Overslaan en naar de inhoud gaan

Eerste verdieping

 • De lessen van Amsterdams eerste ecowijk  Autoperikelen

 • Op stap met de energieconsulent

  Tareen staat voor de woning in de Waalstraat. Hij kijkt nog eens vertwijfeld omhoog. De bewoners geven niet thuis, terwijl zij zichzelf hebben aangemeld voor het project Energie Advies aan Huis dat momenteel loopt in ZuiderAmstel. Na nog een paar keer vergeefs te hebben aangebeld, geeft Tareen het op. “Tja, dit gebeurt wel eens. Of ze zijn het vergeten, of zien er op het laatste moment toch maar van af. Jammer, maar niks aan te doen,” zegt Tareen berustend.

 • Corporaties en energiebedrijven hebben een actieplan ontwikkeld waarmee het energieverbruik de komende twaalf jaar met dertig procent moet worden verminderd. In juni werd het energiebesparingsplan ‘Meer met minder’ aangeboden aan minister Cramer van VROM. Een van de maatregelen is dat elk huis en gebouw vanaf januari 2008 een energielabel krijgt, zoals al voor apparaten bestaat.

 • Nieuwbouwproject in Boxtel bewijst haalbaarheid van energieneutrale woningen

 • Een woning koelen met koude uit de bodem. Alleen de bewoners van luxe appartementen in het topsegment aan de Zuidas of in Overhoeks kunnen daar straks van profiteren. ‘Bodemkoeling’ voor sociale huurwoningen is in Amsterdam echt niet aan de orde, zo verklaart Nic Frederiks van de Dienst Milieu- en Bouwtoezicht van de gemeente Amsterdam.

 • Woningcorporatie Ymere zal vanaf volgend jaar een zuinige zogeheten HRe-ketel in haar woningen plaatsen op plekken waar vervanging van de oude cv-ketel al was voorzien. Deze nieuwe generatie ketels kan niet alleen warmte opwekken, maar door inbouw van een Sterling-motor ook elektriciteit produceren. Voldoende om een gemiddeld huishouden van energie te voorzien.

 • Het voormalige Patrimonium nam een paar jaar geleden het initiatief om van Kruitberg een Europees voorbeeldproject voor het creëren van een energiezuinige woningvoorraad te maken. “Bij de stadsvernieuwing in de Bijlmer worden overal energiebesparende maatregelen genomen.

 • In Noord worden 15.000 woningen, kantoren en bedrijven aangesloten op stadsverwarming. De eerste buizen kunnen als alles meezit al volgend jaar de grond in. Stadsdeel Noord, Westpoort Warmte, corporaties en projectontwikkelaars zullen naar verwachting nog dit najaar een definitieve overeenkomst sluiten over de uitbreiding van het duurzame warmtenet.

 • Klimaatdoelstellingen alleen haalbaar met stadsverwarming en aanpak bestaande woningen


Tweede verdieping

 • "Overkomt het ons of moeten we het willen?"  Nieuwe woonvisie op komst


  Een nieuw college, een nieuwe woonvisie. De nieuwe concept-woonvisie ligt inmiddels bij het college. Als die ermee kan instemmen kan het plan in oktober de inspraak in. Inspreken kan tot 19 november. Daarna is de raad aan de beurt. Zonder beren op de weg wordt de woonvisie vervolgens in februari 2008 vastgesteld.

Derde verdieping

 • Verantwoording maatschappelijk rendement blijft lastig voor corporaties
  De ‘Bos-belasting’ brengt de discussie over de maatschappelijke prestaties van corporaties weer in alle hevigheid in de actualiteit. Ditmaal steunt het gros van de lokale politici en de deskundigen de corporaties in hun verzet tegen een heffing. Maar het beeld blijft de corporatiesector achtervolgen dat ze onvoldoende werk maken van hun maatschappelijke taak. Hun probleem is ook dat ze dat het tegendeel niet hard kunnen maken. Het meten van het ‘maatschappelijk rendement’ staat nog altijd in de kinderschoenen.

Woonbarometer

 • Verkoop van corporatiewoningen blijft ruim binnen quotum

  De Amsterdamse corporaties hebben in de eerste zes maanden iets minder woningen verkocht dan in dezelfde periode in 2006: 1101, vergeleken met 1132 vorig jaar. In heel 2006 waren de verkopen ook al met vier procent gedaald tegenover het topjaar 2004, toen 2400 sociale huurwoningen andere eigenaars kregen.
Case

Stelling

 • 'Het begrip scheefwonen zal verdwijnen'

  De Stelling

Redactioneel

 • Troonrede

  Precies op Prinsjesdag gaan we ter perse. Dat blijkt een wel heel ongelukkig moment. NUL20 is weliswaar niet voor het heet-van-de-naald nieuws, maar wat moesten we met alle verzamelde commentaren en meningen over de aangekondigde Bos-heffing en de vennootschapschapsbelasting voor corporaties. Al die meningen kunnen gevechten tegen luchtkastelen blijken, op het moment dat het blad uitkomt. Schrappen dus maar.