Eerste verdieping

Tweede verdieping

 • Wordt het nog wat met de verkoop van sociale huurwoningen?
  Anderhalf jaar geleden werd voor de tweede maal een convenant Verkoop Sociale Huurwoningen ondertekend. De doelstellingen van het eerste convenant uit 1998 werden bij lange na niet gehaald. Hans van Harten, directeur van de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties (AFWC): “Het eerste convenant was vooral een beleidsvoornemen, waarin de taakstelling voor de betrokken partijen omschreven was. In het tweede convenant zijn de procedures helder vastgelegd.

Kort bestek

 • Koppeling van gegevens uit bevolkingsregister blijkt uiterst effectief
  Zoeklicht

  De publiciteitscampagne voor de actie Zoeklicht werpt zijn vruchten af. Het aantal meldingen via de ‘kliklijn’ is gestegen naar gemiddeld zestig per maand. Dat was tot een jaar geleden nog 75 per jaar. Sinds 1998 tot juni dit jaar werden ruim 55 duizend adressen onderzocht door middel van bestandsvergelijking.

 • Eerlijke huren

  Marktwerking in de huursector en scheefwonen waren belangrijke thema’s in ons vorige nummer. Diverse media vonden daarin materiaal om de komkommertijd door te komen. Toen federatiedirecteur Hans van Harten vervolgens zijn idee om de huren van gewilde woningen te verhogen verder concretiseerde, was de beer los. Het Parool had voor deze zomer zijn Monster van Loch Ness te pakken.

Woonbarometer

 • Het stadsdeel Zuidoost heeft de hoogste gemiddelde huur van Amsterdam, maar de laagste WOZ-waarde. In stadsdeel Centrum daarentegen ligt de gemiddelde WOZ-waarde het hoogst, maar de huur ver onder het Amsterdamse gemiddelde. Hetzelfde geldt voor populaire stadsdelen als Oud Zuid en Oud-West.

Debat

 • Rondetafeldebat over de wenselijkheid van meer marktconforme huren


  Van links naar rechts:
  Marja Elsinga, senior onderzoeker van het onderzoeksinstituut OTB (TU Delft).
  Hans van Harten, directeur van de Amsterdamse Federatie van Woningbouwcorporaties.
  Bouwe Olij, woordvoerder Volkshuisvesting van de Amsterdamse PvdA-fractie.

Domweg gelukkig

Op stap

 • Op stap naar…het Karthuizerhof
  De Utrechtse methode

  Tot twee jaar terug werd de huurprijs van een monument in Amsterdam vastgesteld met een voor velen ondoorzichtige rekenmethode waarbij de investeringen, onderhoudskosten en de rentestand werden betrokken.

Zoeken op postcode

 • Op de woontoren is maar een enkel bordje van een makelaar te zien. Bewoners en makelaar reageren verbaasd als ze horen over het grote aanbod. Maar huizenzoekers hebben in gebouw de Watertoren aan de Van Eesterenlaan keus te over. Begin augustus stonden maar liefst elf van de 59 woningen te wachten op nieuwe eigenaars; een daarvan was onder voorbehoud verkocht.