Overslaan en naar de inhoud gaan
Top
Eerste verdieping
Hoe Myra op 4,5 hoog toch een traplift kreeg

Myra ter Meulen woont al dertig jaar in een sociale huurwoning aan de Realengracht in Amsterdam Centrum. Ze wil nooit weg van deze fantastische locatie, maar het traplopen naar 4,5 hoog wordt een probleem. Ze vond dat het mogelijk moest zijn om een traplift tot de hoogste verdieping te bouwen. En dat lukte, met medewerking van verhuurder De Key.

HAT-eenheden

4,5 hoog? Ja dat kan. Voor de bovenste twee woningen moet je vierenhalve trap op. In de tijd van de bouw van dit pand mocht er nog zo hoog worden gebouwd zonder lift, mits op de bovenste verdieping zogenaamde HAT-woningen werden gebouwd. HAT staat voor Huisvesting Alleenstaanden en Tweepersoonshuishoudens. Dat was een truc om de bouwkosten te drukken en zo woningen betaalbaar te houden. Het argument was dat in die HAT-eenheden uitsluitend jonge mensen gingen wonen. Dat was ook zo, maar sommigen vertrokken nooit meer, zoals Myra, haar vriendin en veel van haar buren.
Inmiddels valt het trappenlopen haar zwaar vanwege artrose in haar knieën. En boodschappen naar boven brengen lukt helemaal niet meer. En ook voor de onderbuurman werd de trap een hindernis. Er wonen tien huishoudens in het trappenhuis; de meeste wonen er al lang. Alleen op de onderste verdieping wonen jongere mensen.
Myra vond dat het mogelijk moest zijn om een traplift tot de hoogste verdieping te bouwen. De trap was er breed genoeg voor. Voordat de traplift kon worden aangelegd, moest er veel uitgezocht, gepraat en geregeld worden. Verhuurder De Key heeft daar volgens Myra zeer constructief aan meegewerkt. De Key stemde in onder voorwaarde dat 70 procent van de huurders in het trappenhuis akkoord ging, de brandweer geen bezwaar had en zij het zelf financierden.

Trapliftvereniging

In de constructie die uiteindelijk is gekozen, heeft de trapliftvereniging Op en Neer een contract met De Key gesloten. Daarin staat dat de vereniging aansprakelijk blijft voor (het verwijderen van) de lift, dat de vereniging de lift verzekert en onderhoudt, en dat De Key geen huurverhoging mag rekenen vanwege de traplift.
Myra: “Voor ons en de onderbuurman betekende dit dat we een dure lift kochten met een paar bewoners. Maar aan de andere kant hoeven we nu geen verhuiskosten en geen hogere huur te betalen en kunnen we blijven wonen op ons geliefde Realeneiland, waar veel van onze vrienden en bekenden wonen.” Na drie jaar is de traplift een feit en kan Myra op haar favoriete plek blijven wonen. Myra: “Het had ook wel wat sneller gekund, maar we hebben de tijd genomen om dingen uit te zoeken.”

We kochten een dure lift maar daar staat tegenover dat we geen verhuiskosten hebben en in onze buurt kunnen blijven wonen.

Subsidie

Gewoonlijk is er via de WMO een bijdrage aan te vragen voor aanpassing in de woonomgeving waardoor ouderen langer thuis kunnen blijven wonen. Dat geldt niet voor een traplift naar vijfhoog. De trapliftvereniging ontving uiteindelijk een gemeentelijke subsidie uit een nieuw potje voor verenigingen en stichtingen die oudere Amsterdammers in staat stellen langer thuis te blijven wonen. Myra was een pionier. Inmiddels gaan volgens Stichting !WOON dergelijke aanvragen stukken sneller.

Fred van der Molen