NUL20 nr 9, juli 2003

Eerste verdieping

Gezocht: aantrekkelijke hoogbouwwoning voor modern gezin
Waar wil Pluk nu wonen?

Ontwikkelaars zetten koopwoningen om in dure huurwoningen
Liever een huurhuis

Wie zijn het? Waarom vertrekken zij uit de stad? Waarom is hun vertrek een probleem? Wat wordt er aan gedaan?
In Amsterdam zijn heel veel mensen op zoek naar een passend koophuis. Voor mensen met een middeninkomen is dit vaak een onmogelijke opgave. Is er een alternatief voor verhuizing naar Purmerend, Almere of Lelystad? Simpeler bouwen kan de prijs drukken, mits de gemeente meewerkt met de grondprijs en verkoopregulering gestalte krijgt.

Tweede verdieping

De permanente strijd tegen de grote slokop
Wonen in een Amsterdams dorp

Derde verdieping

Huurders en verhuurders botsen over ‘eerlijker’ huurstelsel
Scheefwonen en marktconforme huren

Dit voorjaar kwamen huurdersorganisaties in het geweer tegen plannen voor de aanpak van ‘scheefwoners’ die uit de mislukte formatieonderhandelingen tussen CDA en PvdA lekten. De rook rond het scheefwonersvraagstuk is opgetrokken, maar de discussie rond het huurprijzenbeleid is niet verstomd. Verhuurdersorganisaties als Aedes en IVBN blijven aandringen aan ‘eerlijker’ en meer marktconforme huren. De Woonbond zet zich schrap.

Kort bestek

Platformbijeenkomst Bureau Woningbouwregie

“Ik dacht dat het allang normaal was dat een opdrachtgever de architect aanwijst, en dat de gemeente of een stadsdeel hooguit een lijstje aanreikt. Is dat nog steeds anders?” Aldus richt een vertwijfelde wethouder Duco Stadig zich tot de andere aanwezigen op de bijeenkomst over ‘rolverwarring’ georganiseerd door Bureau Woningbouwregie.

Interview

Sjoerd Soeters: van architect tot supervisor
“De Europese stad is actueler dan ooit”

Woonbarometer

Wie woont er nou scheef?

Het laatste halfjaar is de discussie over ‘scheefwonen’ flink opgelaaid. Het ging dan met name om het ‘probleem’ dat er in goedkope huurwoningen huurders zitten met een hoger inkomen dan waarvoor ze bedoeld zijn. Los van de vraag óf dit een probleem is en wat je daar meer aan kunt doen dan de doorstroming bevorderen: welke omvang heeft het scheefwonen eigenlijk in Amsterdam? De antwoorden lopen uiteen van 13 tot 49 procent. Want wat is scheef?

Redactioneel

Het middensegment, een bedreigde soort

Als ik ...

De woondictator

Domweg gelukkig

Domweg gelukkig

… in de Rozenstraat.

Forum

Bang voor de burger?

Op stap

KennisNetwerk buigt zich over sociale pijler
‘Gluren bij de buren’