Overslaan en naar de inhoud gaan
 • Stringente huurregulering schaadt het bedrijfsmodel van woningcorporaties en is daardoor op de lange termijn niet houdbaar gezien de grote uitdagingen waar zij voor staan. Dit concludeert een interdepartementale werkgroep in de ‘Tussenrapportage IBO woningbouw en grond’. Volgens het rapport is het effectiever om de koopkracht van huurders te beschermen via huurtoeslag dan via huurprijsbeperking.
  Nieuwsartikel

 • Voor woningcorporaties zijn de afspraken over de bouwopgave tot en met 2030 niet haalbaar op dit moment. Dit constateert de Autoriteit woningcorporaties (Aw) in de ‘Staat van de corporatiesector’. De Aw pleit bij het Rijk voor meer betaalbare bouwgrond en vraagt om meer aandacht voor het huurprijsbeleid.
  Nieuwsartikel

 • Ondanks de gestegen inflatie, hogere bouwkosten en lagere opbrengsten zijn er in 2023 meer dan vijfduizend woningen in aanbouw genomen. In meerderheid gaat het om woningen in het gereguleerde segment. Er is gestart met de bouw van 2.809 sociale huurwoningen, waarvan ruim 2.600 woningen door corporaties. Hier bovenop is gestart met de bouw van 731 dure huurwoningen en 1.300 koopwoningen, waarvan 45 koopwoningen met een prijs tot 355.000 euro. In het middeldure huursegment zijn 314 woningen met… meer
  Nieuwsartikel

 • ‘Echt aan de wijk- en buurtinitiatieven vragen wat zij van woningcorporaties nodig hebben, komt nog niet zo veel voor. Maar daar moeten we uiteindelijk wel naartoe’, zegt Erik Gerritsen, bestuurder van woningcorporatie Ymere.
  Achtergrondartikel

 • Lokale Amsterdamse bewonersorganisaties zetten hun acties voort tegen de verkoop van sociale huurwoningen. Huurdersbelang Zuid organiseert een reeks 'flitsacties' tegen aangekondigde verkopen van Stadgenoot, de Alliantie en Lieven de Key. Volgens de actiegroep Niet te Koop gaat het om verkopen die in strijd zijn met de nieuwe verkoopafspraken in de Prestatieafspraken 2024-2027.
  Nieuwsartikel

 • In 2023 zijn ruim 73.000 nieuwbouwwoningen opgeleverd. Dat is iets minder dan de bijna 75.000 nieuwbouwwoningen uit 2022. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers. De bouwproductie ligt wel boven het gemiddelde van ruim 61.000 in de afgelopen tien jaar. De groei van de woningvoorraad door nieuwbouw kwam in 2023 uit op 0,9 procent. Amsterdam kende in 2023 met 4.500 woningen het hoogste aantal nieuwbouwwoningen. 
  Nieuwsartikel

 • Verduurzaming in ‘gespikkelde bezit’ – waar corporaties sociale huurwoningen verkochten – brengt de nodige uitdagingen met zich mee bij plannen voor verduurzaming. Anisha Jagernath onderzocht de knelpunten en doet aanbevelingen. Haar masterscriptie is beloond met de Jeroen van der Veer Scriptieprijs 2023.
  Achtergrondartikel

 • Het maatschappelijke verlangen om de bestaande corporatievoorraad te beschermen heeft het afgelegd tegen de politieke wens zoveel mogelijk nieuwe sociale huurwoningen te bouwen. Zo concludeerden leden van de PvdA donderdag tijdens een debatavond over de eerder deze week gepubliceerde Prestatieafspraken. Zij zijn op zijn allerzachtst gezegd niet blij met de mogelijke verkoop van ruim drieduizend corporatiewoningen de komende vier jaar.
  Nieuwsartikel

 • De Amsterdamse woningcorporaties, de gemeente Amsterdam en de huurderskoepels hebben nieuwe afspraken gemaakt over de toekomst van de corporatiewoningen in Amsterdam. In de komende vier jaar is er extra aandacht voor verduurzaming van de bestaande voorraad, komen er opnieuw duizenden sociale huurwoningen bij en wordt in negen gebieden in de stad de verkoop van sociale huurwoningen aan banden gelegd.
  Nieuwsartikel

 • In 2021 werden landelijk tienduizend zelfstandige corporatiewoningen toegewezen aan statushouders, zo blijkt uit nieuwe berekeningen van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het gaat slechts om zes procent van de 169.000 zelfstandige huurwoningen die door een ander huishouden is betrokken.
  Nieuwsartikel

 • Het lukt Amsterdam steeds minder om aan de groeiende landelijke taakstelling voor de huisvesting van statushouders te voldoen. Als enige grote gemeente kampt Amsterdam met een forse - en oplopende - achterstand. De hoofdstad had in 2023 volgens de taakstelling 1.360 statushouders meer moeten huisvesten. Nederlandse gemeenten hebben in 2023 weer meer statushouders gehuisvest dan het jaar ervoor, in totaal meer dan 30.000 tegenover zo'n 29.000 in 2022. Maar het aantal statushouders in asielcentra… meer
  Nieuwsartikel

 • Op 1 januari 2022 waren er in Nederland ruim 135 duizend vve’s met minimaal één woning. Dat zijn er ruim 10 duizend meer dan in 2015, een stijging van ruim 8 procent. In Amsterdam is 54 procent van alle woningen onderdeel van een vve, tegenover 18 procent in heel Nederland. Dat blijkt uit recent onderzoek van CBS. Dat onderzoek verscheen pal nadat NUL20 een dossier had gepubliceerd over vve's en verduurzaming. Daarbij was juist gebleken dat het ontbrak aan actuele en consistente aantallen en… meer
  Nieuwsartikel

 • De verduurzaming van appartementencomplexen die slechts deels in bezit zijn bij woningcorporaties gaat te langzaam. Niet alle eigenaren kunnen of willen de benodigde investeringen doen. Bieden andere regels, nieuwe verdienmodellen of slimme financieringsarrangementen een weg naar versnelling?
  Achtergrondartikel

 • De vve’s van twee portiekflats in Holendrecht, Amsterdam-Zuidoost investeerden 42 miljoen euro in een ingrijpende verduurzaming. Driekwart van de 935 woningen is in handen van woningcorporatie Eigen Haard. De renovatie is naar verwachting in maart afgerond, maar de vve-bestuurders lijken weinig puf meer te hebben voor de volgende stap: gasloos worden. Gestegen woonkosten spelen daar een rol bij.
  Achtergrondartikel

 • Er is plek voor 100.000 extra woningen op de daken van bestaande flats. Althans, dat zou blijken uit een inventarisatie van Stec. Maar Amsterdamse corporaties zijn sceptischer, zo blijkt uit NUL20-onderzoek. Er zijn mitsen, maren en tegenvallende ervaringen. Er is potentie, mede dankzij nieuwe bouwtechnieken. Maar grote aantallen liggen in de Amsterdamse regio niet in het verschiet.
  Achtergrondartikel

 • Huurders bij woningcorporaties ontkomen er nauwelijks meer aan: het contact met de corporatie vindt steeds vaker digitaal plaats. Door het gebruik van een online portaal waar huurders inloggen, regelen zij met een druk op de knop hun huurderszaken zelf, zonder dat daarbij telefonisch of e-mailcontact nodig is. Voor woningcorporaties en veel huurders is dat efficiënt, maar lang niet alle huurders kunnen deze digitale ontwikkeling bijbenen. Bovendien kunnen hulporganisaties buitenspel worden… meer
  Achtergrondartikel

 • Het moet voor woningcorporaties makkelijker worden om elkaar financieel te steunen. Dat schrijft minister Hugo de Jonge voor Volkshuisvesting in een brief aan de Tweede Kamer. Dit is nodig om de opgave van de Nationale Prestatieafspraak (NPA) gezamenlijk te realiseren. Ook wil de minister dat het inzichtelijker wordt wat er regionaal nodig is om de onderlinge solidariteit te vergroten. 
  Nieuwsartikel

 • Corporaties hebben hun investeringen in verduurzaming flink opgevoerd. Bijna 40 procent van de corporatiewoningen heeft daardoor nu energielabel A of beter en het aantal woningen met energielabel E, F of G is het afgelopen jaar afgenomen van 247.300 naar 180.700 woningen. Die forse afname komt overigens voor de helft door een methodiekcorrectie. Dit blijkt uit de jaarlijkse benchmarkcijfers van Aedes
  Nieuwsartikel

 • Het was een hamerstuk in de Eerste Kamer. Nadat de Tweede Kamer eerder al had ingestemd met het afschaffen van de marktverkenning voor corporaties, ging 14 november ook de Eerste Kamer akkoord. Dat maakt definitief de weg vrij voor corporaties om middenhuurwoningen te bouwen.
  Nieuwsartikel

 • In 2022 is de financiële positie van de honderd grootste woningcorporaties in de sociale verhuurtakken (DAEB) gemiddeld genomen verbeterd. Dat komt vooral door de halvering van de verhuurderheffing dat jaar. De operationele kasstroom van de sociale verhuurafdelingen (de DAEB-takken) is in 2022 met een vijfde toegenomen, ondanks de geringe stijging van de huurinkomsten. Die stegen slechts met 1,4 procent, mede als gevolg van de huurbevriezing in 2021. Dit meldt Finance Ideas in de publicatie… meer
  Nieuwsartikel

 • In Floradorp en de Latherus- en Bloemenbuurt in Amsterdam-Noord verhuurt Ymere de komende periode geen woningen meer via zorginstellingen aan kwetsbare huurders. Aanleiding is een recent dodelijk steekincident in de wijk. "Het is een zeer ingrijpend en verdrietig incident. Voor de nabestaanden van het slachtoffer, de buurt en ook voor ons. Voor hun gemoedsrust en verwerking hebben we daarom besloten op de pauzeknop te drukken", zegt regiomanager Walter Louman. Ymere nam het besluit na een… meer
  Nieuwsartikel

 • De woningcorporaties in de Metropoolregio Amsterdam hebben vorig jaar 3.684 woningen gebouwd. De oplevering van nieuwe sociale huurwoningen blijft daarmee fors achter bij de jaarlijkse doelstelling van 5.000 nieuwe woningen volgens de MRA-Woondeal. De corporaties waarschuwen dat veel plannen in de woondeal te zacht zijn en dat ze te weinig bouwlocaties hebben. De corporaties tekenden om die reden dit voorjaar de woondeal niet. Veruit de meeste nieuwe woningen staan in Amsterdam (2.201…
  Nieuwsartikel

 • De Tweede Kamer heeft zich in meerderheid uitgesproken voor de afschaffing van de zogeheten 'marktverkenning' bij de nieuwbouw van middenhuur. Dit maakt het voor corporaties makkelijker om middenhuur te realiseren. 
  Nieuwsartikel

 • Mogelijkheden om de winstbelasting voor woningcorporaties af te schaffen, zijn er volgens demissionair minister De Jonge niet. Dat liet hij bijna per kerende post aan de Kamer weten nadat daar 26 september een motie was aangenomen om juist een einde te maken aan de extreem hoge belastingdruk voor corporaties. Jaarlijks dragen woningcorporaties meer dan een miljard euro aan vennootschapsbelasting af. Dat bedrag loopt op tot 1,4 miljard in 2026. En die belastingdruk dreigt door… meer
  Nieuwsartikel

 • Amsterdam en de vier andere grote steden vragen de Tweede Kamer in een brief om verbetering van de financiële positie van woningcorporaties. De vijf gemeenten zien een grote bouw- en verbouwopgave en signaleren tegelijkertijd dat woningcorporaties in de toekomst steeds minder armslag hebben. Daardoor komt de komende jaren de bouw van voldoende betaalbare woningen in gevaar. Ook dreigen de corporaties de eerder gemaakte afspraken over verduurzaming van de bestaande woningvoorraad niet te halen.
  Nieuwsartikel