Overslaan en naar de inhoud gaan
Top
Woonbarometer
Wonen in Rotterdam / Wonen in Amsterdam

Het imago van Rotterdam wordt niet meer bepaald door de Erasmusbrug of de Kop van Zuid, maar door dichtgetimmerde huizenrijen, verloederde en slecht onderhouden wijken. De Amsterdamse ramptoerist treft evenwel geen ‘no go areas’, maar wel verwaarsloosde wijken die doen denken aan de Amsterdamse Indische Buurt of de Staatsliedenbuurt jaren zeventig. Met dit verschil dat krakers ontbreken: eens dichtgetimmerd, blijft dichtgetimmerd. Er zijn namelijk woningen zat in Rotterdam, de wachttijden zijn minimaal. Rotterdam kent net als Amsterdam een flinke ‘overmaat’ aan goedkope huurwoningen gelet op de doelgroep: zo’n 40 duizend stuks oftewel een kwart van het totaal.

Tabel 1. Woningvoorraad naar eigendomsverhouding


Bronnen: Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS), Rotterdam. Wonen in Amsterdam 2003

Rotterdam kent net als Amsterdam een flinke ‘overmaat’ aan goedkope huurwoningen gelet op de doelgroep: zo’n 40 duizend stuks oftewel een kwart van het totaal.
Het percentage sociale huisvesting in de twee steden ontloopt elkaar overigens weinig. Amsterdam heeft een iets grotere particuliere huursector, Rotterdam telt meer eigenaar-bewoners.

Tabel 2. Huizenprijzen en woonlasten


Bron: NVM, Woningbehoefte Onderzoek 2002 (WBO 2002), ijkpunt huizenprijzen 4e kwartaal 2003; huur- en woonquotes van 2002

Huizen zijn relatief goedkoop in Rotterdam. Een koophuis is per vierkante meter een derde goedkoper dan in de hoofdstad. Rotterdammers geven gemiddeld per maand vijftig euro minder aan ‘kooplasten’ uit dan Amsterdammers, maar ze verdienen ook minder. Ze geven daardoor ongeveer een zelfde percentage van hun inkomen uit aan woonlasten (namelijk een kwart, tabel 2: ‘de woonquote-koop’).
De gemiddelde huur ligt daarentegen iets hoger in Rotterdam en drukt een stuk zwaarder op het inkomen (de ‘woonquote-huur’).

Tabel 3: Woningtypen


Bron: Stand van het Wonen, Rotterdam 2003, Gemeente Rotterdam. Wonen in Amsterdam 2003

Rotterdam telt aanzienlijk meer rijtjeshuizen. Een ruime meerderheid van de Amsterdammers woont in een gestapelde woning met niet meer dan drie kamers.