Bestuurder Mieke van den Berg vertrekt bij Eigen Haard

29.10.19
Bestuurder Mieke van den Berg vertrekt bij Eigen Haard

Vandaag heeft Mieke van den Berg (53), lid van de Raad van Bestuur van woningcorporatie Eigen Haard, de medewerkers laten weten dat zij toe is aan een nieuwe uitdaging. Haar voornemen is enige tijd geleden al met de Raad van Commissarissen en medebestuurder Bert Halm afgestemd.

Mieke van den Berg heeft ruim 20 jaar voor Eigen Haard gewerkt. Mieke van den Berg: “Eigen Haard twintig jaar terug is niet meer te vergelijken met de organisatie van nu”. Zes fusies en talloze reorganisaties heeft Van den Berg mede in goede banen geleid. Zij heeft adequaat geanticipeerd op conjuncturele pieken en dalen en Eigen Haard daar verstandig in mee laten bewegen. Mieke van den Berg: ”Altijd heb ik de lange termijn in het vizier gehouden, zodat de continuïteit en de dienstverlening van onze organisatie geborgd blijft.”

Ook op Europees niveau heeft Van den Berg zich ingezet voor de volkshuisvesting en de verbinding gemaakt naar de Nederlandse situatie. Zij is een ervaren bestuurder die de volkshuisvesting een warm hart toe draagt. Mieke van den Berg: “Een enorm mooie tijd heb ik gehad, waarbij ik er vooral naar toegewerkt heb Eigen Haard als professionele partij op de kaart te zetten. Om te zorgen dat Eigen Haard een club is waar je bij wilt zijn en waar men nieuwsgierig zoekt naar wat de volgende stap wordt, waar creativiteit ruimte krijgt. Er staat een gezonde woningcorporatie met een ambitie van deze tijd. En het allerbelangrijkste, waar het allemaal om draait: het belang van de huurder staat bij Eigen Haard meer dan ooit op het vizier.”

Mieke van den Berg is bijna 11 jaar bestuurder van Eigen Haard. Zij vindt het tijd om plaats te maken voor een nieuwe bestuurder die samen met bestuursvoorzitter Bert Halm Eigen Haard de toekomst in loodst. Mieke: “Ik heb in diverse bestuurssamenstellingen gewerkt, waarvan de afgelopen 4 jaar heel plezierig met Bert. Ik kan Eigen Haard met een gerust hart achter laten.”

Per 1 januari 2020 draagt Mieke van den Berg haar bestuurstaken over aan Bert Halm en zij rondt in januari en februari haar werkzaamheden af. De Raad van Commissarissen spreekt haar waardering uit voor Mieke van den Berg en wat zij voor Eigen Haard heeft betekend. Rob Zuidema (vz RvC): “Met Mieke hebben we een goede bestuurder in huis gehad. Iemand die Governance hoog in het vaandel draagt. Met hart voor de zaak en met oog en oor voor de mensen. Een stevige en open bestuurder, die met een strak (financieel) beleid een gezonde organisatie achterlaat. Wij gunnen het haar van harte om invulling te geven aan haar wens om nieuwe uitdagingen aan te gaan en wensen haar veel succes.”

Binnenkort start de werving en selectie voor een nieuw lid van de Raad van Bestuur.

Trefwoorden:

NUL20 nieuws

Laatste nummer

afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 07.04

Amsterdam is een prachtige stad. En dat moet zo blijven. Maar wethouder Marieke van Doorninck (GroenLinks) komt in de Omgevingsvisie 2050 niet met een geruststellend antwoord als het gaat om mobiliteit, bedrijvigheid en woningbouw voor alle inkomens en alle leeftijden, meent de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 05.04

Er verandert de komende jaren meer aan het huurbeleid dan de afgelopen jaren, mede omdat een aantal Kamermoties in wetgeving is omgezet. Een overzicht van de wijzigingen in 2021 en 2022.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 25.03
Wat een veelbelovende titel, De Wereld van de Stad! En ook nog een stevige ondertitel: Theorie, Praktijk, Toekomst. Je verwacht een kloek boekwerk dat daar invulling aan geeft, maar niets is minder waar. In 180 bladzijden vindt de lezer elf bijdragen van even zo vele auteurs.
Fred van der Molen
Achtergrondartikel 15.03

Een aanzwellend koor roept dat de landelijke woningproductie naar minimaal 100.000 woningen per jaar moet om het woningtekort op termijn tot aanvaardbare proporties terug te brengen. Gaat dat ook gebeuren? Vorig jaar werden er iets minder dan 70.000 opgeleverd. Iedereen kijkt naar Den Haag. Een...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03

Als opvolger van de Structuurvisie 2040 heeft Amsterdam nu de Omgevingsvisie 2050 gepresenteerd. De ondertitel: Een menselijke metropool. Tot 3 maart kon iedereen daar zijn/haar mening over geven.

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03 Geactualiseerd op: 18.03.21

Nu het aantal senioren toeneemt én ouderen langer zelfstandig blijven wonen, groeit de behoefte aan nieuwe woonvormen voor deze groep. Het concept van het hofje maakt een doorstart, in allerlei varianten waarbij men zelfstandig woont maar ook deel uitmaakt van een gemeenschap. Kennismaking met...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03 Geactualiseerd op: 31.03.21

Opnieuw liggen de zesduizend volkstuinders in Amsterdam overhoop met gemeentelijke plannenmakers, die opnieuw grotere toegankelijkheid en nu ook meer huur eisen. De gemeente verzekert dat de volkstuinen blijven bestaan. Maar de tuinders zien hun hobby, gemeenschap én natuurgebied bedreigd.

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03

Hernieuwbaar, herbruikbaar, licht, mooi, gezond en snel. Hout lijkt het ideale bouwmateriaal voor onze toekomstige CO2-neutrale, circulaire wereld. Waarom wordt er niet veel meer gebruik van gemaakt? Of staan we aan de vooravond van een grote transitie naar houtbouw? In ieder geval: Hout leeft...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03

Tien jaar geleden werden in Amsterdam de eerste Vroeg Eropaf-teams opgezet. Doel: bij een betalingsachterstand direct ingrijpen om erger – bijvoorbeeld huisuitzetting – te voorkomen. Schuldhulpverlener Linda van Altena maakt vanaf het begin deel uit van Vroeg Eropaf bij Stichting Doras in...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03

Koopstarters met een middeninkomen hebben het in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) zwaar. Wie geen overwaarde op zijn huis kan verzilveren, kan amper nog een geschikte woning kopen. Gemeenten, woningcorporaties en projectontwikkelaars proberen met allerlei kortingsregelingen het aanbod voor...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03

Na een aantal recente benoemingen wordt de Amsterdamse corporatiesector grotendeels bestuurd door vrouwen. Dat is relatief snel gegaan. Karin Laglas was in 2014 de eerste vrouwelijke bestuursvoorzitter, bij Ymere.

Pieter Lesage
afbeelding van Wendy Koops
Blog-item 15.03

Deze week organiseerde de gemeente Amsterdam een online informatiebijeenkomst voor de woningeigenaren van Banne-Noord. U raadt het al, het ging over aardgasvrij. Al een jaar of twee zijn er gesprekken met een kleine vertegenwoordiging uit de buurt, nu kon iedere huiseigenaar meepraten. Ik zag...

Wendy Koops

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.