Overslaan en naar de inhoud gaan
 • De huur van een sociale huurwoning dreigt volgend jaar fors duurder te worden. De verhoging per 1 juli volgend jaar kan oplopen tot 5,3 procent. Zo meldt demissionair minister De Jonge in een brief aan de Tweede Kamer.
  Nieuwsartikel

 • De Tweede Kamer heeft zich dinsdag uitgesproken tegen de winstbelasting voor woningcorporaties. Een ruime meerderheid steunt de motie van SP samen met Christenunie en PvdA/Groenlinks om een einde te maken aan de extreem hoge belastingdruk voor corporaties.
  Nieuwsartikel

 • In de Rijksbegroting voor 2024 zit een pakket maatregelen om de koopkracht van met name kwetsbare huishoudens te verbeteren. Een van de maatregelen is de verhoging van de huurtoeslag met ruim 34 euro per maand. Het budget voor de Startbouwimpuls die vanaf 2024 wordt uitgekeerd om woningbouwprojecten vlot te trekken wordt verhoogd met 50 miljoen naar 300 miljoen euro. Op het gebied van nieuwbouw staan er verder vooral maatregelen die al in uitvoering zijn of eerder zijn aangekondigd.
  Nieuwsartikel

 • Het volgende kabinet moet koers houden, regie nemen en doorpakken. Dat is de boodschap van Aedes aan alle politieke partijen die bezig zijn met het schrijven van hun verkiezingsprogramma’s. Er dreigt een infarct voor de volkshuisvesting, aldus Aedes. 'Woningcorporaties doen wat ze kunnen en hebben met gemeenten en provincies regiodeals gemaakt. Het is nu tijd om plannen om te zetten in uitvoering.’
  Nieuwsartikel

 • De gemeenten en acht woningcorporaties uit Zaanstreek-Waterland verlengen de 65+ verhuisvoordeelregeling met een half jaar tot 1 januari 2024. Ouderen die een grotere (gezins-) woning huren van een corporatie kunnen naar een gelijkvloerse woning verhuizen met behoud van de ‘oude’ huur. Daarnaast ontvangen zij een verhuisvergoeding van € 1.000 en indien gewenst kunnen zij begeleiding krijgen van een doorstroommakelaar van de corporaties. Met deze maatregel willen de gemeenten en corporaties meer… meer
  Nieuwsartikel

 • De gemeente Amsterdam en corporaties hebben afgesproken met een gezamenlijke aanpak te komen voor schimmelwoningen. Die moet leiden tot een uniforme aanpak na een melding. En minder ergernis en overlast.
  Achtergrondartikel

 • De NH Bouwstroom komt op gang. De deelnemende corporaties werken aan duizenden betaalbare, duurzame, modulaire en conceptuele woningen. Het leidt aantoonbaar tot versnelling en lokt innovaties uit bij ontwerpers en bouwers, aldus Cees Tip (Intermaris) en Harry Platte (Parteon).
  Achtergrondartikel

 • De afgelopen twee jaar zijn ruim driehonderd economisch daklozen geholpen met tijdelijke huisvesting in zo’n 150 Amsterdamse corporatiewoningen. Meer dan de helft stroomt vervolgens door naar een andere woning. Daarvan vindt 34% een vaste woning en 27% een tijdelijke woning of kamer. Het project Tijdelijk Onder Dak is verlengd. Afgesproken is om in 2023 nog eens ruim 250 daklozen aan een woning te helpen.
  Nieuwsartikel

 • Een jaar geleden kon de Amsterdamse corporatiesector een keerpunt melden: een toename van de sociale voorraad na vele jaren van afname. Die ontwikkeling zet door in 2022. Vorig jaar kwamen er netto 890 sociale en 830 middeldure huurwoningen bij. En ook veel meer woningzoekenden kregen een sociale huurwoning. 
  Achtergrondartikel

 • Corporaties kunnen en willen veel woningen bouwen, maar hebben daar onvoldoende locaties voor. Dat stelt koepelorganisatie Aedes. Een meerderheid van de corporaties geeft aan onvoldoende locaties voor de geplande nieuwbouw in beeld te hebben. 
  Nieuwsartikel

 • In 2030 rijdt naar verwachting een kwart van de Nederlanders elektrisch. Bij woonblokken met parkeervoorzieningen kunnen corporaties dus steeds vaker aanvragen voor laadpunten verwachten. Wat daarmee te doen? De gemeente Amsterdam roept op: maak nu alvast beleid en bereid je voor.
  Achtergrondartikel

 • Woningcorporaties verhogen hun huren per 1 juli 2023 gemiddeld met 2,4 procent. Dat meldt de koepelorganisatie Aedes op basis een enquête onder 192 corporaties. De wettelijk toegestane huursomstijging is 2,6 procent. Bijna 30 procent van de corporatiehuurders krijgt een eenmalige huurverlaging tot 575 euro. Gemiddeld levert huurders dat een verlaging van 58 euro op.  Iets minder dan de helft (45%) van de corporaties maakt gebruik van de inkomensafhankelijke huurverhoging. De… meer
  Nieuwsartikel

 • Ga in de strijd tegen de woningnood creatiever om met de bestaande bebouwing, zo schrijft minister De Jonge voor Volkshuisvesting in een brief aan de Tweede Kamer. Het beter benutten van de bestaande bebouwing kan volgens hem op verschillende manieren. Door meer woningen op bestaande woonruimte te realiseren, door het delen van een woning makkelijker te maken en door de doorstroming tussen woningen te bevorderen.
  Nieuwsartikel

 • Zo’n 200.000 huishoudens in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) ontvangen de komende weken een lijst met vragen over hun woonwensen, woonsituatie en woonomgeving. Het is de vierde editie van het grote regionale woononderzoek ‘Wonen in de Metropoolregio Amsterdam’ (WiMRA). Eind 2023 worden de eerste uitkomsten verwacht.
  Nieuwsartikel

 • De komende vijf jaar willen woningcorporaties 50 miljard euro extra lenen om de ambitieuze bouwplannen van het kabinet te financieren. Maar stijgende rente en bouwkosten maken het lastiger om al die nieuwbouwplannen te financieren. Dat zegt directeur Rob Röbscheid van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) in het FD: "De kans dat we die 50 miljard halen is gering". Dat bedrag was gebaseerd op ramingen uit 2021 en vorig jaar. Toen was lenen goedkoper.
  Nieuwsartikel

 • Geef woningcorporaties ruimte om meer betaalbare huurwoningen te bouwen. En stimuleer alle partijen middeldure huurwoningen te bouwen, want ook middeninkomens kampen regelmatig met te hoge woonlasten. Dat adviseert de Nederlandsche Bank in een analyse van de problematische financiële situatie waarin een aanzienlijke groep Nederlanders zich bevindt.
  Nieuwsartikel

 • Aedes heeft met 36 bouwbedrijven overeenkomsten afgesloten om verplaatsbare woningen te leveren aan woningcorporaties. Aansluitend organiseren de corporaties mini-competities om in totaal zo’n 8.000 flexwoningen geleverd te krijgen.
  Nieuwsartikel

 • In de woningwet van 2015 werd het de woningcorporaties moeilijk gemaakt om nog middeldure huurwoningen te bouwen. Dat moest de markt maar doen. Inmiddels waait de wind uit een andere hoek. Niet alleen het kabinet maar ook projectontwikkelaars nodigen corporaties nadrukkelijk uit om ook in dit segment te bouwen. Gaat dat gebeuren?
  Achtergrondartikel

 • De Halve Wereld en Copekcabana: twee wooncoöperaties die onder de vlag van Ymere zoveel mogelijk zelf regelen. De ene al bijna 40 jaar, de andere sinds een paar maanden. Is deze vorm van zelfbeheer een goed alternatief voor zelfbouw? De balans tussen autonomie en regelgeving komt niet zonder slag of stoot tot stand.
  Achtergrondartikel

 • Woningcorporatie G&O heeft een complex met veertig twee- en driekamerappartementen en een ontmoetingsruimte op de plek van het voormalige gemeentehuis aan ’t Anker in Muiden in gebruik genomen. De samenstelling van de huurders is een mix van jong en oud, alleenstaanden en stellen. Om de doorstroming in Gooise Meren te stimuleren hebben corporatiehuurders voorrang gekregen. Ook zijn vijf appartementen met voorrang toegewezen aan 55-plussers. 
  Nieuwsartikel

 • Vier Amsterdamse woningcorporaties en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) vragen marktpartijen en kennisinstellingen om met innovatieve oplossingen te komen voor herstel van houten funderingen van vooroorlogse woningen. De beste voorstellen zullen worden toegepast in proefprojecten van Eigen Haard, de Alliantie, Rochdale en Stadgenoot. 
  Nieuwsartikel

 • De woningbouwplannen van het huidige kabinet leiden niet tot dertig procent sociale woningbouw. Eerder is sprake van een dalende trend, zo heeft emeritus hoogleraar Johan Conijn (Ortec Finance) berekend. Hooguit is eind 2030 sprake van 25,7 procent sociale woningbouw. 
  Nieuwsartikel

 • I n Memoriam bij het overlijden van Adri Duivesteijn (1950-2023). Over de sociaaldemocraat van de oude stempel. Een dwars en eigengereid bestuurder, die meent dat de burger de macht verdient. Ook in Almere. In Almere wil hij laten zien dat woningbouw anders kan. Tijdens zijn wethouderschap van 2006 tot 2013 verkoopt de stad 1.400 individuele kavels. Vanuit zijn werkkamer op het stadhuis wijst hij graag de plekken aan waar individuele woningeigenaren hun dromen hebben waargemaakt. 
  Nieuwsartikel

 • Adri Duivesteijn, voormalig wethouder van Almere en oud-Kamerlid voor de PvdA, is vrijdag overleden. Dat is namens zijn familie bekendgemaakt. Hij leed al jaren aan prostaatkanker. Duivesteijn is 72 jaar geworden.
  Nieuwsartikel

 • In de in totaal 45 tijdelijke containerwoninggebouwen in Amsterdam is geen sprake van acuut brandonveilige situaties, zo blijkt uit onderzoek van gemeente en Brandweer. Nergens is per direct ontruiming noodzakelijk. Wel moeten in het merendeel van die complexen extra maatregelen worden genomen om de brandveiligheid te verhogen.
  Nieuwsartikel