Collectieve windenergie in Noord

26.05.10

Collectieve windenergie in Noord

De coöperatieve vereniging Onze Energie wil in Amsterdam-Noord windmolens plaatsen met de capaciteit om 8000 huishoudens van energie te voorzien.  De ambitie is om aldus 20 procent van de huishoudens van Noord te voorzien van groene stroom.Daar zijn maximaal zeven molens voor nodig. Het stadsdeel onderzoekt dit jaar welke van de drie geselecteerde locaties de beste is om de molens te plaatsen. 

Onze Energie is enkele jaren terug gestart als burgerinitiatief. Op 20 mei ontving de vereniging een startsubsidie van 150.000 euro van de Stichting DOEN en kan mede daarvan een betaalde bedrijfsleider betalen die de ambitieuze plannen van Onze Energie verder moet verwezenlijken. Dat is Marco Boone. Eerder ontving de vereniging bijdragen van het stadsdeel, Ymere en de gemeente Amsterdam. De eerste molens moeten in 2016 gaan draaien.

In totaal gaat het volgens Boone om een investering van 27 miljoen euro. Daarvan moet 50 procent van een externe ontwikkelmaatschappij komen met expertise op dit terrein. Die maatschappij  wordt ook verantwoordelijk voor de bouw en het beheer van het windpark. Onze Energie wordt voor 50 procent eigenaar. Volgens bedrijfsleider Marco Boone heeft de vereniging 4 miljoen euro eigen vermogen nodig.

Het motto van Onze Energie is: voor de bewoners, door de bewoners. Na het proces van schaalvergroting ligt de toekomst volgens Boone weer in kleinschalige lokale energieproductie. Hij noemt TexelEnergie als voorbeeld voor zijn vereniging. Elke Noorderling ( en overigens ook elke andere Nederlander) kan lid worden voor minimaal 50 euro. De inleg is tevens een participatie in de coöperatie. De bedoeling is dat het lidmaatschap ook de komende jaren direct al voordelen oplevert, zoals kortingsregelingen bij aangesloten winkeliers in Noord en goedkope groene energie bij GreenChoice.

Stadsdeelwethouder Kees Diepeveen is heel blij met het initiatief. Het is volgens hem zeer belangrijk dat burgers zo'n project  trekken. "Ik reken me niet rijk. Natuurlijk zal er ook hier weerstand komen tegen het plaatsen van molens. Maar het kan enorm helpen als het om een project voor en door de bewoners zelf gaat." Hij ziet het ook als een stedenbouwkundige uitdaging om geaccepteerde lokale oplossingen voor windenergie te ontwikkelen.

Vanaf nu zal de caravan van Onze Energie regelmatig in Noord te zien zijn om leden te werven.

 

Trefwoorden:

NUL20 nieuws

Laatste nummer

AEDES NIEUWS