Overslaan en naar de inhoud gaan

Forse nieuwbouw studentenwoningen in Amsterdam

In Amsterdam zijn ontwikkelaars in 2012 gestart met de bouw van 1.959 studentenwoningen. Daarmee is de nieuwbouw met 27 procent gestegen en staat het totaal op 5.552 extra studentenwoningen. Op de helft van de huidige bestuursperiode heeft het college van B&W ruim de helft van de doelstelling om 9.000 studenteneenheden in Amsterdam te bouwen gehaald. Dat blijkt uit de ‘Voortgangsrapportage studentenhuisvesting 2012’.
Het aantal woonplekken voor jongeren is in 2012 ook toegenomen. Samen met de in 2011 gerealiseerde woningen staat de teller nu op 1.197 woningen. Wethouder Ossel van Wonen: ‘Het is een goed resultaat, maar we zijn er nog niet. De komende twee jaar moeten we hard aan de bak en ook na 2014 moeten er woningen bijkomen.’ Ossel gaat de mogelijkheden voor het ombouwen van (kantoor)gebouwen voor jongeren extra stimuleren. Zo heeft de verbouwing van een zorgcomplex in Amsterdam Nieuw-West het afgelopen jaar negentig nieuwe jongerenwoningen opgeleverd.

Voor de komende twee jaar staat een groot aantal plannen op stapel, waaronder het project ‘Ravel Residence’ aan de Zuidas met 813 zelfstandige woningen die twaalf jaar zullen blijven staan. Ook komen er zestig zelfstandige woningen op de Amstelcampus aan de Wibautstraat en worden er ongeveer honderd woningen voor muziekstudenten op het Zeeburgereiland gebouwd. Door de verminderde dynamiek in de bestaande woningvoorraad zal sterker ingezet moeten worden op nieuwbouw en transformatie van (kantoor)gebouwen.
Wethouder Freek Ossel is namens de vier grote steden trekker van het dossier studentenhuisvesting en dringt bij het Rijk aan op maatregelen die de investeringsbereidheid van corporaties en particuliere beleggers en ontwikkelaars weer herstelt.