NUL20 nr 79 maart 2015

Eerste verdieping

De transformatie van een arme buurt

Een op de vijf bewoners in Landlust moet van een minimuminkomen rondkomen. Het aandeel jongeren in de Top 600-aanpak is er opvallend hoog. Tegelijkertijd verandert de buurt. Jong en hip trekt ook hier binnen. Ymere en Eigen Haard verkopen in dit deel van Bos en Lommer steeds meer woningen aan net afgestudeerde twintigers en dertigers.

Tweede verdieping

Hoogbouw niet langer taboe in de hoofdstad

Met het schaarser worden van bouwlocaties wordt hoogbouw vanzelfsprekender. Ook Amsterdam gaat de lucht in. Aan het IJ, bij het Amstelstation en op de Zuidas verrijzen nieuwe, soms meer dan 100 meter hoge kolossen. Stedenbouwkundige Soeters vreest voor onaantrekkelijke, winderige straten. Het creëren van voldoende levendigheid moet zwaar wegen, vindt ook de stichting Hoogbouw.

Kort bestek

Corporaties moeten dankzij benchmark met de billen bloot

Amsterdamse corporaties weten hun bedrijfslasten goed te beteugelen, zo blijkt uit de Aedes Benchmark. Maar als het gaat om het huurdersoordeel over de dienstverlening, dan is er voor sommige corporaties nog een hoop werk aan de winkel. En voor de makers van de benchmark overigens ook.

Zonnestroom: ook business case in gestapelde bouw

De gemeente Amsterdam wil dat binnen vijf jaar tachtigduizend woningen gebruik maken van zonnestroom, in plaats van vijfduizend nu. Welke belemmeringen kunnen het halen van die ambitie vertragen? En welke goede voorbeelden zijn er te vinden in de stad?

Blok: goedkope woningen naar lage inkomens

Minister Blok wil dat corporaties goedkope huurwoningen met voorrang toewijzen aan huurders met een laag inkomen. Hij wil daarmee betalingsproblemen van huurders tegengaan én de stijgende uitgaven aan huurtoeslag beteugelen. De keuzevrijheid van huurders wordt kleiner.

Interview

Interview: waarom directievoorzitter Leon Bobbe wil specialiseren

Directievoorzitter Leon Bobbe van De Key wil werkgebied en doelgroep van zijn corporatie beperken. De Key gaat zich toeleggen op het gebied binnen en langs de ringweg en op de huisvesting van starters en studenten. “Als je niet veel geld hebt, moet je keuzes maken.”

Woonbarometer

In tijden van economische onzekerheid wordt minder verhuisd. De behoefte om de woonsituatie te verbeteren wordt er echter niet minder om. Anno 2013 hebben dan ook meer huishoudens (25%) een verhuiswens dan in 2011. Het stapelt zich op. Het staat in het deelrapport ‘Verhuiswensen’ uit het onderzoek Wonen in Amsterdam 2013.

Forum

Onzekere toekomst van bedrijfsonroerend goed corporaties

Met de discussie over de kerntaken van woningcorporaties dreigt één onderwerp onder te sneeuwen: het bedrijfsonroerend goed. Wat zijn de gevolgen van de herziening van de Woningwet? Corporaties en deskundigen geven hun kijk op de zaak.

De nieuwe ontwikkelaars

Vijf vragen voor nieuwe ontwikkelaars: Camelot Europe

Camelot Europe is al decennia een begrip in leegstandbeheer. Niet alleen jongeren en studenten, maar ook ondernemers en arbeidsmigranten vinden met hulp van Camelot tijdelijke huisvesting. Daar blijft het niet bij. Het antikraakbedrijf van weleer zorgt in Amsterdam Nieuw-West ook voor nieuwbouw voor jongeren en studenten.

Focus

Corporaties beknibbelen volop op hun uitgaven, dus ook op die aan leefbaarheid. Maar hoe hoog zijn die uitgaven eigenlijk? De vraag stellen is simpeler dan hem beantwoorden. Ook gezaghebbende bronnen worstelen ermee. Na 2011 lijken de uitgaven weer toe te nemen. Maar het is maar net wat je onder leefbaarheid verstaat.

Plan van Gool - nieuwe impulsen voor een renovatiewijk

In Plan van Gool in Noord is de afgelopen twee jaar geëxperimenteerd met Bewonersgestuurde Wijkontwikkeling. Inmiddels is er ook een buurtcoöperatie en een wijkonderneming opgezet. De grote vraag: wat beklijft als de intensieve begeleiding stopt?