Geen relatie tussen huurprijs en populariteit

De gemiddelde kale huur van Amsterdamse corporatiewoningen is per 1 januari 2003 295 euro per maand. Bij het huidige woningwaarderingsstelsel is er in de sociale huursector geen relatie tussen huurprijs en populariteit van woningen en wijken. De prijsstelling is volgens het ‘puntenstelsel’ grotendeels gebaseerd op de woninggrootte en –voorzieningenniveau; de woonomgeving speelt anders dan bij koopwoningen nauwelijks een rol in de prijs. Tot welke paradoxale situatie dit in de praktijk soms leidt, blijkt uit onderstaande grafiek.

Het stadsdeel Zuidoost heeft de hoogste gemiddelde huur van Amsterdam, maar de laagste WOZ-waarde. In stadsdeel Centrum daarentegen ligt de gemiddelde WOZ-waarde het hoogst, maar de huur ver onder het Amsterdamse gemiddelde. Hetzelfde geldt voor populaire stadsdelen als Oud Zuid en Oud-West.

Dat de locatie in de sociale huursector wel degelijk een belangrijke rol speelt in de populariteit, blijkt duidelijk uit het aantal reacties op woningen die worden aangeboden via WoningNet. Er wordt het meest gereageerd op woningen in Oud-West, Centrum en Oud Zuid. Dat zijn ook stadsdelen die op de koopmarkt ‘gewild’ zijn getuige de relatief hoge WOZ-waarden. Bovendien geven de bewoners hier hoge rapportcijfers aan de buurt volgens het onderzoek Wonen in Amsterdam. In Slotervaart/Overtoomse Veld, Zuidoost en Noord wordt weinig gereageerd en ligt de WOZ-waarde onder het Amsterdamse gemiddelde.
Huurders blijken zich op de woningmarkt net zo te gedragen als kopers. De gewildheid komt evenwel niet in de prijs tot uitdrukking, maar in de woonduur die woningzoekenden bereid zijn in te leveren voor een sociale huurwoning. Als woningzoekenden dan eenmaal zo’n goedkope huurwoning op een populaire plek hebben bemachtigd, zijn ze niet zo snel geneigd weer door te stromen naar een andere woning.

In de sociale huursector telt de opgebouwde woonduur binnen de regio Amsterdam. Mensen van buiten de regio maken daardoor geen kans. Ze moeten zich richten op het kleine vrije-marktsegment. Door de geringe omvang van dat segment zijn de prijzen zeer hoog. Het aanbod aan huurwoningen onder de 1.000 euro op de site www.funda.nl is op de vingers van een hand te tellen. Onder deze huurgrens treffen wij vooral garages aan.

Jeroen van der Veer, afwc