Overslaan en naar de inhoud gaan
Top
NUL20 #106
'De hoogste prioriteit'

Arjen Lubach heeft er al eens op gewezen hoe vaak Mark Rutte de afgelopen jaren een beladen thema 'de hoogste prioriteit' toekende. De verkiezingen zijn achter de rug. Ik ken de uitslag niet op het moment dat ik dit schrijf. Maar er is geen glazen bol nodig om te voorspellen dat het nieuwe kabinet Rutte ook de hoogste prioriteit zal geven aan 'Wonen' dan wel 'Volkshuisvesting' - terminologie afhankelijk van de coalitiepartijen die aanschuiven. Alle potentiële coalitiepartijen benoemden immers de wooncrisis in hun verkiezingsprogramma's.
En ook over de noodzakelijke bouwproductie om uit deze crisis te komen, bleek een verrassende eensgezindheid: minstens 100.000 woningen per jaar. En dat minstens een jaar of tien volhouden. Een miljoen extra woningen dus, een onvoorstelbaar aantal voor ons overvolle land. Afgezien van alle ruimtelijke vragen; wat moeten we bouwen en voor wie? Elke extra woning is meegenomen, maar hét grote probleem is het tekort aan woningen die betaalbaar zijn. Dat vraagt niet alleen regie maar ook forse financiële smeermiddelen van het nieuwe kabinet. De Actieagenda Wonen van 35 partijen uit de woonsector geeft een interessante inventarisatie van hindernissen en oplossingsrichtingen.
Ellenlange wachtlijsten en torenhoge huren markeren het enorme tekort aan betaalbare huurwoningen voor lagere en middeninkomens. Maar ook een koopwoning is voor steeds minder startende huishoudens weggelegd. In grote delen van het land zijn koopwoningen zelfs voor hogere middeninkomens onbetaalbaar geworden of aan het worden. We verkenden daarom op onze site in een aantal afleveringen of oude dan wel nieuwe kortingsregelingen deze groep op weg kunnen helpen. In dit nummer het resultaat van deze zoektocht.
Er zijn meer opties. De Amsterdamse wethouder Marieke van Doorninck breekt in een interview in dit nummer een lans voor meer wooncoöperaties. Opdat niet een nog groter deel van de hoofdstedelijke woningvoorraad 'een prooi wordt van vastgoedpartijen'.

Naast woningen voor starters heeft onze vergrijzende natie ook meer en aantrekkelijker huisvesting voor senioren nodig.  Dat kan ook voor meer doorstroming zorgen, waardoor gezinswoningen vrijkomen. We schreven er al vaker over. In dit nummer een kennismaking met enkele nieuwe projecten in de regio Amsterdam.

Hoofdredacteur NUL20 (2002-2023)