'Duurzame renovatie levert vaak veel minder op dan aangenomen'

25.04.13
'Duurzame renovatie levert vaak veel minder op dan aangenomen'

Duurzame renovatie van bestaande bouw levert vaak veel minder op dan wordt aangenomen, zo blijkt uit onderzoek door TU Delft. Het werkelijke energieverbruik van de slechtste woningen – die dus een laag energielabel hebben – ligt veel lager dan steeds is aangenomen.
Energielabels worden gebaseerd op theoretische aannames over type woning, woninggrootte, bouwjaar, isolatie en technische installaties. Doordat het energieverbruik bij de slechtste labels (G en F) veel lager is, is de winst die met energiebesparing kan worden behaald in de praktijk ook kleiner dan gedacht. Bij renovatie van oude woningen kan zo al snel de sprong worden gemaakt van G-label naar een C-label of met een beetje moeite een B of zelfs A-label.

Voor Amsterdam geldt dat het de woningcorporaties, ondanks de crisis, lukt om in de bestaande woningvoorraad vijfduizend labelstappen per jaar te maken. De woningcorporaties maken per jaar zo’n vijftienhonderd Amsterdamse woningen energiezuiniger.

Juist nu grootschalige vernieuwing van de woningvoorraad vanwege de crisis, bezuinigingen en de verhuurdersheffing verder weg is dan ooit, is het verduurzamen van bestaande bouw een belangrijk thema voor bewoners en woningeigenaren. Verschillende organisaties uit Nieuw-West organiseerden daarom afgelopen donderdag met de Vrije Universiteit en de TU Delft een studiedag om naar richtingen te zoeken die bijdragen aan de duurzame renovatie van woongebouwen in het meest westelijke deel van de stad.

Daar bleek dat het renoveren en energiezuiniger maken van bestaande woningen bewoners en eigenaren voor een lastige opgave stelt. Zo heeft de Alliantie Amsterdam een renovatieplan voor de Plesmanflats in de Staalmanpleinbuurt in Amsterdam Nieuw-West. De corporatie wil uitgebreide renovatie- en verduurzamingsmaatregelen nemen, waaronder dak- en gevelisolatie en het installeren van HR-ketels.
Voor de veelal oudere bewoners in de Plesmanflats geldt dat zij, naast de overlast van de renovatie, opzien tegen de huurverhoging van 32,50 euro per maand. Ook al betekent dat een geschatte verlaging van de energiekosten van 25 tot 35 procent. Volgens architect Hein de Haan, een van de organisatoren van de bijeenkomst, is dat een ongekend lage huurverhoging die de bewoners geld op kan leveren.
Maar juist vanwege de onzekerheid over de milieuwinst en bijbehorende energierekening bestaat er twijfel bij de bewoners, waarvan sommigen al sinds de bouw in 1959 in de flats wonen. De Alliantie heeft echter zeventig procent van de bewoners nodig om de renovatie in gang te kunnen zetten.

NUL20 nieuws

Laatste nummer

afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 07.05 Geactualiseerd op: 07.05.21

In Muiderberg liggen de eerste buizen van een duurzaam, betaalbaar en collectief warmtenet in de grond. Het nabijgelegen IJmeer wordt ingezet als warmtebron. De bewoners zijn straks goedkoper uit dan met aardgas. Althans, als de rekensommen kloppen en de voorfinanciering rondkomt.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 06.05

Deze aflevering van Bouw Woon Leef staat in het teken van mobiliteit. Aan het woord komen onder andere een hoogleraar urban mobility futures, een gebiedsontwikkelaar en een deelvervoer gebruiker. De trend is duidelijk: nieuwe wijken worden autoluw. Hoeveel waarde kun je wel niet toevoegen aan...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 05.05

Tijdens een bijeenkomst met als thema ‘de ziel van de buurt’ gingen ontwikkelaars en stadsonderzoekers met elkaar in gesprek over de vraag wat het DNA van een buurt is, hoe daar vat op te krijgen én hoe daar vervolgens rekening mee te houden bij gebiedstransformatie. Een onderwerp dat gezien de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 20.04
In de media verschenen eind maart berichten dat Amsterdam een gedeeltelijke bouwstop zou afkondigen voor 2021. De betrokken wethouders in Amsterdam stellen dat hier geen sprake van is. Wel worden een aantal nieuwe ontwikkelingen uitgesteld, tot verdriet van de betrokken ontwikkelaars. Hoe zit...
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 19.04

Fotograaf Iwan Baan legde de ontwerpen van architect-stedenbouwer Willem Marinus Dudok (1884-1974) op een ongebruikelijke manier vast. In plaats van statische foto’s van de architectuur toont de fotograaf in het boek ‘Dudok door Iwan Baan’ de ontwerpen van de architect in een bredere context.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 07.04

Amsterdam is een prachtige stad. En dat moet zo blijven. Maar wethouder Marieke van Doorninck (GroenLinks) komt in de Omgevingsvisie 2050 niet met een geruststellend antwoord als het gaat om mobiliteit, bedrijvigheid en woningbouw voor alle inkomens en alle leeftijden, meent de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 05.04

Er verandert de komende jaren meer aan het huurbeleid dan de afgelopen jaren, mede omdat een aantal Kamermoties in wetgeving is omgezet. Een overzicht van de wijzigingen in 2021 en 2022.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 25.03
Wat een veelbelovende titel, De Wereld van de Stad! En ook nog een stevige ondertitel: Theorie, Praktijk, Toekomst. Je verwacht een kloek boekwerk dat daar invulling aan geeft, maar niets is minder waar. In 180 bladzijden vindt de lezer elf bijdragen van even zo vele auteurs.
Fred van der Molen
Achtergrondartikel 15.03

Een aanzwellend koor roept dat de landelijke woningproductie naar minimaal 100.000 woningen per jaar moet om het woningtekort op termijn tot aanvaardbare proporties terug te brengen. Gaat dat ook gebeuren? Vorig jaar werden er iets minder dan 70.000 opgeleverd. Iedereen kijkt naar Den Haag. Een...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03

Als opvolger van de Structuurvisie 2040 heeft Amsterdam nu de Omgevingsvisie 2050 gepresenteerd. De ondertitel: Een menselijke metropool. Tot 3 maart kon iedereen daar zijn/haar mening over geven.

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03 Geactualiseerd op: 18.03.21

Nu het aantal senioren toeneemt én ouderen langer zelfstandig blijven wonen, groeit de behoefte aan nieuwe woonvormen voor deze groep. Het concept van het hofje maakt een doorstart, in allerlei varianten waarbij men zelfstandig woont maar ook deel uitmaakt van een gemeenschap. Kennismaking met...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03 Geactualiseerd op: 31.03.21

Opnieuw liggen de zesduizend volkstuinders in Amsterdam overhoop met gemeentelijke plannenmakers, die opnieuw grotere toegankelijkheid en nu ook meer huur eisen. De gemeente verzekert dat de volkstuinen blijven bestaan. Maar de tuinders zien hun hobby, gemeenschap én natuurgebied bedreigd.

Pieter Lesage

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.