar "geen reden voor optimisme" ondanks een planvoorraad van 1.111 middeldure huurwoningen.
 
De coronacrisis begint de bouwproductie te raken. Niet alleen zorgt de pandemie voor vertraging van procedures en bouwactiviteiten, maar meer nog trappen ontwikkelaars op de rem omdat de afname van vastgoed stokt. Beleggers zijn terughoudend en selectief geworden in de aankoop van commercieel vastgoed, van gemengde projecten en van projecten met veel dure huurwoningen. Er is in de vastgoedmarkt ook grote onzekerheid over de mate waarin de behoefte aan winkels, horeca en kantoorruimte structureel terugloopt. Dit maakt bijvoorbeeld de ontwikkeling van commerciële plinten onder woongebouwen risicovol. Ook de verkoop van de dure nieuwbouw koopwoningen blijkt moeizamer te verlopen, een ontwikkeling die zich elke crisis voordoet. 
De grote onzekerheid over de marktontwikkeling nekt besluitvorming tot bouwen. Volgens de gemeentelijke rapportage hebben veel partijen uitstel van termijnen gevraagd en gekregen. De problemen openbaren zich vooral bij projecten met een gemengd programma (verschillende functies en/of marktsegmenten). Hier zijn meerdere afnemers bij betrokken.

Zorgenkind: middensegment

Een bijzonder zorgenkind is het middensegment. Amsterdam heeft al jaren een groot tekort aan woningen voor middeninkomens. Het huidige college had zichzelf daarom een ambitieuze bouwdoelstelling opgelegd. Maar de voorgenomen bouw van 1.670 nieuwe woningen per jaar is in de voorgaande jaren niet gehaald en verdwijnt in 2020 heel ver uit beeld. De oorzaak daarvan ligt mede in een slepend conflict tussen gemeente en institutionele beleggers over de voorwaarden waaronder gebouwd moest worden. De impasse werd begin februari doorbroken met het afsluiten van een bouwakkoord. Maar dat levert nog niet direct woningen op.
Inmiddels zijn diverse initiatieven genomen om de bouw van middeldure woningen uit het slop te trekken. Een daarvan is de oprichting van een 'doorbraakteam' met experts van gemeente, AFWC, NEPROM en de IVBN. Deze club moet met oplossingen komen als projecten dreigen te stagneren. Vanaf volgend jaar moeten akkoord en maatregelen leiden tot een opleving van de productie. Zelfs de college-ambitie van jaarlijks 1.670 middeldure huurwoningen wordt weer uitgesproken. Zo'n aantal is niet vanzelfsprekend; in de topjaren 2018 en 2019 werd respectievelijk met de bouw van 1.152 en 1.228 middeldure huurwoningen begonnen.

NUL20 nieuws

Laatste nummer

afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 07.12
Hoe zat het ook alweer in de jaren 70 van de vorige eeuw, met groeikernen, bloemkoolwijken, experimentele woningbouw, wijkraden en inspraak? Architectuurhistoricus Michiel Kruidenier voert de lezer met zijn boek terug naar die tijd, meteen vanaf de omslag: een...
Fred van der Molen
Achtergrondartikel 07.12

Afgaande op de uitgelekte proeve van een regeerakkoord uit de koker van VVD en CDA komt een nieuw kabinet met forse investeringen in de woningbouw en infrastructuur om grootschalige nieuwe woningbouwgebieden te ontsluiten. Bovendien lijkt de verhuurderheffing drastisch omlaag te gaan, met name...

Pieter Lesage
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 02.12

Traditiegetrouw reikt Amsterdam aan het eind van het jaar de Zuiderkerkprijs en Geurt Brinkgreve Bokaal uit om de beste projecten van de stad te vieren. Dit zijn de genomineerden.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 26.11

Maarten Ridderbos beschrijft in zijn boek Transities in het landschap toonaangevende en spraakmakende ontwikkelingsprojecten in binnen- en buitenland van de afgelopen twee decennia. In het lijvige boekwerk wordt ingezoomd op stedelijke gebieden en op de plekken waar stad en land samenkomen.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 25.11
Sinds de Woningwet van 2015 mogen corporaties alleen nog lage inkomens huisvesten. In buurten met veel corporatiebezit kunnen daardoor concentraties van armoede ontstaan. Het versterken van de kwaliteit van wonen en leven in deze buurten is een gezamenlijke...
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 24.11

Bouwen in de stad of in het groen? Deze - al dan niet valse - tegenstelling blijft het debat over de aanpak van de wooncrisis bezighouden. De vijf grote steden hebben bureau APPM gevraagd om in deze publicatie bestaande onderzoeken, cijfers en argumenten voor- maar ook mogelijke nadelen van...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 17.11

Deze aflevering van Bouw Woon Leef gaat in op verleden, heden en toekomst van de stedenbouw in Almere. De komende decennia gaat er nog heel veel gebouwd worden in de polderstad. Want er is ruimte. In de volgende fase wordt enigszins gebroken met de bouwtraditie waarin afzonderlijke kernen...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 10.11

Tot in de jaren ’70 van de vorige eeuw was de menging van wonen en werken de alledaagse werkelijkheid in de binnenstad, de 19e eeuwse wijken en delen van de gordel '20-'40. In bijvoorbeeld de Amsterdamse Oosterparkbuurt zag je kleine garagebedrijven, een schaatsenfabriek, timmerwerkplaatsen, een...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 04.11

Voor Amsterdamse koopwoningen tot 512.000 euro WOZ-waarde gaat bij verkoop een zelfwoonplicht gelden. Met de voorgestelde maatregel wordt 60 procent van de Amsterdamse koopwoningen beschermd tegen opkoop en verhuur door beleggers. Andere gemeenten volgen.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 25.10 Geactualiseerd op: 25.10.21

Af en toe borrelt de wens ergens op, meestal aan de linkerkant van het politieke spectrum: de heroprichting van het gemeentelijk woningbedrijf. Aanleiding is veelal onvrede over de prestaties van de lokale woningcorporaties of de verkoop van sociale huurwoningen. In Amsterdam is het onderwerp...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 22.10

Maart 2022 zijn er verkiezingen voor de gemeenteraad. In deze rubriek houden we een overzicht bij van de (concept)verkiezingsprogramma's. Er liggen belangrijke politieke vragen voor. Houdt het huidige linkse college een meerderheid? Is de huidige combi niet sowieso op elkaar uitgekeken? Zal de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 22.10

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen gaan Amsterdamse woningcorporaties in Pakhuis de Zwijger in gesprek met Amsterdammers, politiek en woonexperts. Op de eerste bijeenkomst Wonen voor Iedereen op 18 oktober ging het over de kosten van de energietransitie. Hoe houden we de...

Fred van der Molen

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.