Overslaan en naar de inhoud gaan
Top
Eerste verdieping
Uitbreiding warmtenet in Noord

EnergiedossierIn Noord worden 15.000 woningen, kantoren en bedrijven aangesloten op stadsverwarming. De eerste buizen kunnen als alles meezit al volgend jaar de grond in. Stadsdeel Noord, Westpoort Warmte, corporaties en projectontwikkelaars zullen naar verwachting nog dit najaar een definitieve overeenkomst sluiten over de uitbreiding van het duurzame warmtenet.

Volgens wethouder Kees Diepeveen levert Noord met dit project een flinke bijdrage aan de Amsterdamse doelstelling voor CO2-reductie. “Door de introductie van stadswarmte wordt straks in Amsterdam-Noord ruim 20.000 ton minder CO2 uitgestoten. Ook zal de luchtkwaliteit verbeteren, omdat vele duizenden schoorstenen van cv-ketels niet meer nodig zijn. Een gemiddelde stadswarmtewoning draagt net zo veel bij aan CO2-reductie als 55 zonnepanelen, het planten van 130 bomen, of 12.000 kilometer niét autorijden.”
Hij ziet de komst van stadsverwarming als een stap voorwaarts in de ontwikkeling van een duurzame samenleving. De Hemwegcentrale en de AVI-West lozen jaarlijks grote hoeveelheden restwarmte in de lucht en het water. Deze restwarmte wil Noord benutten om in eerste instantie bijna 15.000 nieuwe woningen, winkels, kantoren, en bedrijven te voorzien van verwarming en warm tapwater. Het gebruik van restwarmte kent grote voordelen boven warmteopwekking met een cv-ketel per woning of gebouw, zoals het terugdringen van milieubelasting (CO2 en NOx) en de forse besparing op fossiele brandstoffen.
Het stadsdeel spreekt zelf liever over stadswarmte-plus. De eerste plus: waar nodig worden naast stadswarmte ook andere vormen van duurzame energie ingezet. Zo zal op het Shell-terrein de opslag van duurzame warmte- en koude worden toegepast. Tweede plus is de grote schaal waarop stadswarmte in Amsterdam-Noord kan worden toegepast. Om nieuw te ontwikkelen technieken naast stadswarmte en warmtepompen te stimuleren, zal het stadsdeel daarvoor volop ruimte bieden in de bouwplannen.
Ook hecht het stadsdeel veel waarde aan de afspraak met de centrale stad om met de twee warmtebedrijven Westpoort Warmte, een joint venture van het gemeentelijk Afval Energie Bedrijf en Nuon, en Nuon Warmte voor heel Amsterdam de discussie aan te gaan om op termijn de indexering van de warmtetarieven los te koppelen van die van aardgas. Daaruit volgen naar verwachting in de toekomst lagere warmtetarieven voor de gebruikers.