'Duurzame renovatie levert vaak veel minder op dan aangenomen'

25.04.13
'Duurzame renovatie levert vaak veel minder op dan aangenomen'

Duurzame renovatie van bestaande bouw levert vaak veel minder op dan wordt aangenomen, zo blijkt uit onderzoek door TU Delft. Het werkelijke energieverbruik van de slechtste woningen – die dus een laag energielabel hebben – ligt veel lager dan steeds is aangenomen.
Energielabels worden gebaseerd op theoretische aannames over type woning, woninggrootte, bouwjaar, isolatie en technische installaties. Doordat het energieverbruik bij de slechtste labels (G en F) veel lager is, is de winst die met energiebesparing kan worden behaald in de praktijk ook kleiner dan gedacht. Bij renovatie van oude woningen kan zo al snel de sprong worden gemaakt van G-label naar een C-label of met een beetje moeite een B of zelfs A-label.

Voor Amsterdam geldt dat het de woningcorporaties, ondanks de crisis, lukt om in de bestaande woningvoorraad vijfduizend labelstappen per jaar te maken. De woningcorporaties maken per jaar zo’n vijftienhonderd Amsterdamse woningen energiezuiniger.

Juist nu grootschalige vernieuwing van de woningvoorraad vanwege de crisis, bezuinigingen en de verhuurdersheffing verder weg is dan ooit, is het verduurzamen van bestaande bouw een belangrijk thema voor bewoners en woningeigenaren. Verschillende organisaties uit Nieuw-West organiseerden daarom afgelopen donderdag met de Vrije Universiteit en de TU Delft een studiedag om naar richtingen te zoeken die bijdragen aan de duurzame renovatie van woongebouwen in het meest westelijke deel van de stad.

Daar bleek dat het renoveren en energiezuiniger maken van bestaande woningen bewoners en eigenaren voor een lastige opgave stelt. Zo heeft de Alliantie Amsterdam een renovatieplan voor de Plesmanflats in de Staalmanpleinbuurt in Amsterdam Nieuw-West. De corporatie wil uitgebreide renovatie- en verduurzamingsmaatregelen nemen, waaronder dak- en gevelisolatie en het installeren van HR-ketels.
Voor de veelal oudere bewoners in de Plesmanflats geldt dat zij, naast de overlast van de renovatie, opzien tegen de huurverhoging van 32,50 euro per maand. Ook al betekent dat een geschatte verlaging van de energiekosten van 25 tot 35 procent. Volgens architect Hein de Haan, een van de organisatoren van de bijeenkomst, is dat een ongekend lage huurverhoging die de bewoners geld op kan leveren.
Maar juist vanwege de onzekerheid over de milieuwinst en bijbehorende energierekening bestaat er twijfel bij de bewoners, waarvan sommigen al sinds de bouw in 1959 in de flats wonen. De Alliantie heeft echter zeventig procent van de bewoners nodig om de renovatie in gang te kunnen zetten.

NUL20 nieuws

Laatste nummer

afbeelding van Fred van der Molen
Video 19.10
Energie Samen, Alliander, Klimaatverbond Nederland en Rabobank bundelen hun krachten om buurtinitiatieven voor collectieve warmtevoorzieningen te ondersteunen. Gerwin Verschuur van Energie Samen: “Wij willen met een goede wijkaanpak bewoners in staat stellen om een volwaardige rol te spelen in...
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 13.10
De ruimte voor woningbouw is schaars in Nederland. Transformatie van oude kantoren en bedrijfsterreinen naar woongebouwen en woonwijken is dan ook noodzaak. BouwWoonLeef besteedt in deze aflevering aandacht aan twee bijzondere transformaties: die van het Slachtterrein in Haarlem-Oost en die...
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 07.10
In de nieuwe publicatie 'Thuis is…. Groot Amsterdam' verkent Stad-Forum de het thuisgevoel van bewoners in Almere Poort, Beverwijk, Hilversum, Purmerend en Uithoorn. Stad-Forum sprak daar uitgebreid met professionals, bewoners en ondernemers over gehechtheid aan...
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 01.10

Het Zandkasteel in Zuidoost, exponent van de 'organische bouwstijl', krijgt een nieuwe functie. Het gemeentelijk monument waarin jarenlang bankkantoren waren gevestigd, wordt momenteel volop verbouwd. In zeven van de tien torens komen circa 300 huurwoningen....

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 28.09

De eerste 'monitor' van de Amsterdamse Samenwerkingsafspraken 2020-2023 is uit. Daarin wordt nagegaan in hoeverre de corporaties na het eerste jaar op koers liggen bij het nakomen van afspraken die ze met gemeente en huurderskoepels hebben gemaakt. Bij de meeste afspraken kon een vinkje, maar...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 17.09 Geactualiseerd op: 17.09.21

Stedelijke vernieuwing, wooncoöperaties, het Volkshuisvestingsfonds. In het septembernummer van NUL20 besteden we aandacht aan thema's die 'vroeger' onder het ministerie van Volkshuisvesting zouden zijn gevallen. Hoe staat het eigenlijk met het gedachtegoed van de naoorlogse 'volkshuisvesting'....

Fred van der Molen
Achtergrondartikel 16.09

In navolging van Amsterdam Zuidoost wordt er ook voor het stadsdeel Nieuw-West een ‘Masterplan’ opgetuigd. Het Nationaal Programma Rotterdam Zuid dient als lichtend voorbeeld: een brede ‘Alliantie’ van partijen op het gebied van zorg, welzijn, onderwijs, veiligheid, handhaving en wonen verbindt...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.09

In navolging van Zuidoost ontwikkelt Amsterdam een langjarig integraal programma voor Nieuw-West. Belangrijk einddoel is de ​​jeugd een betere uitgangspositie te geven. Stadgenoot-bestuurder Marien de Langen is voorzitter van het zogeheten doorbraakteam Wonen en Leefomgeving. Welke doorbraken...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.09

Met een twintigjarige aanpak vanuit meerdere domeinen vooral gericht op jongeren moet het algemeen welzijn in Nieuw-West worden opgekrikt naar het Amsterdamse gemiddelde. Wat moet anders op woongebied? En wat is de rol van de bewoners zelf in het Masterplan Nieuw-West?

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.09

Fysiek is het grootste deel van Nieuw-West inmiddels aangepakt. Dit zijn de plekken die corporaties nu of de komende jaren onder handen nemen.

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.09

De bewoners van Amsterdam-Zuidoost, de oostkant van Zaandam en Lelystad Oost profiteren van het Volkshuisvestingsfonds. Tientallen miljoenen zijn er per gebied beschikbaar voor de aanpak van de particuliere woningvoorraad en een betere openbare ruimte.

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.09

De gemeente Amsterdam wil dat wooncoöperaties dit decennium zo’n 7.000 woningen realiseren. Om die groeispurt mogelijk te maken, kunnen initiatiefnemers sinds juli een beroep doen op een gemeentelijke lening van 50.000 euro per woning. Coöperaties zijn enthousiast, maar hebben ook kritiek op de...

Pieter Lesage

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.