Overslaan en naar de inhoud gaan
Top

De Grote Vereenvoudiging

In de nazomer van 2004 kondigden wethouder Duco Stadig en ‘zijn’ bouwregisseur Arthur Verdellen De Grote Vereenvoudiging aan. De maoïstisch klinkende terminologie doet het ergste vrezen, maar de gemeente meende kennelijk niet achter te kunnen blijven bij De Grote Beweging van het ministerie van VROM. Hoe moet je immers anders nog duidelijk maken dat het hier om een fundamentele koerswijziging gaat?
Stadig heeft zich stellig voorgenomen voor het einde van zijn ambtsperiode de Amsterdamse procedures en regels bij de bouw van woningen ingrijpend te vereenvoudigen. Zijn hoop is dat vanaf 2006 de woningproductie op peil blijft zonder alle extra financiële smeermiddelen en energie van het Bureau Woningbouwregie.
Die fermheid zal nodig zijn, want vereenvoudigen blijkt in Nederland een van de meest complexe beleidsopgaven. Dat zal in Amsterdam ook blijken. Iedereen steunt in zijn algemeenheid het vereenvoudigen en versnellen van bouwprocedures, maar vervolgens gaan belanghebbenden morrelen aan onderdelen als hun invloed in gevaar komt. Het gevaar is niet denkbeeldig dat gaandeweg het proces het vereenvoudigingsprogramma volledig wordt uitgehold of beperkt blijft tot het kappen van wat dor hout. Daarbij blijft er nieuwe, vaak Europese, regelgeving over de stad heen komen. Dus je moet al je best doen aan de ene kant meer te winnen dan je aan de andere kant verliest. Bovendien zijn vertragingen vaak niet alleen het gevolg van regels of onderhandelingsprocedures, maar ook van een bepaalde mentaliteit. Die moet mee veranderen.
De grote lijnen van De Grote Vereenvoudiging zijn deze: Amsterdam stopt met het formuleren van extra bouweisen boven de wettelijk vastgelegde; de gemeente legt alleen doelen vast die ze zelf kan realiseren; het aantal toetsmomenten, onderhandelingssituaties en inspraakmomenten wordt sterk teruggebracht en wie betaalt, bepaalt. Ten slotte wordt het hele bouwproces lineair ingericht, waardoor alleen met partijen die op dat moment een rol hebben in het proces, wordt overlegd en onderhandeld. Daarna wordt het stokje overgedragen.
De gemeenteraad is na enig gemor akkoord gegaan met de uitgezette koers. Een aantal bevindingen is al omgezet in beleid maar de meeste voornemens zullen dit jaar moeten worden geconcretiseerd. We zullen in NUL20 dit proces met grote belangstelling volgen. Volgende keer Deel I: de bouwenvelop.

Fred van der Molen
Hoofdredacteur
fred@nul20.nl