Einde collectieve verwarming in Holendrecht

01.09.2011

Einde collectieve verwarming in Holendrecht

De corporaties Stadgenoot en Eigen Haard zijn in Holendrecht bijna klaar met het plaatsen van cv-ketels in 2700 portieketagewoningen in Holendrecht. Deze ketels vervangen collectieve verwarmingsinstallaties per blok. Voor zover bekend gaat het om het grootste 'verketelingsproject' van Nederland.

Alleen Eigen Haard heeft al twintig miljoen in het project gestopt, dat moet leiden tot betere milieuprestaties en lagere energiekosten voor bewoners. Geschat wordt dat ieder huishouden er gemiddeld  vijftig euro per maand op vooruit gaat. Tenminste, als de bewoners ook zuiniger met energie gaan omspringen dan tot zover. Dat is wel de verwachting nu er individueel naar rato van gebruik wordt afgerekend.
Dat was tot dusver niet het geval. Bij de gezamenlijke verwarmingsketels werd het totale energieverbruik in een woonblok over alle bewoners gedeeld. Individueel zuinig gedrag loonde dus niet.
Afegezien daarvan zijn de nieuwe installaties ook efficiënter dan de collectieve voorziening. Er  vervallen ook extra kosten die energiemaatschappijen rekenen voor het opwarmen van het koude water in de collectieve verwarmingsketels. Dat nu niet meer dubbel betaald hoeft te worden voor warm water is pure winst, aldus projectleider Pedro Gonsalves van Eigen Haard.

De corporaties verdienen een deel van de investering terug door een combinatie van een bescheiden huurverhoging en - te verwachten -  lagere onderhoudskosten.
De aanvankelijke vrees dat de ingreep zou worden weggestemd door de bewoners heeft er wel toe geleid dat van het opwekken en gebruik van duurzame energie is afgezien. "We hebben inderdaad een veilige keuze gemaakt, maar wel een die het milieu ten goede komt, goed is voor de portemonnee van de bewoners én die op hun steun kan rekenen," zegt Gonsalves. [JZ]

Trefwoorden