De peiling

Op 5 februari beslist de gemeenteraad over de toekomstige ruimtelijke ordening van Amsterdam. Op de agenda staat een beslissing over het structuurplan. Het college kiest daarin voor groei. Om aan de grote vraag naar woningen te voldoen, wil het bestuur in de periode 2010 en 2030 nog 50.000 woningen bouwen. Dat is dus naast alle korte termijn ambities. Tot 2015 staat de stedelijke ontwikkeling grotendeels in het teken van de herstructurering en het verstedelijken van de westelijke tuinsteden en Amsterdam Noord. Vanaf 2010 mikt de gemeente bovendien op de transformatie van (andere) verouderde woonwerkgebieden die goed met het openbaar vervoer zijn te bereiken.
Voor die bouwambitie bestaat een verrassend groot politiek draagvlak. Van links tot rechts is men kennelijk doordrongen van de noodzaak iets aan de nieuwe woningnood te doen. De meeste Amsterdammers vinden dat er best nog flink bijgebouwd kan worden in Amsterdam. Ook in een online-peiling van NUL20 steunt bijna 65% van de respondenten de stelling dat er nog veel meer woningen bij kunnen in Amsterdam.
Maar het beeld wordt snel anders als bewoners daarvoor in de eigen buurt groengebieden, volkstuinen en sportvelden zouden moeten opofferen. Meer woningen OK, maar niet in het eigen groen. Bij de peiling op www.nul20.nl is maar liefst 86% van de stemmers het oneens met de stelling dat 'Amsterdam best wat groen- en recreatiegebieden kan missen.'
Het college heeft het ontwerpstructuurplan al op enkele punten 'vergroend'. Zo wordt het Sportpark Eendracht opgenomen in de hoofdgroenstructuur en verdwijnt een mogelijke bebouwing van volkstuinpark Amstelglorie en sportpark Drieburg volledig van tafel. De discussie groen versus woningen zal het komende decennium verder aanzwellen. Stadsbewoners klagen in elk leefbaarheidonderzoek nu al over te weinig groen. Dat lijkt me, vooral op stadsdeelniveau, een politieke factor van belang. 

Fred van der Molen
Hoofdredacteur