Top
Meeste Amsterdamse corporaties nu geleid door vrouwen
Feminiseringsgolf in de corporatiesector?

Na een aantal recente benoemingen wordt de Amsterdamse corporatiesector grotendeels bestuurd door vrouwen. Dat is relatief snel gegaan. Karin Laglas was in 2014 de eerste vrouwelijke bestuursvoorzitter, bij Ymere.

De volkshuisvesting was altijd een mannenbolwerk, althans aan de top. Daar kwam in augustus 2014 verandering in met de benoeming van Karin Laglas als bestuursvoorzitter van Ymere, een van de grootste woningcorporaties van Nederland. Het was het begin van een feminiseringsgolf in de Amsterdamse corporatiesector. In redelijk snel tempo kregen ook andere Amsterdamse corporaties vrouwen aan de top, zoals Hester van Buren (bestuursvoorzitter Rochdale sinds maart 2015), Mieke van den Berg (bestuurder Eigen Haard) en Birgitte de Maar (bestuurder Rochdale). En dit jaar krijgen ook Stadgenoot (Anne Wilbers, sinds 1 februari) en De Key (Karin Verdooren, vanaf 1 april) een vrouw aan het roer. En dan hebben we directeur Heleen de Vreese van studentenhuisvester DUWO nog niet genoemd.
Het gros van de corporaties in het Amsterdamse wordt kortom geleid door vrouwen. Het is snel gegaan. Heeft dat wellicht ook te maken met de drastische veranderingen in de sector, na de schandalen, de parlementaire enquête en de nieuwe woningwet?
“Het zou kunnen dat dat ook een rol speelt”, zegt Karin Laglas. “Maar volgens mij is het meer een generatieding. Die vraag naar meer vrouwen was er al langer, maar ze waren nog vlieguren aan het maken. Nu is een veel grotere groep er aan toe om bestuurder te worden.

Karin Laglas

Hester van Buren

Anne Wilbers

Karin Verdooren

Functie:
bestuursvoorzitter Ymere
Vanaf
1 augustus 2014

 

Karin Laglas volgde een opleiding tot civiel ingenieur aan de TU Delft, was projectontwikkelaar, directeur bij Rodamco Nederland en decaan en hoogleraar aan de TU Delft. Zij vertrekt per 1 juni.
 

Functie:
bestuursvoorzitter Rochdale
Vanaf
maart 2015

 

Van Buren werkt al 20 jaar in de Amsterdamse corporatiesector. Tot 2010 werkte ze bij Stadgenoot en voorganger AWV. Vanaf 2010 werkt ze bij Rochdale en sinds 2015 als topvrouw.

Functie:
medebestuurder Stadgenoot
Vanaf
1 februari 2021

 

Wilbers startte haar carrière in 1995 in Amsterdam bij corporatie De Dageraad. In 2014 verliet ze rechtsopvolger de Alliantie om bestuurder te worden bij woningcorporatie Mooiland. Nu weer terug in Amsterdam dus.

Functie:
bestuursvoorzitter De Key
Vanaf
1 april 2021

 

Verdooren was de laatste 8 jaar topvrouw van GroenWest, een woningcorporatie in het Groene Hart en Utrecht. Daarvoor werkte zij 19 jaar bij woningcorporatie Mitros.

 

Ander leiderschap gevraagd?

En dat de sector nogal van karakter is veranderd, minder een vastgoedbedrijf en meer een maatschappelijke onderneming? Vraagt dat wellicht ook een ander type leiderschap? Of trekt het een ander type sollicitanten aan?
Laglas: “Een bepaald soort eigenschappen heeft wellicht nu meer gewicht, iets empathischer, wat meer uitgebalanceerd. Maar dat kun je natuurlijk ook bij mannen vinden. Belangrijker is volgens mij dat er bij organisaties ook meer druk op staat om ook naar vrouwen te zoeken. En ze zijn er nu.”
Bij de roep om meer vrouwen in de top hoor je altijd dat diverse teams beter presteren. Maar bij Ymere zijn nu vier van de vijf directieleden vrouw. Is Ymere nu niet aan het doorslaan?
Laglas lacht: “Dat is een interessant punt. Diversiteit in een directie is zeker belangrijk, maar dat zit hem met name in het bij elkaar brengen van verschillende persoonlijkheden. Vrouw of man is daarbij ondergeschikt, is mijn ervaring. Ik heb in mijn loopbaan nooit grote verschillen gezien in het functioneren van teams puur vanwege het aandeel mannen of vrouwen.
Karin Laglas (61) vertrekt per 1 juni bij Ymere. Haar opvolger is een man: Erik Gerritsen

 
Fred van der Molen