NUL20 nr 13, maart 2004

Eerste verdieping

Amsterdam versus Rotterdam - Feiten en Cijfers
Is Amsterdam zo anders dan Rotterdam?

Freek Salm: ervaringen van een ras-Amsterdammer in Rotterdam
“Opstelten is alleen maar van meppen”

Corporaties vrezen vooral imago-schade van Rotterdamse flinkheid
Niet spreiden maar verleiden

Vooralsnog komt er geen ‘hek’ om Rotterdam om kansarmen te weren. Maar wat kan er dan wel worden gedaan om de eenzijdige bevolkingssamenstelling in Rotterdamse aandachtswijken te doorbreken? En wat kunnen de corporaties doen? Weren mag niet. Wel mogen ze de kansen van anderen vergroten.

“De toon is anders maar van echte beleidswijzigingen is geen sprake”
Stedelijke vernieuwing in Rotterdam

Tweede verdieping

IJburg wil fouten uit verleden vermijden
Behoefte aan voorzieningen vaak verkeerd ingeschat

Derde verdieping

Corporaties en gemeenten experimenteren met alternatieve woonruimteverdeling
Schipperen tussen keuzevrijheid en sturing

Kort bestek

Op Stap naar de Eerste Amsterdamse Onroerend Goed Veiling
Afmijnen, plokken, gunnen

Waar malafide onroerend-goedhandelaren ook een poot aan de grond krijgen, níet in Amsterdam. Gecontroleerd bieden op panden die executoriaal worden verkocht, is op de Eerste Amsterdamse Onroerend Goed Veiling zo goed als onmogelijk. “Daarvoor is de sociale controle te groot”, meent directeur Didi van den Elsaker. Een avondje gunnen, plokken en afmijnen.

Handleiding moet projectleiders door Flora- en faunawet loodsen
Worstelen met de rugstreeppad

Tien mythes over hoogbouw

Woonbarometer

Wonen in Rotterdam / Wonen in Amsterdam

Redactioneel

Het verdriet van Rotterdam

Men zei het niet hardop, maar tot begin jaren negentig was menig Amsterdams ambtenaar en politicus regelmatig stinkend jaloers op Rotterdam. Het drugsbeleid, de metro, de stadsvernieuwing, de vernieuwende architectuur, de kop van Zuid! Alles leek daar sneller en beter te gebeuren dan in Amsterdam.

Als ik ...

Van België naar Luxemburg

Domweg gelukkig

Domweg gelukkig

Forum

Delflandplein:
stedelijke vernieuwers papegaaien elkaar na

Juist nu is bewonersondersteuning nodig