Energieverlies Amsterdamse daken in kaart

19.06.10

Energieverlies Amsterdamse daken in kaart

Amsterdam heeft als tweede gemeente in Nederland het energieverlies via daken in kaart gebracht. De resultaten zijn  te zien in de dakscan van Amsterdam. De kaart geeft huiseigenaren en de gemeente gericht informatie over warmteverlies via hun daken. Er zijn zes nachtvluchten uitgevoerd om de hele stad in beeld te brengen. Een infraroodcamera, ingebouwd in een vliegtuig, bepaalde de temperatuur van de daken. Temperatuurverschillen kunnen duiden op energieverlies via het dak.

Dakscan Amsterdam

(klik op kaart  voor vergroten/verkleinen; rood=warmtebron/warmteverlies/slecht geïsoleerd dak)

De dakscan is uitgevoerd door Dakwacht, op initiatief van Ymere en in opdracht van alle corporaties en de gemeente Amsterdam. Om een thermografische foto van heel Amsterdam te kunnen maken zijn zes nachtvluchten in maart 2009 en maart 2010 gemaakt.

De dakscan levert inzicht in warmteverlies via daken en geeft aan waar corporaties, huiseigenaren en de gemeente gericht onderzoek kunnen doen om de juiste maatregelen te nemen. Naar schatting gaat bij gebouwen 30% van de warmte verloren via het dak. Daarentegen zijn daken wel het eenvoudigste deel van het gebouw om te isoleren, tegen relatief lage kosten. 
De thermografische beelden brengen daktemperaturen in kaart. Deze daktemperaturen kunnen inzicht geven in waar warmteverlies via het dak plaatsvindt. Dit kan duiden op goede of slechte isolatie.

De woningcorporaties zullen de gegevens meenemen bij de meerjarenonderhoudsplanningen waarin verschillende energiegegevens, zoals energielabels en energiegebruikgegevens, worden meegewogen. De gemeente krijgt op deze wijze ook aanvullende informatie over de eigen gebouwen. Ook particulieren kunnen via deze dakscans hun eigen woning of pand bekijken.
Met relatief eenvoudige ingrepen kan de eigen woningbezitter fors besparen op zijn energierekening.

De helft van het totale aantal woningen (390.000) in Amsterdam is een sociale huurwoning. De dakscan is daarmee voor de corporaties een belangrijk middel in de aanpak van energiebesparende maatregelen in het woningbestand. Naast gegevens over de energielabels, de staat van onderhoud van de woningen en gegevens over het energiegebruik, is de dakscan een belangrijk middel om meer doelgericht prioriteiten te stellen in de onderhoudsplanningen. De dakscan geeft inzicht in complexen waar nader onderzoek naar dakisolatie gericht kan plaatsvinden.

Zie ook de  uitzending van Nova van 16 juni 2010 over dit onderwerp.

 

 

Trefwoorden:

e dakscan van Amsterdam. De kaart geeft huiseigenaren en de gemeente gericht informatie over warmteverlies via hun daken. Er zijn zes nachtvluchten uitgevoerd om de hele stad in beeld te brengen. Een infraroodcamera, ingebouwd in een vliegtuig, bepaalde de temperatuur van de daken." data-share-imageurl="">

NUL20 nieuws

Laatste nummer

AEDES NIEUWS