Extra subsidie voor twee energiezuinige Amsterdamse projecten

03.05.10

Extra steun voor twee energiezuinige Amsterdamse projecten

Dertien nieuwbouwprojecten krijgen van het rijk extra financiële steun om ervaring op te doen met zeer energiezuinig bouwen. Daar zitten twee Amsterdamse projecten bij in Jeruzalem (Watergraafsmeer) en de Houthaven (Westerpark). Het gaat in totaal om maximaal 300.000 euro per project. De projecten krijgen deze subsidie voor de extra proces- en begeleidingskosten die gemoeid zijn met de uitvoering. Achterliggend doel van de regeling Excellente gebieden is om, vooruitlopend op het aanscherpen van de EPC-eisen (Energie Prestatie Coëfficiënt) in 2011 en 2015, op grotere schaal ervaring op te doen met zeer energiezuinige, innovatieve nieuwbouw. De EPC-norm geeft inzicht in de energieprestatie van een gebouw.

De aanvragen moesten projecten betreffen waarin minimaal een 25% betere energieprestatie dan wettelijk verplicht volgens de bestaande EPC-eisen wordt gerealiseerd. Het is de bedoeling dat alle bouw- en ontwikkelpartijen in Nederland van de opgedane kennis en ervaring kunnen profiteren. Innovatieve technieken en werkzaamheden die bij het ene project succesvol blijken te zijn, kunnen dan makkelijker bij andere projecten worden toegepast. NL Energie en Klimaat, onderdeel van Agentschap NL, faciliteert het kennis- en leertraject.

Meer informatie vindt u HIER

 

Trefwoorden:

NUL20 nieuws

Laatste nummer

AEDES NIEUWS