NUL20 nr 10, september 2003

Eerste verdieping

Wat is de uiterste houdbaarheidsdatum van de ROA-raamovereenkomst?
Regionale woningdistributie blijft bestuurlijke splijtzwam

Jaap van der Aa, directeur projectbureau Toekomst Almere:
“Toekomst Almere ligt aan het water”

Stedelijke vernieuwing Amsterdam in gevaar

De komende zeven jaar willen de gemeenten in het ROA en Almere samen meer dan zeventigduizend nieuwe woningen bouwen. Bijna dertig procent daarvan staat in de sociale sector gepland, maar in de afgelopen jaren is het aandeel van nieuwe goedkope huurwoningen weggezakt tot onder de vijftien procent. Het gebrek aan betaalbare huizen en het uitblijven van regionale afspraken over de herhuisvesting van Amsterdamse stadsvernieuwingsurgenten zijn een serieuze bedreiging voor de stedelijke vernieuwing in Amsterdam.

Tweede verdieping

Wordt het nog wat met de verkoop van sociale huurwoningen?
Corporaties: kwaliteitseisen en lage huren belemmeren verkoop

Kort bestek

Koppeling van gegevens uit bevolkingsregister blijkt uiterst effectief
AWV intensiveert jacht op onderverhuurders

Eerlijke huren

Marktwerking in de huursector en scheefwonen waren belangrijke thema’s in ons vorige nummer. Diverse media vonden daarin materiaal om de komkommertijd door te komen. Toen federatiedirecteur Hans van Harten vervolgens zijn idee om de huren van gewilde woningen te verhogen verder concretiseerde, was de beer los. Het Parool had voor deze zomer zijn Monster van Loch Ness te pakken.

Woonbarometer

Geen relatie tussen huurprijs en populariteit

Als ik ...

De stad van overmorgen

Debat

Rondetafeldebat over de wenselijkheid van meer marktconforme huren
Hogere huren in populaire buurten?

Domweg gelukkig

Domweg gelukkig

… in Almere.

Op stap

Op stap naar…het Karthuizerhof
Wonen in monumenten wordt stuk duurder

Zoeken op postcode

De flat die in geen boek voorkomt

Zomaar een buurt, straat of gebouw - of toch niet? Over de bewoners en de huizen achter iedere postcode valt wel iets te zeggen. Neem nu 1019 KE. Waarom staan er in het flatgebouw de Watertoren aan de Van Eesterenlaan in Zeeburg zoveel huizen te koop?