Overslaan en naar de inhoud gaan
Top
Eerste verdieping
Terug naar de volkshuisvesting
Masterplan Nieuw-West

In navolging van Amsterdam Zuidoost wordt er ook voor het stadsdeel Nieuw-West een ‘Masterplan’ opgetuigd. Het Nationaal Programma Rotterdam Zuid dient als lichtend voorbeeld: een brede ‘Alliantie’ van partijen op het gebied van zorg, welzijn, onderwijs, veiligheid, handhaving en wonen verbindt zich langdurig aan het gezamenlijke doel van het gebied een kansrijke thuisbasis en veilige leefomgeving te maken voor al zijn huidige en nieuwe bewoners.

Burgemeester Roëllstraat

Burgemeester Roëllstraat

Stadsdeel Nieuw-West behoort, net als Amsterdam Zuidoost, Zaandam Oost en Lelystad Oost, tot de zestien landelijke stedelijke vernieuwingsgebieden van het interbestuurlijke programma Leefbaarheid en Veiligheid van het Rijk. Deze wijken kunnen met voorrang aanspraak maken op middelen uit het Nationaal Programma Onderwijs, aanvullende coronasteun en middelen uit het Volkshuisvestingsfonds. Nieuw-West greep overigens naast een bijdrage uit het fonds. De betrokken vijftien gemeenten maken zich sterk voor jaarlijkse bijdrage van 400 miljoen euro voor verbetering van leefbaarheid en veiligheid in deze wijken.
De conceptversie van het Masterplan Nieuw-West verscheen in juni. Volgens planning verschijnt het definitieve plan in december.

Fred van der Molen