Overslaan en naar de inhoud gaan
Top
Eerste verdieping
Bloemendalerpolder en KNSF-terrein
Ontwerpatelier in de polder

Of er in de Bloemendalerpolder nabij Weesp en op het KNSF-terrein bij Muiden uiteindelijk 4500 woningen worden gebouwd, dat durft provinciaal bouwmeester Hilde Blank nog niet te zeggen. Eerst gaat ze met twee collega’s in het voormalige postkantoor van Muiden werken aan een integraal ontwikkelingsplan.
De provincie Noord-Holland staat aan de vooravond van een bijzonder avontuur. Niet eerder verhuisde het provinciebestuur de planontwikkeling naar een plek ver buiten de muren van het provinciehuis. Noord-Holland heeft daarvoor stedenbouwkundige Hilde Blank aangezocht. Zij is directeur van het vermaarde bureau BVR en heeft voor dit project de titel van provinciaal bouwmeester gekregen. Zij vormt een driemanschap met oud-rijksbouwmeester Kees Rijnboutt namens de gemeente Muiden en Fred Kaay, ook bekend als stadsarchitect van de Haarlemmermeer. Hij adviseerde Weesp al eerder over de stadsuitbreiding aan de rand van de Bloemendalerpolder.
In een geconcentreerde uitwisseling van ideeën en gedachten zullen zij gezamenlijk nieuwe oplossingen voor het gebied bedenken. “We willen met een frisse blik alle kwaliteiten onderzoeken. Alle problemen die in de nabijheid spelen, zoals de mogelijke komst van een baggerstort, natuurcompensatie voor de aanleg van IJburg en mogelijke nieuwe verbindingen tussen Amsterdam en Almere, worden bij de planvorming betrokken. Bovendien moet de uitkomst duurzaam van aard zijn. Het plan moet zo worden dat straks iedereen ziet dat voor woningbouw en natuurontwikkeling de definitieve bestemming is bereikt,” aldus Blank.
Het ontwerpatelier moet meer bieden dan een alternatieve werkplek voor tekenaars. Er wordt een communicatiebureau aangetrokken om intensief met alle betrokkenen te communiceren. Ook komen er in het voormalige postkantoor workshops met raadsleden en meetings met belangenorganisaties.
Drie maanden moeten volgens haar voldoende zijn om een goed plan te maken. Blank heeft daarbij niet de illusie dat alle tegenstand kan worden weggenomen. “Als er een goed plan ligt, dan groeit de kans dat de verandering van het gebied ook daadwerkelijk gestalte kan krijgen.”
De weerstand tegen de plannen is niet gering. Vooral in Muiden. De inwoners liepen vorig jaar massaal te hoop tegen de komst van misschien wel 1700 nieuwe woningen op het terrein van de vroegere kruitfabriek. VVD-wethouder Mackay, van beroep zelf ontwerper van ruimtelijke plannen, wist pas na een belangrijke toezegging de meerderheid in de gemeenteraad achter zich te krijgen. Er komen op het KNSF-terrein hooguit 1350 woningen. Geringe groei van dat aantal is niet helemaal uitgesloten, maar dan komen er aan de rand van het terrein minder kantoren.

Bert Pots