NUL20 nr 21, juli 2005

Eerste verdieping

Bloemendalerpolder en KNSF-terrein
Ontwerpatelier in de polder

Actieprogramma moet wegglijden van problematische buurten voorkomen
De andere kant van Noord

Terwijl het met grote delen van Amsterdam beter lijkt te gaan, komen er uit Noord verontrustende signalen. Om het wegglijden van het stadsdeel tegen te gaan hebben alle mogelijke partijen zich verenigd in een gezamenlijke aanpak: Samen voor Noord. Ook de corporaties spelen daar een belangrijke rol in. Vraag blijft of de voorgenomen verbetering van de alledaagse leefbaarheid voldoende zal zijn om het tij te keren.

Cultuur, wonen en werken hand in hand op NDSM-werf

Voormalige scheepswerf ondergaat metamorfose

Buiksloterham: de gedurfde ontwikkeling van een woonwerkgebied
Wonen tussen plofzone en stankcirkel

Herinrichting Shell-terrein: hoge dichtheden en toch veel groen
Wonen aan water of weide

Tweede verdieping

Prestatieafspraak markeert nieuwe verhouding gemeente en corporatie
Wensenlijst of bestelbon?

De landelijke politiek buigt zich over de aansturing van corporaties. Er is brede steun voor de idee dat gemeenten daarbij een belangrijker rol moeten gaan spelen. De huidige - wederzijdse - vrijblijvendheid kan worden verminderd als corporaties en gemeenten prestatieafspraken vastleggen. Ongeacht de uitkomst van de Haagse besluitvorming is Amsterdam daar al mee begonnen.

Derde verdieping

De Grote Vereenvoudiging III: point of no return is voorbij
De Grote Omschakeling

Kort bestek

Experiment met toewijzing op woonstijlen levert omstreden resultaat op
Leefbare complexen versus gemengde wijken

Afgelopen jaar experimenteerde woningcorporatie Ymere op drie verschillende locaties met woningtoewijzing op basis van woonstijlen. Woningzoekenden mochten zich pas inschrijven voor een nieuwbouwcomplex als hun leefstijl en woningvoorkeuren ‘matchten’ met de kenmerken van het project. In Amsterdam leverde het aan de Oostelijke Handelskade omstreden resultaten op.

Woonbarometer

Amsterdams gezinsleven

Redactioneel

De Noordelijke IJ-oever

Als ik ...

Groene oever is begin van succes

Op stap

Portret van een bijzondere bewonersvereniging
Op stap met … Angsaw

Al elf jaar lang strijdt de vereniging Amsterdam-Noord Groene Stad aan het Water tegen “visieloze compromissen” bij de inrichting van het stadsdeel. In het begin moesten bestuurders en ambtenaren weinig hebben van het ‘stel betweters’, maar nu wordt ANGSAW in een vroeg stadium betrokken bij de besluitvorming.