"Hapsnap-beleid overheid schaadt ontwikkeling gezonde middeldure huurmarkt"

05.12.18
"Hapsnap-beleid overheid schaadt ontwikkeling gezonde middeldure huurmarkt"
Het middensegment van de huursector is het strijdtoneel van de tegenstelling tussen marktwerking en regulering. Er is een beleidsvisie op lange termijn nodig om die slingerbeweging minder groot te maken en een lange termijn perspectief te creëren voor investeerders. Dat is de conclusie van directeur Ortec en hoogleraar woningmarkt Johan Conijn in een opinie-artikel in het FD.
 
Er is volgens Conijn sprake van een hapsnap-beleid. Nog niet zo lang geleden werd geconcludeerd dat regulering en subsidiëring nadelig zijn voor het functioneren van de woningmarkt. Deze inzichten lijken nu weer vergeten. Er wordt weer volledig een koers gezet op regulering van het middensegment. Als gevolg daarvan zullen beleggers volgens Conijn minder actief worden in dit deel van de woningmarkt, tenzij gemeenten er veel geld op toeleggen door lagere grondprijzen te accepteren. Een alternatief is het werkterrein van woningcorporaties weer te vergroten. Dat is volgens Conijn een paradoxale ontwikkeling: "Woningcorporaties ontberen nu al de investeringscapaciteit om de kerntaken uit te voeren. Extra activiteiten in het middensegment gaan onherroepelijk ten koste van deze kerntaken.
 
Vooral Utrecht en Amsterdam stellen strenge eisen aan de vrijesectorhuur in de nieuwbouw. Dat is volgens wethouder Laurens Ivens nodig omdat de vrij sector huren in de bestaande voorraad de pan uitrijzen. Alleen bij nieuwbouw is het op dit moment mogelijk de huren te reguleren. Hij pleit voor een vorm van huurregulering in de vrijehuursector. Minister Ollongren lijkt er inmiddels toe genegen om in overspannen woningmarkten tijdelijk een vorm van regulering toe te staan. Ze overweegt de instelling van maximumhuren gerelateerd aan de WOZ.   
 
Lees hier het volledige artikel in FD van 4 december:
Het middensegment van de huursector is het strijdtoneel tussen marktwerking en regulering
(alleen voor abonnees)
 

NUL20 nieuws

Laatste nummer

AEDES NIEUWS