Buurtorganisaties Oost trekken samen op

14.06.2013

Bewonersorganisaties, communities en burgerinitiatieven in Amsterdam Oost hebben aangekondigd nauwer te gaan samenwerken. Met deze krachtenbundeling willen ze een betere uitgangspositie verwerven voordat het huidige stadsdeelstelsel na 2014 op de helling gaat. Zij stellen dat buurtorganisaties zelf het beste in staat zijn op het niveau van de buurten en wijken voor verschillende onderdelen van het publieke domein de inrichting van de samenleving te bepalen.

Als eerste actie willen de samenwerkende organisaties debatbijeenkomsten in Oost organiseren over de toekomst van de Lokale Democratie. Deze bijeenkomsten nemen als startpunt het stedelijk Manifest Lokale Democratie, een programma met tien aanbevelingen. De rode draad daarin is het initiatiefrecht van de burger en de vraag hoe de overheid dat initiatief kan ondersteunen en faciliteren. Dit manifest past in een maatschappelijke beweging waarin burgers steeds vaker traditionele overheidstaken overnemen. Daarbij horen termen als burgerkracht, do-it-yourself en wijkondernemingen.

In de afgelopen jaren hebben groepen burgers in Oost al 'publieke taken' ontplooid rond het beheer en inrichting van openbare ruimten en groen (Postzegelparken), zorg en welzijn (Makassarplein Community), wijkeconomie (Timorplein Community), community Art (Tugelaweg Community) en veiligheid (Netwerk Schoon Oost, buurtbeheer).

Naast bestaande organisatievormen zoals het Wijkopbouworgaan Oost en de Wmo-Raad Oost ontstaan coöperatieve en buurtondernemingen (Indische Buurt Community) die voorzien in energie, voedsel, werkgelegenheid en ontmoetingsruimten en die buurthuizen en lege gebouwen exploiteren en beheren (Meevaart Community; Evenaar Community).

Trefwoorden