NUL20 nr 7, maart 2003

Eerste verdieping

Meer verleiden en minder sturen

Meer keus voor de woonconsument, is het adagium in het moderne huisvestingsbeleid. Tal van corporaties proberen daarom verder te kijken dan de aloude criteria van inkomen, leeftijd en huishoudenssamenstelling. Ze willen beter inspelen op de vraag door rekening te houden met de leefstijl van de woningzoekende en door woonmilieus te differentiëren. Sommige praten zelfs over ‘branding’, het als een merk neerzetten van buurten. Wordt het corporatiebezit een speeltje van marketing- en reclamebureaus?

Vraagtekens bij leefstijlen

Leefstijlen zijn in. Niet alleen als het gaat om kleding of muziek, maar ook in de ruimtelijke ordening en het woonbeleid. Het lijkt erop dat een gemeente die niets met leefstijlen doet, als hopeloos ouderwets en achtergebleven wordt gezien. Woonwijken dien je anno 2003 naar leefstijl in te richten. De traditionele doelgroepen, onderscheiden aan de hand van leeftijd, huishoudenssamenstelling of inkomen, lijken te hebben afgedaan. Is dit een goede ontwikkeling?

Tweede verdieping

Speuren naar studentenhuisvesting in Amsterdam
Genoeg ideeën, magere resultaten

Studenten in Amsterdam kunnen steeds moeilijker aan woonruimte komen. De wachttijden bij kamerbureaus en corporaties lopen op. Een gemeentelijke projectgroep zette afgelopen jaar alle mogelijke oplossingen voor de kamernood op een rij. Op korte termijn levert alleen de bouw van tijdelijke prefab- of containerdorpen veel kamers op.

Derde verdieping

In Fannius Scholtenbuurt wordt kwart van woningen samengevoegd
Protesten tegen samenvoegen verstomd

Kort bestek

WoningNet gaat frustraties woningzoekenden te lijf met maatwerk
“Leuker kunnen we het niet maken, wel makkelijker”

Het structuurplan revisited

Waar moet Amsterdam tussen 2010 en 2030 de ruimte vinden voor de bouw van vijftigduizend nieuwe woningen? Het ontbreekt wethouder Duco Stadig van Stedelijke Ontwikkeling aan breed gedragen oplossingen. Zijn PvdA staat pal voor het behoud van volkstuinen en sportvelden. De VVD verwerpt iedere mogelijke beknotting van het bedrijfsleven.

Interview

Laurens Meerten en Henk Stegink van de Huurdersvereniging Amsterdam
Sinds drie jaar maakt de Huurdersvereniging Amsterdam officieel deel uit van het Amsterdams Volkshuisvestingsoverleg. Waar huurdersverenigingen het vroeger uitsluitend hadden over ‘bouwen voor de buurt’ en ‘betaalbare woningen’, heeft de horizon zich verbreed. De HA onderschrijft het pleidooi om meer voor middeninkomens te bouwen en gaf haar zegen aan de verkoop van een kleine dertigduizend corporatiewoningen. Een gesprek met de eerste voorzitters.

Woonbarometer

Verkoop sociale huurwoningen
nog nauwelijks op gang gekomen

Redactioneel

Interactie

In het vorige nummer hief architectuurhistoricus Vincent van Rossem een verrassend loflied aan op de Westelijke Tuinsteden: ”meesterwerken van de naoorlogse huisvestingspolitiek, en niet te overtreffen”. Hij vindt de geplande herstructurering “niet alleen asociaal, maar ook een aanslag op onze culturele erfenis”. En daarbij volgt de retorische vraag: “Wat is er toch mis met de portieketagewoning?”

Als ik ...

Ruimte voor goedkope koopwoningen

De lift

Stichting Studio Koopappartementen

November 2002

Domweg gelukkig

Domweg gelukkig

… aan de Prinsengracht.

Op stap

Op stap met … een verhuurmedewerker
“Moet ik echt binnen twee dagen beslissen?”