Overslaan en naar de inhoud gaan
Top
Redactioneel

Het middensegment, een bedreigde soort

Op de woningmarkt zijn de middengroepen tussen de wal en het schip gevallen. Aantrekkelijke huurwoningen komen nauwelijks vrij, koopwoningen zijn onbetaalbaar en een fors deel van de bestaande huurwoningvoorraad is gereserveerd voor huishoudens met een lager inkomen. De toenmalige Stedelijke Woningdienst schetste begin 2002 een somber perspectief met zijn rapport ‘De (on)bereikbaarheid van woningen voor middeninkomens in Amsterdam’. Voor elke woningzoekende is het in Amsterdam een ramp om een woning te krijgen, maar voor huishoudens uit het middensegment is het bijkans een ‘mission impossible’, vooral als het om gezinnen gaat.
Dat is niet alleen voor de betrokkenen een probleem. Het is voor de stad belangrijk dat middengroepen niet worden gedwongen te vertrekken. Als onderwijzers, verpleegsters, brandweermannen en politieagenten zich eenmaal elders hebben gevestigd, is de kans groot dat ze daar vroeger of later ook werk gaan zoeken. Dat zijn voor een deel beroepen met moeilijk vervulbare vacatures.
Het is natuurlijk van oudsher al zo dat de stad fungeert als startpunt van (woon)carrières: jongeren en studenten trekken naar de stad, ‘rijkere’ dertigers verlaten de stad en stichten elders een gezin. Alleen is er nu nauwelijks keuze meer.
Je kunt niet zeggen dat er niets aan wordt gedaan. De omvorming van het eenzijdige woningaanbod loopt als een rode draad door alle herstructureringsoperaties; corporaties en particuliere huurders mogen tienduizenden huurwoningen verkopen; op flinke schaal worden woonlagen samengevoegd. Tenslotte is er ook nog de Amsterdamse Middensegment Hypotheek om Jan Modaal aan een eigen huis te helpen. Maar de eventuele effecten daarvan worden op korte termijn overschaduwd door de intense woningnood voor elke doelgroep. Ook voor starters en lagere inkomens is het van belang dat middeninkomens doorschuiven. Een fors percentage van de goedkope huurwoningen in Amsterdam wordt namelijk ‘scheef’ bewoond.
Middengroepen. Wie zijn ze, wat is hun probleem, wat valt eraan te doen? In dit nummer van NUL20.

Fred van der Molen
Hoofdredacteur
fred@nul20.nl