NUL20 nr 34, september 2007

Eerste verdieping

Klimaatdoelstellingen alleen haalbaar met stadsverwarming en aanpak bestaande woningen

‘Oudere woningvoorraad snel verbeteren’

Uitbreiding warmtenet in Noord

Zon verwarmt Kruitberg

Elk huis zijn eigen energiecentrale

Energieopslag in bodem blijft een luxe

Nieuwbouwproject in Boxtel bewijst haalbaarheid van energieneutrale woningen
EnergiedossierWonen zonder stookkosten

Huis krijgt energielabel

Op stap met de energieconsulent
"Een uitdaging om twee van de drie televisies
de deur uit te krijgen"

De lessen van Amsterdams eerste ecowijk
Tien jaar GWL-terrein

Tweede verdieping

“Overkomt het ons of moeten we het willen?”
De metropool Amsterdam

De metropool, het grootstedelijke conglomeraat, komt er aan. Of we het willen of niet. We kunnen er zelf meer richting aan geven, meent Zef Hemel, adjunct-directeur van de Dienst Ruimtelijke Ordening. Dan hebben we straks meer profijt van een sterke, internationaal concurrerende stadsregio, waar het prettig wonen is.

Derde verdieping

Verantwoording maatschappelijk rendement blijft lastig voor corporaties
De ‘Bos-belasting’ brengt de discussie over de maatschappelijke prestaties van corporaties weer in alle hevigheid in de actualiteit. Ditmaal steunt het gros van de lokale politici en de deskundigen de corporaties in hun verzet tegen een heffing. Maar het beeld blijft de corporatiesector achtervolgen dat ze onvoldoende werk maken van hun maatschappelijke taak. Hun probleem is ook dat ze dat het tegendeel niet hard kunnen maken. Het meten van het ‘maatschappelijk rendement’ staat nog altijd in de kinderschoenen.

Woonbarometer

Verkoop van corporatiewoningen blijft ruim binnen quotum
Piek lijkt alweer voorbij

De Amsterdamse corporaties hebben in de eerste zes maanden iets minder woningen verkocht dan in dezelfde periode in 2006: 1101, vergeleken met 1132 vorig jaar. In heel 2006 waren de verkopen ook al met vier procent gedaald tegenover het topjaar 2004, toen 2400 sociale huurwoningen andere eigenaars kregen.

Redactioneel

Troonrede

Precies op Prinsjesdag gaan we ter perse. Dat blijkt een wel heel ongelukkig moment. NUL20 is weliswaar niet voor het heet-van-de-naald nieuws, maar wat moesten we met alle verzamelde commentaren en meningen over de aangekondigde Bos-heffing en de vennootschapschapsbelasting voor corporaties. Al die meningen kunnen gevechten tegen luchtkastelen blijken, op het moment dat het blad uitkomt. Schrappen dus maar.

Case

Bewonersparticipatie centraal bij vernieuwing stukje Slotervaart
Grootse plannen voor Staalmanpleinbuurt

De vernieuwingsplannen voor de Staalmanpleinbuurt verkeren nog in het beginstadium. Maar als het aan woningcorporatie De Alliantie en het stadsdeel ligt, is dit troosteloze stukje Slotervaart binnen tien jaar omgetoverd tot een mooie, veilige, groene en gemengde buurt met goede voorzieningen.

Stelling

De Stelling
‘We moeten naar een inkomensafhankelijke huur’