Top
2006: wie bouwde in Amsterdam?

Topdrie van opdrachtgevers die in 2006 de meeste woningen opleverden. Waar een collectief opdrachtgever is, zijn de woningen evenredig over het aantal participanten verdeeld, tenzij bij het Ontwikkelingsbedrijf afwijkende eigendomsverhoudingen bekend zijn. De topdrie van ontwikkelaars bestaat dit jaar geheel uit corporaties.
Bron: Basisbestand Woningbouwlocaties OGA 20-12-2006.
Voor een volledig overzicht van de bouwproductie per opdrachtgever zie hier (PDF, 16Kb).

Dit is de vierde maal dat de NUL20 Gouden Baksteen wordt uitgereikt. We bedachten deze prijs in een tijd dat de woningproductie in een diep dal zat na de hoogconjunctuur eind jaren negentig. De nieuwe woningnood herinnerde ons eraan dat kwantiteit ook een kwaliteit is. Het is een slingerbeweging. Wethouder Duco Stadig maakte in 2002 het opschroeven van de bouwproductie tot speerpunt van zijn beleid. De omslag ging, zoals alles in de bouwwereld, langzaam. De hoeveelheid in aanbouw genomen woningen ging in 2004 voor het eerst sinds lange tijd door de vijfduizend-grens, in 2006 werden ook meer dan vijfduizend woningen opgeleverd: 5110 om precies te zijn. Dit zijn getallen uit het Basisbestand van het Ontwikkelingsbedrijf (OGA). Om de urgentie van de woningproductie te accentueren, besloot NUL20 enkele jaren terug om naast de vele architectuurprijzen jaarlijks de ‘Gouden Baksteen’ uit te reiken aan de opdrachtgever die de meeste woningen realiseert. Dat is nog niet zo eenvoudig, omdat corporaties en commerciële ontwikkelaars in wisselende collectieven projecten ontwikkelen. Bij potentiële winnaars heeft NUL20 deze verbanden in samenwerking met het Ontwikkelingsbedrijf Amsterdam minutieus uitgeplozen.
De grote aantallen worden in Amsterdam traditioneel door de corporaties geleverd, al stonden vorig jaar voor het eerst twee commerciële ontwikkelaars in de topdrie. Dit jaar bestaat de topdrie weer uitsluitend uit corporaties: Nummer één Ymere leverde een enorm aantal woningen op (786), op ruime afstand gevolgd door de Alliantie (493) en Rochdale (405).
Bij het grote aantal van Ymere hoort wel een kanttekening. Het OGA rekent bepaalde typen grondige complexrenovatie als nieuwbouw. Ymere leverde vorig jaar één groot renovatieproject in die categorie: MyPlace (de 'Berlageblokken') met 138 woningen. NUL20 volgt bij de Gouden Baksteen altijd de registratiemethode van het Basisbestand Woningbouwlocaties en daarom rekenen we ze mee, maar we stellen wel opgelucht vast dat Ymere ook zonder deze projecten als eerste eindigt.

Het aandeel opgeleverde sociale huurwoningen bedroeg in 2006 precies dertig procent. Het is nog niet bekend hoe de onderverdeling is in de marktsector. Vorige jaren bestond het aandeel middensegment koop- en huurwoningen uit ongeveer twintig procent. Van de marktwoningen is 55 procent koop en 15 procent huur.

Fred van der Molen

Met dank aan Jan Smit van het Ontwikkelingsbedrijf Amsterdam