Overslaan en naar de inhoud gaan

Bomen wijken voor flexwoningen in Amsterdam Noord

Image

Woningcorporatie Ymere kan verder met de bouw van 63 flexwoningen aan de Appelweg in Amsterdam Noord. De rechter heeft de bezwaren van buurtbewoners tegen de kap van 85 bomen ongegrond verklaard. De woningen zijn bestemd voor statushouders, jongeren en spoedzoekers die dringend verlegen zitten om een woonplek.

Buurtbewoners stapten naar de voorzieningenrechter omdat volgens hen vanwege diverse procedures de bouw van de woningen hoogst onzeker is. De kap van de bomen zou dan te vroeg plaatsvinden. Ook vinden zij dat de bomen van onschatbare waarde zijn voor de leefomgeving. De gemeente zou zich daar bij de verlening van de vergunning onvoldoende rekenschap van hebben gegeven

Volgens de rechter bestaat er geen onzekerheid over de bouw. Bovendien heeft de bezwaarschriftencommissie van de gemeente eerder een zorgvuldige afweging gemaakt. Tijdens de zitting maakte de gemeente duidelijk dat de financiering voor de sanering van de grond en de bouw van de woningen nagenoeg is geregeld. Het betreft fabrieksmatig gebouwde woningen die voor maximaal 15 jaar op het terrein aan de Appelweg komen te staan. Ymere verwacht dat zij eind dit jaar of begin volgend jaar kunnen worden geplaatst. 

De flexwoningen van Ymere zijn onderdeel van gemeentelijke plannen om op korte termijn duizend tijdelijke woningen te realiseren. Over andere locaties bestaat onduidelijk. De Amsterdamse corporaties zien geen mogelijkheden dergelijke woningen te bouwen in Riekerhaven. En de mate van flex-woningbouw in Zuidoost is nog onderwerp van planvorming.