Overslaan en naar de inhoud gaan

Eerste verdieping

 • Interview: kantorenloods Cor Brandsema moet leegstand kantoren bestrijden  Kantorenloods Amsterdam

 • Kleine geschiedenis van de herhuisvesting van 173 huishoudens

  Het waren de bewoners zelf die vijf jaar geleden voor het eerst aan de bel trokken bij woningcorporatie De Key. Deze huisvester was na een grote ruilactie met collega-corporatie De Dageraad eigenaar geworden van 173 woningen in vier blokken op het kruispunt Knollendamstraat-Polanenstraat middenin de Spaarndammerbuurt. Met hun Amsterdamse School-architectuur waren de woningen van buiten prachtig. Maar de bewoners kampten al jaren met vochtproblemen en met de cv-installaties was van alles mis.


 • Eindelijk rustig slapen

  “Ik wist niet dat het zo emotioneel was”

  “Hier maak je af en toe een praatje”

  “Het is een rek voor je leven”

  In het begin veel twijfels

  Eindelijk rustig slapen

 • Ruim zestig procent sv-kandidaten keert terug in Westelijke Tuinsteden


  Bijlmer versus Parkstad


Tweede verdieping

 • Corporaties en gemeenten vinden elkaar snel in akkoord

  Woningen voor lage inkomens


  Nieuwbouw: de corporaties hebben vastgelegd dat er tot 2016 jaarlijks minimaal 1500 sociale huurwoningen worden gebouwd.

 • Akkoord over nieuwbouwproductie, verkoop en aanbod goedkope huurwoningen

  Zoals het bij een goede overeenkomst betaamd, tonen de betrokken partijen zich zeer tevreden. De wethouders Tjeerd Herrema (Volkshuisvesting) en Maarten van Poelgeest (Ruimtelijke Ordening en Grondzaken) wijzen erop dat veel ambities uit het collegeprogramma zijn verzilverd: voldoende aanbod van goedkope woningen, ook in de populaire wijken; meer keuze voor de middeninkomens, waardoor de doorstroming wordt bevorderd; extra woningen voor grote gezinnen, ouderen, studenten en jongeren.

Derde verdieping

 • "Aannemers kunnen de projecten weer uitkiezen"

  2006: verdubbeling aantal verkochte woningen op IJburg, verdubbeling aantal opgeleverde woningen, recordaantal woningen in aanbouw, aan de Zuidas worden huurwoningen alsnog omgezet naar koop. Het kan verkeren. Vier jaar geleden liep de verkoop op IJburg nog uitermate moeizaam, zat de woningproductie volledig in het slop en werden koopprojecten noodgedwongen omgezet naar huur.

Kort bestek

 • "De Utrechtsebrug wordt het begin van een nieuwe stadsstraat"


  Amstelkwartier

 • College trekt twee miljoen uit voor wijksteunpunten wonen

  Huurdersvereniging Amsterdam, de huurteams en het Amsterdams Steunpunt Wonen dienden anderhalf jaar geleden het voorstel in om in ieder stadsdeel een wijksteunpunt wonen (WSW) op te richten. Dit plan paste kennelijk in het collegevoornemen om de positie van bewonersorganisaties te versterken, want er werd voor 2007 en 2008 twee miljoen euro vrijgemaakt voor de uitvoering. Het college verstrekt de subsidie onder voorwaarde dat er vanaf 1 juli dit jaar een wijksteunpunt wonen is ingericht.

Woonbarometer • Topdrie van opdrachtgevers die in 2006 de meeste woningen opleverden. Waar een collectief opdrachtgever is, zijn de woningen evenredig over het aantal participanten verdeeld, tenzij bij het Ontwikkelingsbedrijf afwijkende eigendomsverhoudingen bekend zijn. De topdrie van ontwikkelaars bestaat dit jaar geheel uit corporaties.

Redactioneel