Overslaan en naar de inhoud gaan

HUURBELEID

 • De huurachterstand bij woningcorporatie Ymere is gedaald tot ruim onder de één procent. Gezien de economische ontwikkelingen, sterk gestegen inflatie en toegenomen kosten voor levensonderhoud spreekt de corporatie van een opmerkelijk resultaat. De afname betreft niet alleen de verhuur van woningen, maar ook bedrijfsonroerend goed.
  Nieuwsartikel

 • Deze zomer komt het Amsterdamse college samen met het verhuurplatform Hospi Housing met een campagne om kamerverhuur bij particulieren te stimuleren. Men hoopt al voor de start van het nieuwe studiejaar op de eerste 'matches'. 
  Nieuwsartikel

 • In het tweede kwartaal werden bij woningplatform Pararius in de vijf grote steden 27 procent minder huurwoningen aangeboden dan een jaar geleden. De gemiddelde vierkantemeterprijs steeg met 5 tot bijna 8 procent. Volgens Pararius-directeur Jasper de Groot is het afnemende aanbod een direct gevolg van de invoering van de WOZ-cap in mei 2022. Omdat de WOZ-waarde daardoor soms minder punten oplevert in de woningwaarderingssystematiek, vallen meer woningen in de sociale huursector. Verhuurders… meer
  Nieuwsartikel

 • De gemeente Amsterdam en corporaties hebben afgesproken met een gezamenlijke aanpak te komen voor schimmelwoningen. Die moet leiden tot een uniforme aanpak na een melding. En minder ergernis en overlast.
  Achtergrondartikel

 • Dit jaar is niet langer de inflatie de grondslag voor de huurverhoging, maar de gemiddelde CAO-ontwikkeling. Daarmee komt de maximale huurstijging van sociale huurwoningen op 3,1 procent, terwijl de maximale huur­somstijging per corporatie uitkomt op 2,6 procent (CAO-loonstijging minus 0,5%). De huren van vrijesectorwoningen mogen maximaal 4,1 procent stijgen. Huurders met een lager inkomen en een hoge huurprijs hebben in 2023 en 2024 recht op een eenmalige huurverlaging.
  Achtergrondartikel

 • Vanaf 1 juli is er de Wet goed verhuurderschap. Gaat dat veel helpen om malafide verhuurders aan te pakken? Dat moet nog blijken. De reikwijdte hangt ook af van de Wet betaalbare huur, die nog door beide Kamers moet. Pas dan kan de gemeente ook zonder vergunningstelsel op de huurprijs gaan handhaven.
  Achtergrondartikel

 • Amsterdam ziet af van de invoering van een verhuurgunning. Dat meldt wethouder Zita Pels. De hoofdstad maakt dus geen gebruik van deze mogelijkheid uit de nieuwe wet Goed Verhuurderschap die per 1 juli in werking treedt. Volgens Pels kan Amsterdam ook zonder vergunningstelsel huurders prima beschermen tegen slecht verhuurgedrag door te handhaven op de algemene regels uit de nieuwe wet en handhaving op de al wettelijk vereiste woningkwaliteit. Een vergunningstelsel zorgt alleen maar voor… meer
  Nieuwsartikel

 • De Amsterdamse wethouder Zita Pels (Volkshuisvesting) komt terug op haar voorstel om gezamenlijke huurcontracten ('Friends-contracten') weer mogelijk te maken bij verkamerde appartementen. Zij wilde dat om kamerverhuur te stimuleren, maar komt nu tegemoet aan de kritiek dat de huurrechten te veel onder druk komen te staan. Pels wil wel de huidige regels aanpassen om kamerverhuur te vergemakkelijken. 
  Nieuwsartikel

 • Woningcorporaties verhogen hun huren per 1 juli 2023 gemiddeld met 2,4 procent. Dat meldt de koepelorganisatie Aedes op basis een enquête onder 192 corporaties. De wettelijk toegestane huursomstijging is 2,6 procent. Bijna 30 procent van de corporatiehuurders krijgt een eenmalige huurverlaging tot 575 euro. Gemiddeld levert huurders dat een verlaging van 58 euro op.  Iets minder dan de helft (45%) van de corporaties maakt gebruik van de inkomensafhankelijke huurverhoging. De… meer
  Nieuwsartikel

 • In de overspannen Amsterdamse gereguleerde huursector bestaan veel voorrangsregelingen. Toch komt er vanaf 2024 weer eentje bij als het aan wethouder Pels ligt: voor kwetsbare economische daklozen. Voor de voorrang voor politiepersoneel kunnen straks ook agenten in opleiding in aanmerking komen. En minder Amsterdamse jongeren krijgen voorrang op een jongerenwoning, zo blijkt uit de voorstellen voor de nieuwe Huisvestingsverordening 2024-2027.
  Nieuwsartikel

 • Deze maand valt weer de brief met de jaarlijkse huurverhoging op de mat. Dit jaar is de inflatie niet langer de grondslag maar de gemiddelde CAO-ontwikkeling. Dat brengt de maximale huurstijging van sociale huurwoningen op 3,1 procent en die van de vrije sectorwoningen op maximaal 4,1 procent. Huurders met een lager inkomen en een hoge huurprijs hebben in 2023 en 2024 recht op een eenmalige huurverlaging. De maximale huursomstijging per corporatie is begrensd op 2,6 procent (CAO-loonstijging… meer
  Nieuwsartikel

 • Aedes, de koepel van woningcorporaties, en De Woonbond, de belangenorganisatie voor huurders, voeren gezamenlijk actie tegen een aangekondigde 'pijnlijke bezuiniging' op de huurtoeslag. Met de opbrengst daarvan wil het kabinet vanaf 2025 de uitvoeringskosten van twee nieuwe wetten financieren, waaronder nota bene de Wet Betaalbare Huur. De maatregel is opgenomen in de voorjaarsnota. Aedes en de Woonbond hopen met hun gezamenlijke opstelling de Tweede Kamer te bewegen de invoering te blokkeren.
  Nieuwsartikel

 • Een vast huurcontract wordt vanaf 2024 weer de norm. De Tweede Kamer heeft dinsdag ingestemd met het initiatiefvoorstel daarover van PvdA en ChristenUnie. Het grootschalige gebruik van huurcontracten voor een of twee jaar hoort daarmee weer tot het verleden. 
  Nieuwsartikel

 • Wie gaat samenwonen, mag het eigen huis onder bepaalde voorwaarden tijdelijk verhuren. Als de nieuwe relatie slaagt en het huis alsnog wordt verkocht, kan de huur worden opgezegd. Met deze uitbreiding van de bestaande 'diplomatenclausule' lijkt alsnog een meerderheid voor de nieuwe huurwet binnen handbereik. Een tweede uitzondering lijkt in de maak voor woningeigenaren die hun huis tijdelijk willen verhuren totdat er eerstegraads bloedverwanten (kinderen of ouders) in trekken.
  Nieuwsartikel

 • Tientallen huurders van het nieuwbouwwooncomplex Mannoury op het Koningin Wilhelminaplein in Nieuw-West staan deze zomer op straat nadat hun tweejarig huurcontract afloopt. Dat blijkt uit een AT5-rapportage. Bij de sleuteloverdracht in 2021 werd huurders verteld dat zij na die twee jaar konden rekenen op een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd. Reden voor velen om flink te investeren in de inrichting van de nieuwe woning.
  Nieuwsartikel

 • De Amsterdamse woningcorporaties willen in de periode 2024-2027 zo'n 15.000 slecht geïsoleerde huizen (EFG-labels) aanpakken en bijna 11.000 zelfstandige sociale huurwoningen bouwen. Netto is de sociale huurvoorraad dan met 3.241 woningen toegenomen aangezien de corporaties in diezelfde periode ook 3.455 woningen willen verkopen, 3.079 slopen en 1.193 liberaliseren. Dat staat in het bod ('samenwerkingsvoorstel') dat de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties (AFWC) aan gemeente en… meer
  Nieuwsartikel

 • De Samenwerkende Huurdersorganisaties Ymere (SHY) en de woningbouwcorporatie zijn het voor het eerst niet eens geworden over de jaarlijkse huurverhoging. Ymere weigert tegen de zin van de huurdersorganisatie alle huurders, ook de bewoners in de vrije sector, financieel tegemoet te komen.
  Nieuwsartikel

 • De politieke controverse over de rechten van de huurder is zodanig opgelaaid dat de Tweede Kamer het debat daarover heropent. De op 18 april geplande stemming over de initiatiefwet van Nijboer (PvdA) en Grinwis (CU) is opgeschort vanwege een onverwachte last-minute actie van CDA en VVD. Vermoedelijk vindt een vervolgdebat en de stemming over de nieuwe huurwet nu na het meireces plaats.
  Nieuwsartikel

 • Huurders, gemeenten, studenten, corporaties, maatschappelijke opvangorganisaties en studentenhuisvesters maken zich ernstig zorgen over twee voorstellen van VVD en CDA waarmee "de huurbescherming in de particuliere huurmarkt voor honderdduizenden huurders ernstig wordt aangetast". Dat laten de Woonbond, Valente, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), Aedes, Kences en de LSVb weten in een gezamenlijke reactie.
  Nieuwsartikel

 • De Amsterdamse woningcorporaties en de gemeente komen met een nieuw initiatief om de hardnekkige problematiek van vocht en schimmel in woningen aan te pakken. Het college heeft met de corporaties afgesproken om een eenduidige aanpak te gaan hanteren bij melding voor schimmelklachten. Hoe dit aanpak er precies gaat uitzien wordt vastgelegd in de nieuwe prestatieafspraken 2024-2027. Maar vooruitlopend daarop zijn al enkele werkafspraken gemaakt, gericht op snelle opvolging van een melding. Het… meer
  Nieuwsartikel

 • In de conceptversie van de Amsterdamse Aanpak Volkshuisvesting (AAV) wordt veel aandacht besteed aan het beter benutten van de bestaande sociale huurvoorraad. In de reeks Wonen voor Iedereen werden maandag 27 maart in Pakhuis de Zwijger routes onderzocht: doorstroming van senioren en woningdelen. 
  Achtergrondartikel

 • "Veel levens staan op de pauzestand. Er is de afgelopen jaren te weinig en te duur gebouwd. (...) De markt gaat het woningprobleem niet oplossen." Aldus minister Hugo de Jonge bij de presentatie van de MRA Woondeal op 15 maart. Daar beloofden alle betrokken overheids­lagen in de Metropoolregio Amsterdam zich hard te maken voor het bouwen van 170.000 woningen tot en met 2030, waarvan twee derde betaalbaar. Over ambities gesproken.
  NUL20-Opinie

 • Met het reguleren van middeldure huurwoningen neemt minister De Jonge afscheid van het marktdenken dat dit woningsegment jarenlang domineerde. Verhuurders met woningen die in het woningwaarderingsstelsel (WWS) minder dan 187 punten halen, moeten zich voortaan aan strenge maximumhuren houden. Gemeenten gaan toezien op de naleving van de nieuwe huurgrenzen.
  Achtergrondartikel

 • De aangekondigde huurregulering brengt meer nieuwbouw in het middensegment niet dichterbij. Ontwikkelaars en beleggers voorzien in het dure Amsterdam een afname. In randgemeenten als Haarlemmermeer, Zaanstad, Diemen of Purmerend kunnen dergelijke betaalbare huurwoningen wel worden bijgebouwd.
  Achtergrondartikel

 • Veel koopwoningen zijn omgezet naar dure huurwoningen. Krijgen we straks de omgekeerde beweging? Door huurregulering en stijgende vermogensheffing daalt namelijk het rendement van particuliere woningbeleggers. Jerry Wijnen, voorzitter van de Makelaarsvereniging Amsterdam, voorspelt een flinke krimp van de particuliere huurwoningvoorraad. NUL20 peilt het sentiment onder particuliere woningbeleggers.
  Achtergrondartikel