Overslaan en naar de inhoud gaan

Bestuurscrisis bij Huurdersvereniging Amsterdam

Image
Voorzitter Hein van Haastert en drie van de vier andere leden van het bestuur van de Huurdersvereniging Amsterdam (HA) hebben hun functie neergelegd. Alleen de penningmeester blijft zitten. "Aan dit besluit ligt primair ten grondslag dat de informatievoorziening vanuit en samenwerking met twee sleutelpersonen – te weten de penningmeester en de interim-directeur – volstrekt onvoldoende is, meldt Van Haastert in een brief aan de leden van de HA.
 
Uit de brief wordt duidelijk dat het bestuur geen enkel vertrouwen meer heeft in penningmeester Jan Kok en interim-directeur Winnie Terra. Het vorige bestuur, waarvan Terra zelf voorzitter was, heeft haar voor de periode van een jaar benoemd om de nieuwe organisatie op poten te zetten. Het huidige bestuur heeft in februari geprobeerd de aanstelling van Terra te beperken tot een half jaar, maar dat is niet gelukt.
Het nu afgetreden bestuur heeft een nieuw jaarverslag over 2016 opgesteld en komt daarbij naar eigen zeggen tot 'verbijsterende bevindingen' over de staat van de financiële administratie.  In de brief aan de leden worden tal van voorbeelden gegeven, die volgens Van Haastert wijzen op 'onethische en ongepaste gedragingen'. Vorig jaar was een tumultueus jaar voor de HA, waarin een boedelscheiding tot stand kwam met het Amsterdams Steunpunt Wonen. De nieuwe organisatie mét het nu afgetreden bestuur is op 1 januari gestart.
 
In de door het afgetreden bestuur opnieuw opgestelde conceptjaarrekening - in bezit van NUL20 - komt de HA over 2016 uit op een exploitatietekort van 145.000 euro. Een rol daarbij speelt onenigheid over de afwikkeling van de boedelscheiding tussen HA en ASW. Daarbij ging het zowel over de taakverdeling tussen beide organisaties als de financiële ontvlechting. De HA was van mening dat !WOON een groter deel van de transitiekosten zou moeten betalen. De gemeente heeft zich op beider verzoek uitgesproken over het verschil van inzicht en grotendeels de uitleg van !WOON overgenomen. De vertrekkende bestuursleden willen de jaarrekening bijstellen om het conflict met !WOON op te lossen. Kok en Terra willen dat niet. De meerderheid van de leden zou hen daarbij steunen. 
 
De brief van Van Haastert is medeondertekend door de ook aftredende bestuursleden Jacques Bettelheim, Guido Egas en Wendela Grondhoud: "Toen hun duidelijk was dat dit besluit onherroepelijk is, hebben zij te kennen gegeven evenmin heil meer te zien in continuering van hun bestuurslidmaatschap," schrijft de afgetreden voorzitter. Volgens Van Haastert verkeert de vereniging in een 'desolate financiële positie'.  
 
Er is nog geen officiële reactie van de HA. Terra wacht eerst een reactie van de leden af. Tot dusver heeft een meerderheid haar gesteund in het al maanden slepende interne conflict, waarbij beide kampen zich juridisch laten ondersteunen. 
 
 
  

Trefwoorden