NUL20 nr 6, januari 2003

Eerste verdieping

Bouwstagnatie vergroot onzekerheid in stadsvernieuwingsgebieden
Onvrijwillig verhuizen is altijd ingrijpend

Tweede verdieping

Ouderenhuisvesting in Amsterdam
Andere tijden, andere wensen

Derde verdieping

Nota Woningproductie bezorgd over stadsdelen
Te klein voor het grote werk?

Vierde verdieping

Wordt de hindermacht zelf de voet dwarsgezet?
Amsterdam wijzigt inspraak

Het college wil af van lastige insprekers, maar – zo wordt in één adem benadrukt – natúúrlijk niet van inspraak op zich. De Amsterdamse bestuurders leggen begin volgend jaar een “vereenvoudigde” Inspraakverordening voor aan de gemeenteraad. De inspraak staat ter discussie, ook in Den Haag waar minister Kamp steeds vaker het woord ‘hindermacht’ in de mond neemt. Beruchte bezwaarmakers worden in de verdediging gedrukt.

Vijfde verdieping

“Reorganiseren hoort er tegenwoordig gewoon bij”

Vanaf 1 januari heeft Amsterdam een nieuwe organisatiestructuur op het gebied van bouwen, wonen en stedelijke ontwikkeling. De Dienst Ruimtelijke Ordening blijft wat hij is, maar verder verandert alles. Het huidige Grondbedrijf fuseert met de ‘bouwpoot ‘ van de Stedelijke Woningdienst (SWD); de SWD-onderdelen die te maken hebben met vergunningverlening en inspectie (bouw- en woningtoezicht) worden ondergebracht bij de Milieudienst. Die dienst gaat Dienst Milieu en Bouwen (DMB) heten; de leiding blijft bij Joke Goedhart. Het ‘restant’ van de SWD wordt de Dienst Wonen.

Interview

Adri Duivesteijn predikt woningbouwrevolutie
“Burger moet terug aan de macht”

Woonbarometer

Amsterdam vergrijst, maar later en langzamer

Redactioneel

De peiling

Als ik ...

Herstructurering is aanslag op onze culturele erfenis

De lift

Strategie

"Wij gaan het gewoon doen en starten met tien à twintig eenheden. Voor het kunnen doorverkopen of -verhuren via de databank moet er wel een standaard maatvoering komen. Gewoon een beetje bij elkaar kijken dus. Maar verder gebruiken we een concept dat zijn waarde op een ander terrein al bewezen heeft. Dat is vaak het geheim van succesvolle noviteiten."

Domweg gelukkig

Domweg gelukkig

… in Amsterdam-Zuidoost.

Op stap

Op stap met …makelaar Marcel de Groot
“Schaarste aan koophuizen blijft het drama van de stad”

Ze zijn doorgaans niet bij het opstellen van het Amsterdamse woonbeleid betrokken. Een gemiste kans, vinden makelaars. Zitten zij niet elke dag in de hectiek van de hoofdstedelijke woningmarkt? Marcel de Groot was tot mei 2002 voorzitter van de Makelaars Vereniging Amsterdam (MVA) en gaat als mede-eigenaar van een middelgroot makelaarskantoor nog iedere dag op stap. “Ik kan niet buiten de toevallige ontmoetingen op straat.”

Update

UPDATE (17.01.2003)

Terugtrekking toekomstschets

Wethouder Stadig heeft de toekomstschets 2010-2030, onderdeel van het structuurplan, op 8 januari teruggetrokken. ''Waarnemend wat er de laatste weken is gebeurd, moet je zeggen: de kaart voor 2030 leidt alleen maar tot misverstanden,'' zegt Stadig in Het Parool. Een aangepaste versie van het plan wordt nu op zijn vroegst eind maart aan de gemeenteraad voorgelegd.