Overslaan en naar de inhoud gaan

Beschuldigde HA-bestuurders zoeken eerherstel

Image
Bestuurder Jan Kok van de Huurdersvereniging Amsterdam (HA) wil dat wethouder Ivens in een brief volledig afstand neemt van gedane beschuldigingen van fraude en malversaties aan het adres van het bestuur van 2016. Voormalig interim-directeur Winnie Terra heeft aangifte gedaan van smaad en laster tegen oud-bestuursleden van de HA.
 
Juni 2017 legden voorzitter Hein van Haastert, Jacques Bettelheim, Guido Egas en Wendela Gronthoud hun bestuursfunctie bij de HA neer. "Aan dit besluit ligt primair ten grondslag dat de informatievoorziening vanuit en samenwerking met twee sleutelpersonen – te weten de penningmeester en de interim-directeur – volstrekt onvoldoende is", meldde Van Haastert in een brief aan zijn leden. Daarin staat ook dat de aftredende bestuursleden bij het opstellen van het Jaarverslag over 2016 tot 'verbijsterende bevindingen' waren gekomen over de staat van de financiële administratie. De genoemde penningmeester was Jan Kok, de interim-directeur Winnie Terra.
Deze actie bespoedigde het einde van de HA, die overigens al geruime tijd werd verscheurd door 'ruzies en reorganisaties', aldus de huurderskoepels. Die trokken zich vervolgens terug uit de HA.
 
Het definitieve weerwoord van Jan Kok, nu het nog enig overgebleven bestuurslid van de nog altijd als rechtspersoon bestaande HA, komt een kleine twee jaar later nadat voor hem relevante documenten boven tafel zijn gehaald. Kok heeft in zijn brief, ondersteund door vele bijlagen, de gemeenteraad op de hoogte gebracht van zijn visie op de gang van zaken. De documenten maken volgens Kok duidelijk dat er geen fraude, malversaties en integriteitskwesties hebben gespeeld.
In zijn besluit in november 2017 om de subsidierelatie te beëindigen stelde Ivens juist dat hij ‘op basis van eigen informatie, de verstrekte informatie door HA, en het rapport van Deloitte’ de meeste bevindingen van het afgetreden HA-bestuur onderschreef. "Echter de term malversaties vindt het college niet passen. Wel blijft er een onduidelijk beeld bestaan van de vergoedingen en is de financiële administratie niet op orde."
Op basis daarvan kun je volgens Kok nog altijd ten onrechte concluderen dat er onrechtmatigheden zijn begaan, terwijl het boekenonderzoek van Deloitte de HA vrijpleit.
 
Terra heeft inmiddels aangifte gedaan van smaad en laster tegen de in juni 2017 opgestapte HA-bestuursleden, nadat zij de afgelopen anderhalf jaar via procedures, rechtszaken, vragen en wederhoor bij Van Haastert en Ivens, en WOB-verzoeken geen documenten heeft ontvangen die de beschuldigingen onderbouwen. Vanaf het moment dat de bestuursleden - na overleg met de gemeente Amsterdam -  besloten de brief met de redenen van hun aftreden breed publiekelijk te verspreiden was de positie van de HA volgens Kok en Terra kansloos.
 
De kwestie is mede weer actueel omdat toen afgetreden bestuursleden betrokken zijn bij het op te richten Huurdersnetwerk Amsterdam (HNA), een initiatief van !WOON en de Woonbond. Ook Terra en Kok hebben namens de HA een subsidieverzoek voor een nieuwe huurdersvertegenwoordiging ingediend. Beide voorstellen zijn - samen met een subsidieverzoek van de huurderskoepels - in eerste ronde op formele gronden afgewezen. Momenteel lopen er beroepsprocedures tegen de afwijzingen van alle drie partijen. 
 
Relevante links:
Leven na de HA (NUL20, 20-12-2018)
 

Trefwoorden