"Het gaat niet om die Maserati"

10.06.14
"Het gaat niet om die Maserati"

Bij de parlementaire enquête woningcorporaties worden zeven casussen behandeld. Eén daarvan speelt in de regio Amsterdam: de zaak Möllenkamp, de gevallen topman van Rochdale. Zijn verhoor trok veel belangstelling. Niet de veronderstelde miljoenenfraude en het aannemen van steekpenningen trok de meeste aandacht maar De Maserati, de dienstauto waar Möllenkamp zich formeel slechts zes weken in heeft laten rondrijden. De Italiaanse sportwagen is uitgegroeid tot het symbool van alles wat fout ging in de corporatiesector. Möllenkamp ontkende overigens tijdens het verhoor onder ede zelf aan transacties (waaronder de aankoop van Frankemaheerd) te hebben verdiend. Hij kon zich herhaaldelijk zaken niet herinneren, formuleerde uitermate omzichtig en werd door de commissie vele malen gemaand duidelijker antwoorden te geven. 

 

NRC: Maserati was 'de verkeerde keuze' (07-06-2014)

De luxeauto van Hubert Möllenkamp werd het symbool van alles wat fout ging bij de woningcorporaties. Maserati was "niet het meest gewenste merk”, erkent hij nu.
 

Aedes: Dag 3 openbare verhoren: "Het gaat niet om die Maserati" (06-06-2014)

Het verhoor van Möllenkamp ging vooral over zijn persoonlijke functioneren en integriteit. Tegen hem lopen nog rechtszaken op basis van verdenkingen van zelfverrijking. Een terugkerend thema was de vraag of het wenselijk is dat een RvC en een bestuurder zo lang, meer dan 20 jaar, samenwerken. Die relatie kreeg in een rapport van een onderzoeksbureau de titel ‘Ongezond vertrouwen’.

 

Volkskrant: De Maseratiman heeft wel een beetje spijt (07-06-214)

Maseratiman Hubert Möllenkamp was een charmante manipulator, zegt zijn omgeving. Een man die met wollig taalgebruik zijn commissarissen met een kluitje in het riet stuurde. Als hij een moeilijke vraag kreeg, loog hij niet, maar hij vertelde ook niet de waarheid. Zomaar wat karakterschetsen. 

 

Parool: Oud-bestuurder Rochdale: 'Maserati was verkeerde keuze' (06-06-2014)

Hubert Möllenkamp moest er destijds door personeel op worden gewezen: het rijden in een Maserati levert een verkeerde beeldvorming op,

 

Volkskrant: Niemand die Hubert meer belt (06-06-2014)

Hij popelt om de wereld te laten weten dat niet alle problemen in de corporatiewereld aan Hubert Möllenkamp te wijten zijn. Sommige dingen waren niet handig, maar niet verboden.

 

OVERZICHTSARTIKELEN

 

Volkskrant: Zeven zonden van woningcorporaties: van cruiseschip tot Maserati (04-06-2014)

 Zeven casussen komen in de parlementaire enquête aan bond. De Volkskrant publiceerde vooraf een kort overzicht van deze zeven affaires.

 

NRC: De zeven grootste zondaars (03-06-2014)

Kort overzicht van de zeven beruchtste affaires

 

Aedes: live blog openbare verhoren

 

NUL20 nieuws

Laatste nummer

afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 16.06

Maar liefst 48 gemeenten doen een beroep op een bijdrage uit het Volkshuisvestigingsfonds voor in totaal negentig plannen. Het beschikbare budget van 450 miljoen euro is hiermee ruim twee keer overtekend. Vier gemeenten uit de Metropoolregio Amsterdam dienden een aanvraag in. Naar verwachting...

Fred van der Molen
Achtergrondartikel 15.06

Bijna alle neuzen staan dezelfde kant op: om de woningcrisis te lijf te gaan, moeten er heel veel woningen worden gebouwd. Ook in nieuwe uitleglocaties, ook in het groen, zeggen veel bouwende partijen. Maar de opvatting van gemeenten in de regio Amsterdam en de provincie Noord-Holland is juist...

Pieter Lesage
afbeelding van Fred van der Molen
Video 14.06

Om te kunnen voorzien in de grote woningbehoefte in de regio Amsterdam zijn nieuwe stedelijke kernen nodig buiten Amsterdam. Een van de plekken waar dat moet gebeuren is Purmerend. De gemeente is voornemens de komende twee decennia 10.000 nieuwe woningen te bouwen: ''Die schaalsprong waar we...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 12.06
De nieuwe editie van het Jaarboek voor Architectuur 2020/2021 toont ons zoals gebruikelijk de jaarlijkse oogst aan aansprekende Nederlandse architectuur.
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 28.05

Met de groenvisie van de gemeente Amsterdam moet de stad tussen 2020 en 2050 ondanks de enorme woningbouwplannen groener worden. Maar hoe realiseer je dat in een stad waar de ruimte steeds schaarser wordt? Groen kan worden geïntegreerd in nieuwbouw en de aanleg van nieuwe buurten en wijken, maar...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 27.05 Geactualiseerd op: 27.05.21

Hout wordt naar voren geschoven als bouwmateriaal voor een CO2-neutrale wereld. De 32 gemeenten van de MRA hebben nu een ambitieus doel gesteld: 20 procent van de woningproductie in houtbouw in 2025, oplopend tot 50 procent in 2050. Zijn dat realistische ambities? In gesprek met Thijs Kroese,...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 17.05
Journalist/beurscommentator Hans de Geus kon als ZZP'er geen hypotheek krijgen voor een appartement in Amsterdam, maar wel een lening voor een appartement om te verhuren. En zo kocht hij er later nog twee, genoeg om zich als ZZP'er van een pensioen te voorzien.
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 07.05 Geactualiseerd op: 07.05.21

In Muiderberg liggen de eerste buizen van een duurzaam, betaalbaar en collectief warmtenet in de grond. Het nabijgelegen IJmeer wordt ingezet als warmtebron. De bewoners zijn straks goedkoper uit dan met aardgas. Althans, als de rekensommen kloppen en de voorfinanciering rondkomt.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 06.05

Deze aflevering van Bouw Woon Leef staat in het teken van mobiliteit. Aan het woord komen onder andere een hoogleraar urban mobility futures, een gebiedsontwikkelaar en een deelvervoer gebruiker. De trend is duidelijk: nieuwe wijken worden autoluw. Hoeveel waarde kun je wel niet toevoegen aan...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 05.05

Tijdens een bijeenkomst met als thema ‘de ziel van de buurt’ gingen ontwikkelaars en stadsonderzoekers met elkaar in gesprek over de vraag wat het DNA van een buurt is, hoe daar vat op te krijgen én hoe daar vervolgens rekening mee te houden bij gebiedstransformatie. Een onderwerp dat gezien de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 20.04
In de media verschenen eind maart berichten dat Amsterdam een gedeeltelijke bouwstop zou afkondigen voor 2021. De betrokken wethouders in Amsterdam stellen dat hier geen sprake van is. Wel worden een aantal nieuwe ontwikkelingen uitgesteld, tot verdriet van de betrokken ontwikkelaars. Hoe zit...
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 05.04

Er verandert de komende jaren meer aan het huurbeleid dan de afgelopen jaren, mede omdat een aantal Kamermoties in wetgeving is omgezet. Een overzicht van de wijzigingen in 2021 en 2022.

Fred van der Molen

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.