Overslaan en naar de inhoud gaan

Eerste verdieping

 • Regionale woningdistributie blijft bestuurlijke splijtzwam

  Een jaar geleden lukte het niet om de ‘raamovereenkomst woonruimteverdeling ROA-gebied’ te actualiseren. De meningsverschillen tussen de zestien gemeenten en de betrokken corporaties waren te groot. Een oplossing is er nog steeds niet. Wel is er veel onderzoek gedaan. Het genuanceerde taalgebruik daarin kan de tegenstellingen tussen starters en doorstromers, gemeenten en corporaties, buurgemeenten en Amsterdam niet verhullen. Staat de regionale woningdistributie onder druk?

 • Jaap van der Aa, directeur projectbureau Toekomst Almere:

  Jaap van der Aa, directeur van het projectbureau Toekomst Almere, kiest voor een complete stad aan de voet van een spectaculaire brug over het IJ-meer. Maar die nieuwe stad kan alleen ontstaan als er goede afspraken worden gemaakt over gronduitgifte en gemeentefinanciën. Anders kan Almere maar beter niet uitbreiden.

Tweede verdieping

 • Wordt het nog wat met de verkoop van sociale huurwoningen?

  Anderhalf jaar geleden werd voor de tweede maal een convenant Verkoop Sociale Huurwoningen ondertekend. De doelstellingen van het eerste convenant uit 1998 werden bij lange na niet gehaald. Hans van Harten, directeur van de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties (AFWC): “Het eerste convenant was vooral een beleidsvoornemen, waarin de taakstelling voor de betrokken partijen omschreven was. In het tweede convenant zijn de procedures helder vastgelegd.

Kort bestek

 • Koppeling van gegevens uit bevolkingsregister blijkt uiterst effectief


  Zoeklicht


 • Eerlijke huren

  Marktwerking in de huursector en scheefwonen waren belangrijke thema’s in ons vorige nummer. Diverse media vonden daarin materiaal om de komkommertijd door te komen. Toen federatiedirecteur Hans van Harten vervolgens zijn idee om de huren van gewilde woningen te verhogen verder concretiseerde, was de beer los. Het Parool had voor deze zomer zijn Monster van Loch Ness te pakken.

Woonbarometer

 • Het stadsdeel Zuidoost heeft de hoogste gemiddelde huur van Amsterdam, maar de laagste WOZ-waarde. In stadsdeel Centrum daarentegen ligt de gemiddelde WOZ-waarde het hoogst, maar de huur ver onder het Amsterdamse gemiddelde. Hetzelfde geldt voor populaire stadsdelen als Oud Zuid en Oud-West.Als ik ...

Debat

 • Rondetafeldebat over de wenselijkheid van meer marktconforme huren


  Van links naar rechts:
  Marja Elsinga, senior onderzoeker van het onderzoeksinstituut OTB (TU Delft).
  Hans van Harten, directeur van de Amsterdamse Federatie van Woningbouwcorporaties.
  Bouwe Olij, woordvoerder Volkshuisvesting van de Amsterdamse PvdA-fractie.

Domweg gelukkig

Op stap

Zoeken op postcode

 • Op de woontoren is maar een enkel bordje van een makelaar te zien. Bewoners en makelaar reageren verbaasd als ze horen over het grote aanbod. Maar huizenzoekers hebben in gebouw de Watertoren aan de Van Eesterenlaan keus te over. Begin augustus stonden maar liefst elf van de 59 woningen te wachten op nieuwe eigenaars; een daarvan was onder voorbehoud verkocht.