Top
Woonbarometer
Verkoop sociale huurwoningen nog nauwelijks op gang gekomen

Sinds 1998 bestaan er in Amsterdam afspraken over de verkoop van sociale huurwoningen. Deze afspraken zijn vastgelegd in het Eerste Convenant Verkoop, dat werd ondertekend door de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties (AFWC), de gemeente Amsterdam, de stadsdelen en de Huurdersvereniging Amsterdam. In totaal mochten er in de periode van het eerste convenant, die liep tot en met 2001, maximaal 15.575 woningen worden verkocht. Er werd per stadsdeel vastgesteld hoeveel woningen er maximaal verkocht mochten worden.
Dezelfde partijen spraken vervolgens in het Tweede Convenant Verkoop af dat in de aansluitende periode tot 1 januari 2008 nog eens dertienduizend woningen extra mochten worden verkocht. In totaal kunnen de corporaties dus 28.575 woningen verkopen. Na vijf jaar, halfweg dus, staat de teller op 2.197, nog geen 8% van het toegestane aantal.
Tabel 1 toont de spreiding van de verkoop over de stadsdelen. Zuidoost is ‘koploper’ met 1.103 verkopen, gevolgd door Noord (355 verkopen). In de andere stadsdelen is in de afgelopen vijf jaar nauwelijks verkocht.

Tabel 1 Verkoop corporatiewoningen aan particulieren per stadsdeel*


* Op basis van datum koopovereenkomst
** Voorlopige inventarisatie.
*** De verkoopquota van het Eerste en het Tweede Convenant zijn hier bij elkaar opgeteld.
**** Officieel valt de verkoop in Zuidoost vanwege de herstructurering buiten de afspraken van het Eerste Convenant.

Tabel 2 toont de verkoop per corporatie per stadsdeel over het afgelopen jaar. Het Oosten heeft in 2002 de meeste woningen verkocht (175). Het grootste deel van de verkopen heeft in 2002 nog plaatsgevonden op basis van het Eerste Convenant. De toekomst moet uitwijzen of de verruiming van de verkoopmogelijkheden in het Tweede Convenant ook daadwerkelijk zal leiden tot meer verkopen. Gesplitst wordt er in ieder geval wel. In de periode april – december 2002 heeft het Ontwikkelingsbedrijf 4.404 woningen gesplitst.
Verkoop vindt vooral plaats als de woning leeg komt. In de praktijk blijkt dat zittende bewoners nauwelijks geïnteresseerd zijn de eigen woning te kopen. In veel gevallen is er een groot gat tussen de sociale huurprijs en de maandlasten van de verkoopprijs tegen marktwaarde. Deze sprong kunnen of willen zittende huurders vaak niet maken. Aangezien de gemiddelde mutatiegraad (het aantal vrijkomende woningen) nog geen zes procent is, zal het verkoopproces langzaam op gang komen, mede omdat lang niet alle leegkomende woningen voor verkoop in aanmerking komen. Niettemin verwachten corporaties een toename van de verkoop in 2003.

Tabel 2 Verkopen per corporatie per stadsdeel in 2002*

* Resultaat van een (voorlopige) inventarisatie van de AFWC bij de corporaties zelf (op basis van datum koopcontract) en exclusief verkoop aan beleggers
Dag = de Dageraad / HO = Het Oosten / Oly. = Olympus Groep
Pat.-NA = Patrimonium-Nieuw Amsterdam / WBA = Woningbedrijf Amsterdam / ZB = Zomers Buiten
Algemene Woningbouwvereniging, Eigen Haard, Far West, PWV Wonen en Rochdale hebben in 2002 geen huurwoningen verkocht.

Jeroen van der Veer, AFWC

Bron: Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties