UPDATE (17.01.2003)

Terugtrekking toekomstschets

Wethouder Stadig heeft de toekomstschets 2010-2030, onderdeel van het structuurplan, op 8 januari teruggetrokken. ''Waarnemend wat er de laatste weken is gebeurd, moet je zeggen: de kaart voor 2030 leidt alleen maar tot misverstanden,'' zegt Stadig in Het Parool. Een aangepaste versie van het plan wordt nu op zijn vroegst eind maart aan de gemeenteraad voorgelegd.
De wethouder lijkt zijn plan mede te hebben ingetrokken, omdat zijn eigen partij - de PvdA - alternatieve locaties had aangewezen voor bouwlocaties op de volkstuinen - Ons Buiten en Lissabon - en sportvelden - Sloten, Middenmeer en Drieburg. Volgens de PvdA-raadsleden Bouwe Olij en Thijs Reuten kan Amsterdam beter bouwen op de strook tussen Amstel en AMC, het Marine Etablissement bij het Scheepvaartmuseum en de Centrale Markthallen aan de Jan van Galenstraat. De felle reacties daarop van VVD en CDA waren voor Het Parool aanleiding om te koppen dat de positie van volkshuisvester Stadig wankelt. Ambtenaren houden het echter eerder op een storm in een glas water. Het lijkt er op dat de landelijke verkiezingen de partijen motiveren tot extra profilering.
De wijzigingen zorgen er in ieder geval voor dat de behandeling tot over de verkiezingen wordt getild. Het structuurplan wordt dan tot 2010 vastgesteld. In plaats van Stadigs 'actiekaart 2030' komt er nu een meer vrijblijvende lijst van mogelijke woningbouwlocaties en daarop te bouwen aantallen woningen. Deze lijst wordt uitgangspunt van verdere gedachtewisseling over de toekomstige ruimtelijke ontwikkeling van Amsterdam. Die discussie over sportvelden/volkstuinen versus woningen is nog niet uitgewoed, ook al wordt tot 2010 afgezien van herbestemmingsplannen voor het volkstuincomplex 'Ons Buiten' en sportcomplex 'Sloten'. Ook in stadsdeel Oost/Watergraafsmeer worden de messen geslepen. Er is inmiddels een zware lobby ontstaan tegen het voornemen een groot deel van de sportvelden bij de Jaap Edenbaan op te offeren aan woningbouw [FVDM].

Zie voor laatste informatie van de gemeente
http://www.dro.amsterdam.nl/smartsite.dws?id=4573

Relevante links:
Persbericht Structuurplan
Wijzigingsvoorstellen (pdf, 2,3 Kb)
Consequenties plankaart (pdf, 1Mb)
Consequenties visiekaart (pdf, 1Mb)