Bestuurscrisis bij Huurdersvereniging Amsterdam

24.06.17
Bestuurscrisis bij Huurdersvereniging Amsterdam
Voorzitter Hein van Haastert en drie van de vier andere leden van het bestuur van de Huurdersvereniging Amsterdam (HA) hebben hun functie neergelegd. Alleen de penningmeester blijft zitten. "Aan dit besluit ligt primair ten grondslag dat de informatievoorziening vanuit en samenwerking met twee sleutelpersonen – te weten de penningmeester en de interim-directeur – volstrekt onvoldoende is, meldt Van Haastert in een brief aan de leden van de HA.
 
Uit de brief wordt duidelijk dat het bestuur geen enkel vertrouwen meer heeft in penningmeester Jan Kok en interim-directeur Winnie Terra. Het vorige bestuur, waarvan Terra zelf voorzitter was, heeft haar voor de periode van een jaar benoemd om de nieuwe organisatie op poten te zetten. Het huidige bestuur heeft in februari geprobeerd de aanstelling van Terra te beperken tot een half jaar, maar dat is niet gelukt.
Het nu afgetreden bestuur heeft een nieuw jaarverslag over 2016 opgesteld en komt daarbij naar eigen zeggen tot 'verbijsterende bevindingen' over de staat van de financiële administratie.  In de brief aan de leden worden tal van voorbeelden gegeven, die volgens Van Haastert wijzen op 'onethische en ongepaste gedragingen'. Vorig jaar was een tumultueus jaar voor de HA, waarin een boedelscheiding tot stand kwam met het Amsterdams Steunpunt Wonen. De nieuwe organisatie mét het nu afgetreden bestuur is op 1 januari gestart.
 
In de door het afgetreden bestuur opnieuw opgestelde conceptjaarrekening - in bezit van NUL20 - komt de HA over 2016 uit op een exploitatietekort van 145.000 euro. Een rol daarbij speelt onenigheid over de afwikkeling van de boedelscheiding tussen HA en ASW. Daarbij ging het zowel over de taakverdeling tussen beide organisaties als de financiële ontvlechting. De HA was van mening dat !WOON een groter deel van de transitiekosten zou moeten betalen. De gemeente heeft zich op beider verzoek uitgesproken over het verschil van inzicht en grotendeels de uitleg van !WOON overgenomen. De vertrekkende bestuursleden willen de jaarrekening bijstellen om het conflict met !WOON op te lossen. Kok en Terra willen dat niet. De meerderheid van de leden zou hen daarbij steunen. 
 
De brief van Van Haastert is medeondertekend door de ook aftredende bestuursleden Jacques Bettelheim, Guido Egas en Wendela Grondhoud: "Toen hun duidelijk was dat dit besluit onherroepelijk is, hebben zij te kennen gegeven evenmin heil meer te zien in continuering van hun bestuurslidmaatschap," schrijft de afgetreden voorzitter. Volgens Van Haastert verkeert de vereniging in een 'desolate financiële positie'.  
 
Er is nog geen officiële reactie van de HA. Terra wacht eerst een reactie van de leden af. Tot dusver heeft een meerderheid haar gesteund in het al maanden slepende interne conflict, waarbij beide kampen zich juridisch laten ondersteunen. 
 
 
  

NUL20 nieuws

Laatste nummer

afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 17.09

Stedelijke vernieuwing, wooncoöperaties, het Volkshuisvestingsfonds. In het septembernummer van NUL20 besteden we aandacht aan thema's die 'vroeger' onder het ministerie van Volkshuisvesting zouden zijn gevallen. Hoe staat het eigenlijk met het gedachtegoed van de naoorlogse 'volkshuisvesting'....

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 07.09

Een snelle oplossing voor het woningtekort ligt volgens de Rotterdamse architect Reimar von Meding niet in het bouwen in de weilanden. Hij pleit voor een totaal andere aanpak. ‘Kijk juist naar wat er in de bestaande stad kan,’’ zegt hij in deze korte video van BouwWoonLeef.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 27.08 Geactualiseerd op: 27.08.21

Eind augustus bezocht het voltallige college de Vogelbuurt in Noord. Een volgens de burgemeester 'afgedwongen' bezoek. Afgedwongen, door de veelvuldige protesten en acties. Noorderlingen, verenigd in de actiegroep Verdedig Noord, voelen zich niet gehoord en achtergesteld. Waarom is men in Noord...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 25.08 Geactualiseerd op: 25.08.21

De huidige woningnood is onverklaarbaar als je de groeicurve van de Nederlandse bevolking uitzet tegen de toename van de woningvoorraad. Het laatste decennium is die verhouding niet ongunstiger geworden. Wat laten de CBS-cijfers niet zien? Zijn er wellicht tienduizenden woningen niet meer in...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 09.08

Het lijvige boek 'Ruimtelijke Ordening, geschiedenis van de stedelijke en regionale planning in Nederland' moest hoognodig worden geactualiseerd. De eerste uitgave van Van der Cammen en Len de Kerk stamt uit 1986 en is in de loop der tijd weliswaar meermaals hernieuwd maar niet zo ingrijpend als...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 06.07

"Is dat niet saai?", vroegen bekenden toen Max van Engen zeven jaar geleden hoofd werd van de directie Wonen in Amsterdam. Hij kwam uit de kunst- en cultuursector, waar hij meer dan 25 jaar werkte. "Daar moesten ze snel op terugkomen. Thema's als het woningtekort, vakantieverhuur, woonfraude,...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 05.07

Dit dashboard geeft een actueel overzicht van de woningvoorraad en verhuur van de woningcorporaties in Amsterdam. De cijfers komen uit het meest recente jaarverslag van de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties (AFWC) tenzij anders aangegeven.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 01.07

In het boek Participate! wordt de inspraak van burgers in de processen van stedelijke ontwikkeling in een aantal Europese steden onder de loep genomen. Het Engelstalige boek is het resultaat van vijf jaar onderzoek naar burgerparticipatie en identiteit in samenhang met stedelijke ontwikkeling....

Fred van der Molen
Achtergrondartikel 16.06

Deze zomer lopen de eerste officiële vijfjarencontracten voor jongeren af. De regeling die twintigers meer kans geeft op een betaalbare woning in de hoofdstad, wordt nog geëvalueerd. De grote vraag: hoe vergaat het de vertrekkers? Het naderende einde levert in ieder geval stress op. Alleen voor...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.06
  • De dreiging van een aflopend jongerencontract...: Voor Naomi en haar kinderen was het opvangcentrum het voorland
  • Na vijf jaar: ‘Soms onder de honderd in de wachtrij’
  • Na vijf jaar: een gelukje
  • Na vijf jaar: ‘Gek als ik de stad uit moet’
Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.06

Woningen bouwen kost veel tijd. Van plan tot realisatie gauw zeven à tien jaar. Tijdelijke woningbouw moet mensen die met spoed een woning nodig hebben meer perspectief bieden. De flexwoning is een landelijke crisismaatregel. Wat is het, waar worden ze gebouwd en wie mag er wonen?

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.06

Het is niet meer vanzelfsprekend dat een politieman of leraar in Almere een eengezinswoning kan kopen. Almere wil dit decennium de woningproductie verdubbelen om de groeiende woningnood het hoofd te bieden. In tien jaar 25.000 woningen, aldus de Woonvisie 2020-2030. Om die productie te...

Pieter Lesage

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.