Corporaties ondersteunen Vluchtelingenwerk bij inburgering statushouders

18.03.16
Corporaties ondersteunen Vluchtelingenwerk bij inburgering statushouders

Amsterdamse woningcorporaties en Vluchtelingenwerk helpen vluchtelingen die een verblijfstatus krijgen en een huurwoning, om zo snel mogelijk in te burgeren in hun woonomgeving. Vrijwilligers – die o.a. worden geworven onder de medewerkers van de corporaties – gaan de nieuwe huurders informeren over hun rechten en plichten bij het wonen, helpen bij het vinden van de weg in de buurt en ondersteunen bij het juist gebruik van hun nieuwe woning. Ze werken nauw samen met de wijkbeheerders van de corporaties.

De samenwerking is niet nieuw. In de afgelopen drie jaar hebben de drie woningcorporaties Ymere, Eigen Haard en de Alliantie al gewerkt
met woonwijkvrijwilligers en met succes. Nu sluiten ook Rochdale, Stadgenoot en De Key zich aan. De woningcorporaties bekostigen de coördinatie en professionele ondersteuning van het project. Hierbij zullen uiteindelijk in totaal 70 vrijwilligers betrokken zijn die aangestuurd worden door de stichting Vluchtelingenwerk. Ook de gemeente Amsterdam neemt een deel van de kosten op zich.

Vanaf het moment van de sleuteloverdracht voor een huurwoning, krijgt een erkende vluchteling tijdelijk een vrijwilliger toegewezen. Die helpt hem of haar bij het begrijpen van alles wat er komt kijken bij het huren van een woning. Ze geven voorlichting over wat bijvoorbeeld van hen wordt verwacht als huurder, zoals samen het trappenhuis schoon houden en afval op de juiste manier en op het juiste moment aanbieden. Samen met de wijkbeheerder van de corporatie worden de nieuwe huurders geïntroduceerd in de buurt en bij de buren.

Ymere en De Alliantie hebben al ervaringen opgedaan. Eric van Kaam, directeur Wonen en Leven Ymere: “Deze mensen hebben iets meer hulp en begeleiding nodig dan reguliere huurders. De corporaties bieden de woonwijkvrijwilligers van Vluchtelingenwerk een training over “huren bij de corporatie” en koppelen de woonwerkvrijwilligers aan de huismeester/gebiedsbeheerder van de corporatie. Samen zorgen zij voor een goede begeleiding van de vluchteling bij de verhuizing naar de woning”.
Erna van der Pers, directeur de Alliantie Amsterdam, onderstreept daarnaast het belang voor de andere buurtbewoners. “Ook voor de buren van de nieuwe Nederlanders is het fijn dat ze worden geholpen snel hun weg vinden in de buurt. Onze wijkbeheerders en de woonwijkvrijwilligers introduceren hen bij de buren en bij buurtactiviteiten, informeren hen over wat er komt kijken bij het ‘huurder zijn’ én dragen zo bij aan de leefbaarheid van de buurt”.

De gemeente Amsterdam heeft in 2016 de opgave om 2.042 verblijfsgerechtigden een huurwoning aan te bieden. Het merendeel van deze woningen wordt geleverd door de woningcorporaties die in Amsterdam verenigd zijn in de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties.

NUL20 nieuws

Laatste nummer

afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 17.09 Geactualiseerd op: 17.09.21

Stedelijke vernieuwing, wooncoöperaties, het Volkshuisvestingsfonds. In het septembernummer van NUL20 besteden we aandacht aan thema's die 'vroeger' onder het ministerie van Volkshuisvesting zouden zijn gevallen. Hoe staat het eigenlijk met het gedachtegoed van de naoorlogse 'volkshuisvesting'....

Fred van der Molen
Achtergrondartikel 16.09

In navolging van Amsterdam Zuidoost wordt er ook voor het stadsdeel Nieuw-West een ‘Masterplan’ opgetuigd. Het Nationaal Programma Rotterdam Zuid dient als lichtend voorbeeld: een brede ‘Alliantie’ van partijen op het gebied van zorg, welzijn, onderwijs, veiligheid, handhaving en wonen verbindt...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.09

In navolging van Zuidoost ontwikkelt Amsterdam een langjarig integraal programma voor Nieuw-West. Belangrijk einddoel is de ​​jeugd een betere uitgangspositie te geven. Stadgenoot-bestuurder Marien de Langen is voorzitter van het zogeheten doorbraakteam Wonen en Leefomgeving. Welke doorbraken...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.09

Met een twintigjarige aanpak vanuit meerdere domeinen vooral gericht op jongeren moet het algemeen welzijn in Nieuw-West worden opgekrikt naar het Amsterdamse gemiddelde. Wat moet anders op woongebied? En wat is de rol van de bewoners zelf in het Masterplan Nieuw-West?

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.09

Fysiek is het grootste deel van Nieuw-West inmiddels aangepakt. Dit zijn de plekken die corporaties nu of de komende jaren onder handen nemen.

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.09

De bewoners van Amsterdam-Zuidoost, de oostkant van Zaandam en Lelystad Oost profiteren van het Volkshuisvestingsfonds. Tientallen miljoenen zijn er per gebied beschikbaar voor de aanpak van de particuliere woningvoorraad en een betere openbare ruimte.

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.09

De gemeente Amsterdam wil dat wooncoöperaties dit decennium zo’n 7.000 woningen realiseren. Om die groeispurt mogelijk te maken, kunnen initiatiefnemers sinds juli een beroep doen op een gemeentelijke lening van 50.000 euro per woning. Coöperaties zijn enthousiast, maar hebben ook kritiek op de...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.09 Geactualiseerd op: 16.09.21

Corporaties en bouwers verwachten dat huurwoningen binnen afzienbare tijd uit de fabriek rollen. Gebrek aan menskracht dwingt de sector daartoe. Stedenbouwers zullen dan wel moeten accepteren dat niet elk ontwerp meer tot de mogelijkheden behoort.

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.09

De wachttijd voor een rolstoelwoning is in Amsterdam opgelopen tot twee jaar. Gezinnen die een grotere rolstoelwoning nodig hebben, moeten nog meer geduld hebben. Dat leidt tot nijpende situaties. Corporaties, huurderskoepels en gemeenten proberen met nieuwbouw en verbouw het aanbod uit te...

Pieter Lesage
afbeelding van Fred van der Molen
Video 16.09

Een snelle oplossing voor het woningtekort ligt volgens de Rotterdamse architect Reimar von Meding niet in het bouwen in de weilanden. Hij pleit voor een totaal andere aanpak. ‘Kijk juist naar wat er in de bestaande stad kan,’’ zegt hij in deze reportage van BouwWoonLeef.

Fred van der Molen
Achtergrondartikel 16.09

Extra onderzoek naar lood in 2.400 particuliere (huur)woningen in de Amsterdamse stadsdelen West, Zuid en Oost levert tot nu toe een wisselend beeld op. Volgens Jeroen Koster van stichting !WOON leverde de inspectie in bijvoorbeeld Watergraafsmeer veel hits op, maar viel het in de Indische Buurt...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.09

Willemijn de Nooijer is sinds 2018 straatjurist. In die hoedanigheid staat zij dak- en thuislozen met raad en daad bij namens Bureau Straatjurist, een stichting voor cliëntondersteuning op het gebied van sociaal-juridische zaken. Samen met Belangenvereniging Drugsgebruikers MDHG en de...

Pieter Lesage

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.