Overslaan en naar de inhoud gaan
Top

Troonrede

Precies op Prinsjesdag gaan we ter perse. Dat blijkt een wel heel ongelukkig moment. NUL20 is weliswaar niet voor het heet-van-de-naald nieuws, maar wat moesten we met alle verzamelde commentaren en meningen over de aangekondigde Bos-heffing en de vennootschapschapsbelasting voor corporaties. Al die meningen kunnen gevechten tegen luchtkastelen blijken, op het moment dat het blad uitkomt. Schrappen dus maar.
Op de valreep is er maandag 17 september het akkoord tussen Aedes en VROM: de corporatiesector gaat tien jaar lang naar draagkracht 250 miljoen per jaar storten in een fonds voor wijkinvesteringen. Minister Vogelaar en voorzitter Van Leeuwen van Aedes maken bovendien tal van andere afspraken rond nieuwbouwproductie, energiebesparing, huisvesting van bijzondere doelgroepen en de betaalbaarheid van het wonen.
Eerste conclusies? De Haagse druk heeft er ieder geval voor gezorgd dat álle corporaties nu gaan meebetalen aan de grote volkshuisvestelijke opgaven – iets wat de verdeelde corporatiesector intern nooit voor elkaar heeft gekregen. En Aedes heeft kunnen verhoeden dat een corporatieheffing in de kas van minister Bos terecht komt. Het geld gaat naar een apart investeringsfonds; wel zo veilig op het moment dat zich onvoorziene tekorten op de rijksbegroting aandienen. Maar de corporaties moeten vanaf 2008 wel vennootschapsbelasting gaan betalen over al hun activiteiten.
Het is nog enigszins gissen naar de implicaties voor de Amsterdamse woonsector. Kunnen de Amsterdamse corporaties vooral ‘vangen’ vanwege hun opgaven in de ‘probleemwijken’ of worden de meeste wel aangeslagen voor het fonds? En in welke mate moeten corporaties vennootschapsbelasting gaan betalen?
Het akkoord lijkt in ieder geval de uitvoering van alle bestaande afspraken tussen gemeente en Amsterdamse corporaties definitief veilig te stellen. Dat is goed nieuws. Afroming van de corporatievermogens via een ‘Bos-heffing’ had tot een langdurig juridisch gebekvecht geleid. Dat had de voortgang van de stedelijke vernieuwing en het tempo van de woningbouw pas echt in gevaar gebracht.

Fred van der Molen
Hoofdredacteur NUL20
fred@nul20.nl